Tag Archives: จ่ายราคา

ความปรารถนาที่มากขึ้นกับการเรียกร้องที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

☆ เมื่อความเจ็บปวดปะทุขึ้น ประตูแห่งการเยียวยาก็เปิดออกตรงหน้าแล้ว… ☆ เมื่อเรียกหาพระเจ้า แผ่นดินของพระองค์ก็มาตั้งอยู่ตรงหน้าแล้ว… ☆ เมื่อร้องขอการช่วยกู้ พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์พระองค์ออกมาแล้ว ตรงหน้าเรา… แต่มนุษย์มักอยากรับในสิ่งที่ตนอยากได้ แต่ไม่พึงอยากจะจ่ายออก หรือสูญเสียสิ่งใดเลยแม้แต่น้อย กอดรัดมันไว้แน่น แม้พระเยซูอยู่ตรงหน้าก็ตามที ลก.18:18-25 18:18 มีขุนนางผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก” 18:19 พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว 18:20 ท่าน รู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่า ‘อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน’” 18:21 คนนั้นจึงทูลว่า “ข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ มา” 18:22 เมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่และแจกจ่ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามา” 18:23 แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์นัก เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมาก 18:24 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นทุกข์นัก พระองค์จึงตรัสว่า “คนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากจริงหนา 18:25 เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า”   ความปรารถนาที่มากขึ้นกับการเรียกร้องที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว เศรษฐีจะรอดรูเข็มก็ยากเสียยิ่งกว่า… Read More »

สวรรค์ : จงไปต่อ ก้าวต่อไป

 “ต่อแต่นี้จงลุกขึ้นเดินและก้าวไปข้างหน้า หลังจากได้พักแล้ว (3 อาทิตย์นับจากการเยี่ยมเยียนของพระเจ้า) บัดนี้ถึงเวลาออกมาแล้ว เราจะนำเจ้าออกมาเอง จงก้าวออกมาเถิด เพราะบัดนี้เป็นเวลาที่เราจะทำในเจ้าต่อไปแล้ว” พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับข้าพเจ้าอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าถามพระองค์ว่า “จะให้ข้าพระองค์ไปอย่างไร อย่างอับราฮัมหรือ? ที่ก้าวทันทีที่พระองค์ทรงเรียกโดยที่ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร? หรือจะให้ก้าวแบบไหนคะ?” พระเจ้าทรงตรัสตอบว่า “เราจะนำเจ้าออกมาเอง เจ้าต้องเดินตามเรามา” ในขณะนั้นเองพระเยซูทรงปรากฏต่อข้าพเจ้าเป็นนิมิตที่เห็นกับตา… พระเยซูทรงเรียกขณะที่ข้าพเจ้านั่งคุกเข่าอยู่ในห้องนอนของตัวเอง ทรงยื่นมือมาแตะที่ไหล่ขวาด้านหลัง แล้วทรงตรัสว่า “ลูกเอ๋ยลุกขึ้นเถิด ไปกับเรา และตามเรามา” ทรงมองด้วยความอ่อนโยนและยิ้มให้ด้วยความอบอุ่นอย่างเคย พร้อมพยักหน้าเมื่อทรงตรัสเสร็จ แล้วก็ทรงเดินนำหน้าไป ข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทันทีเดินตามพระองค์ไป และเร่งฝีเท้าให้ทันพระองค์พร้อมทั้งยื่นมือของตัวเองออกไปจับพระหัตถ์พระเยซูเสมือนเด็กน้อยที่กำลังวิ่งตามให้ทันพ่อ ภายในของข้าพเจ้าทั้งตื่นเต้นและกลัวจะพลาดไปจากพระองค์ มือของข้าพเจ้าจับมือพระองค์ไว้แน่น  พยายามเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นๆ กึ่งวิ่งกึ่งเดิน เพื่อที่จะก้าวให้ทันพระเยซู ในขณะที่ทรงก้าวอย่างช้าๆ สบายๆ … เราทั้ง 2 กำลังเดินมุ่งไปข้างหน้า … ทรงทอดพระเนตรมองดูข้าพเจ้าเดินและตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้า เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า” ทรงยิ้มให้ด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนอย่างเป็นมิตรตลอดเวลา ข้าพเจ้ารู้สึกคุ้นเคยและสบายใจยิ่งนัก ข้าพเจ้ารู้ว่า… ทรงรู้ในทุกความคิด ภายในของข้าพเจ้าจริงๆ เป็นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะก้าวต่อไป เมื่อมองไปที่เบื้องหน้าก็เห็นประตูบานใหญ่มหึมา สีขาวเป็นปูนทึบ สูงกว่าตัวข้าพเจ้าหลายเท่าประมาณ 3-4 เท่า… Read More »

ได้รับตามที่จ่ายออก..‏

ส่วนตัวข้าพเจ้าชอบการจ่ายราคา โดยเฉพาะการเดินกับพระเจ้า เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า เมื่อจ่ายออกย่อมได้รับกลับมา … เมื่อข้าพเจ้าจ่ายออกไป ข้าพเจ้าจะนั่งลุ้นว่า สิ่งที่กลับมาจะเป็นอะไร แม้การจ่ายแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย บางช่วงเวลาเป็นเรื่องที่ยาก บางช่วงเวลาไม่มีแม้แต่แรงที่จะจ่ายออก บางช่วงเวลาอยากจะเก็บออม แต่นั่นแหละ… ไม่มีสิ่งอันใดเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่า … “จ่ายไม่ได้”   การจ่ายราคา ไม่ได้ หมายถึง ตัวเงินเท่านั้น แต่หมายถึงทุกสิ่งที่เป็นต้นทุนต่างหาก เช่น แรง กำลัง ความคิด เวลา ศักยภาพ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ทำเป็น สิ่งที่ทำไม่เป็น … “สิ่งใดคือต้นทุนในชีวิต นั่นแหละคือ สิ่งที่สามารถใช้ในการจ่ายราคาได้ ” เราแต่ละคนนั้นมีจุดที่จะต้องจ่ายราคาเพื่อจะได้รับแตกต่างกัน บางคนยินดีจ่ายมากก็ย่อมจะได้รับมาก บางคนจ่ายน้อยผลตอบแทนกลับมาย่อมน้อยด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายมากแล้วจะได้รับตามที่ตนเองต้องการเสมอไป … พระเจ้าทรงมีบางสิ่งเพื่อแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามการทรงเรียกและชีวิตพื้นฐานของเรา ซึ่งชีวิตเบื้องต้นในอดีตตั้งแต่วันเด็กของเรามีผลต่อการยินดีจ่ายราคาออกไป อย่างแน่นอน….ซึ่งการที่เราจะยินดีควักสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปมากหรือน้อย เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น บางคนอาจยินดีจ่ายราคาจำนวนมากและยาวนานเพื่อบางสิ่งที่อีกคนรู้สึกว่าถ้า เป็นเขาจะไม่ยอมจ่ายโดยเด็ดขาด … แท้จริงการเดินติดตามพระเจ้าย่อมมีการจ่ายราคาอยู่ทุกระยะที่เราเดิน …พระคุณพระเจ้านำเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ แต่เส้นทางการเดินติดตามพระองค์ที่แสนยาวไกลจะไร้คุณค่าหากปราศจากการจ่ายราคา คงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่ทั้งชีวิตในทุกเช้าวันใหม่เราตื่นขึ้นมาพร้อม… Read More »

พาหนะสำหรับแต่ละที่‏

ในการเดินทางไปในที่ต่างๆ พาหนะที่นำเราไปก็แตกต่างกันออกไป   ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยเดินทางไปกระบี่ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มันสามารถพาเราไปในทุกที่ๆ เราต้องการ แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหนมันก็พาเราไปได้อย่างสะดวกสบาย และสถานที่หนึ่งเป็นที่ๆ สวยงามมากสำหรับจังหวัดกระบี่ ใครๆก็อยากไปที่นี่สักครั้งถ้าได้ไปถึงกระบี่แล้ว มันคือสระมรกต…ขึ้นชื่อในเรื่องของความใสสะอาดและน้ำสีเขียวมรกตอย่างเป็น ธรรมชาติ แต่เมื่อไปถึงทางเข้ากลับมีป้ายบอกด้านหน้าว่า “เดินเท้า 800 เมตรถึงสระมรกต” ทันใดนั้นพนักงานโบกรถได้โบกให้เราเข้าที่จอดทันที แล้วเดินเท้าเข้าไป เราจำต้องสละรถที่พาเราไปได้ทุกทีและลงจากรถเพื่อเดินเท้าต่อไปยังจุดหมาย   เส้นทางเล็กๆเพียงพอสำหรับคนเดินสวนทางกัน แต่ไม่พอสำหรับรถเข้าและไม่เหมาะที่รถจะเข้าถึงได้เพราะเป็นทางที่ขนาบด้วย ป่าที่ถูกถางเพื่อให้คนเดินเข้าไปได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทาง ผ่านไประยะเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถึงเสียที… สระมรกต …มันช่างเขียวสดอะไร เช่นนี้ น้ำเป็นสีเขียวมรกตจริงๆ อย่างกับใครมาสร้างสระว่ายน้ำที่ปูกระเบื้องด้านล่างสีเขียวสด อย่างไงอย่างนั้น ความใสของน้ำที่รวมตัวกันในสระกลายเป็นสีเขียวได้อย่างไรไม่รู้ แต่ผู้คนที่มาถึงต่างพากันกระโดดลงไปเล่นน้ำอย่างเพลิดเพลิน บางคนก็นั่งพักผ่อน บางคนนั่งชมวิว…เออ!! มันคุ้มกับที่เดินเข้ามาจริงๆ ถ้าเดินเข้าและออกก็เป็นระยะทาง 1,600 ม.ก็เมื่อยเอาการ แต่เนื่องจากคน เยอะเพราะทุกคนต่างเล่นน้ำกันให้คุ้มกับที่อุตส่าห์เดินมา แต่มีคนกลุ่มนึงหลีกเลี่ยงคนจำนวนมากเดินต่อไปอีก 800 เมตร เพื่อพบกับบ่อน้ำผุด   คราวนี้เส้นทางเดินแคบกว่าเดิมประมาณ 4 เท่า (ทางเดินมายังสระมรกตจะกว้างประมาณเดินเรียงหน้ากระดานแบบสบายๆ ได้ 4-5 คน)… Read More »