BOWL การเทและมอบให้พระเจ้า

By | 2014/04/02

ในแต่ละครั้งที่เราก้าวเข้ามาหาพระเจ้าต้องเป็นเหมือนภาชนะเปล่าที่พร้อมจะให้พระเจ้าเทสิ่งใด แบบไหนก็ได้ให้กับเรา หากเราเข้ามาแบบภาชนะที่มีน้ำอยู่แล้ว มีอะไรอยู่ในภาชนะอยู่แล้ว ปริมาณที่เราจะได้รับ คือ … ปริมาณเท่ากับช่องว่างที่เหลือเท่านั้น  เหลือช่องว่างมากเพียงใดพระเยซูก็จะทรงเติมให้เต็มได้เพียงนั้น

ภาพ : อ่างที่มีน้ำอยู่แล้วบางส่วน / อ่างที่มีน้ำเต็มแล้ว / อ่างที่ว่างเปล่า ขนาดของการรับน้ำทั้ง 3 อ่าง ย่อมได้ขนาดต่างกัน >> การรับจากพระเจ้า คือ ขนาดช่องว่างที่ระดับน้ำถึงปากอ่างนั้นเอง

 

BowL : การรับจากพระเจ้า

ดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้า เราควรเคียร์อ่างของเราให้ว่างเปล่า เพื่อจะสามารถรับน้ำใหม่อย่างเต็มขนาดจากพระเจ้าในทุกครั้ง

*** เหตุนี้เองแม้หลายคน แสวงหาพระเจ้าเหมือนกัน  มีความต้องการอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกัน … แต่กลับได้รับต่างกัน อันเนื่องจากช่องว่างนี้นั่นเอง

แน่นอนว่าขนาดอ่างที่ใหญ่ย่อมมีช่องว่างมากกว่าเมื่อเทียบพื้นที่สมมาตร  ชีวิตที่ได้รับการขยายให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม ย่อมมีพื้นที่ที่พระเจ้าใส่ให้ได้มากกว่าเดิม แต่ในขณะที่บางคนขนาดใหญ่กลับเข้ามาด้วยน้ำที่มีอยู่เดิม ย่อมเหลือพื้นที่เพียงน้อยนิด แทนที่การถูกเติม … ดังนั้นการเข้าหาพระเจ้าขนาดเล็กใหญ่หาใช่ตัวกำหนดทั้งหมด  หากไม่เคียร์ให้พื้นที่ว่างมากเท่าไร ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ขนาดใหญ่เสียเปล่ากลับรับได้เพียงน้อยนิด อาจน้อยเสียกว่าคนที่ขนาดเล็กแต่เคียร์พื้นที่ในอ่างของตน จนเหลือช่องว่างให้พระเจ้าได้มากกว่าก็เป็นได้

BowL : การเทออก มอบให้พระเจ้า

ในขณะที่เมื่อเราเทออกให้กับพระเจ้า นั่นหมายถึง การมอบถวายให้กับพระเจ้า ทุกครั้งพระเจ้าจะมองว่าเราได้มอบให้พระองค์ด้วยปริมาณเท่าไรในอ่างของเรา พื้นที่ช่องว่างที่เหลือในอ่าง คือ ขนาดพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ให้พระองค์ ยิ่งพื้นที่ในอ่างเหลือน้อยเท่าไรยิ่งดี ยิ่งทำให้เห็นว่าเราเทออกมากเท่าไร ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำที่เทออกมาว่า น้ำของเรามากกว่าหรือน้อยกว่าใคร เพราะพระเจ้าวัดที่ปริมาณน้ำนั้นเทียบกับอ่างของเราเอง  *** หากอ่างของเราใหญ่ แต่เทน้ำออกได้เพียงน้อยนิดก็เท่ากับเศรษฐีที่ถวายเพียงเศษเงิน แม้จะมากกว่าหญิงม่ายมากมายหลายเท่า แต่เมื่อเทียบกันแล้ว หญิงม่ายถวาย 2 เหรียญแบบเทน้ำทั้งหมดในอ่างของเขาแด่พระองค์ แต่เศรษฐีเทเพียงหยดน้ำในอ่างของตนเองเท่านั้น

– อ่าง = สิ่งที่เรามี , สิ่งที่พระเจ้าให้  , ไม่ว่าจะเป็นของประทาน ความสามารถ , ตะลันต์ , เงินทอง , ความรู้ , ความเข้าใจ , ประสบการณ์ , หรืออะไรก็ตาม

– การเทออก = การมอบถวายแด่พระเจ้าของเราเอง

– การรับ = การรับจากพระเจ้าของเราเอง

 

Bowl ในการอธิษฐาน หรือ การนมัสการก็เป็นเช่นนี้แหละ

31/03/2014 10:21

0Shares