Tag Archives: harp and bowl

คำอธิษฐาน :: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นที่วางใจได้

“ข้าแต่พระเจ้า … ดวงใจข้าพระองค์ มั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า ด้วยว่า : พระองค์ทรงสามารถ ทรงฤทธานุภาพ ทรงพระคุณ โอ้ … ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ โดยนามพระคริสต์ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่นามเดียว ทรงสำแดงรักพระองค์บนกางเขน เพื่อมนุษย์โลก ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีให้ อย่างเจาะจงแต่ละคน ทรงปกป้องและปกคลุม ด้วยความรัก และ พระคุณของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า … ไม่ว่าชีวิตจะต้องเผชิญสิ่งใด หรือ อยู่ในช่วงเวลาแบใดก็ตาม … พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง แต่ทรงโอบอุ้มด้วยรักพระบิดาอ่อนละมุน ทรงช่วยเหลือ ช่วยกู้ และ ประทับอยู่ด้วยเสมอ โดยองค์พระวิญญาณของพระเจ้า นี่แหนะ !!! จึงไม่มีสิ่งใดต้องห่วง หรือ กังวล >> เพราะทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์การควบคุม และ อวยพรขององค์พระผู้สูงสุด จึงสามารถมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ >> เพราะพระองค์จะทรงดูแล เมื่อเราสัตย์ซื่อส่วนของตน จึงไม่ต้องหวั่นกลัว อนาคตข้างหน้า >> เพราะพระเจ้าจะทรงเตรียมหนทางให้ราบเรียบ… Read More »

คำอธิษฐาน :: ฝังตัวในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์ ลำธารของพระเจ้าไม่เคยเหือดแห้งไป ขอเข้ามาดื่มด่ำ ฝังตัว ให้รากหยั่งลึกลงไปในลำธารแม่น้ำของพระเจ้า เพื่อดับกระหาย ให้เต็มอิ่ม อิ่มหนำ ขอเข้ามาในรักพระคริสต์ เพื่อจะเป็นที่รักขององค์พระบิดา ขอเข้ามาพึ่งพา พักพิง ด้วยความวางใจในพระองค์ผู้ทรงสามารถ และ สัจจริง ข้าแต่พระเจ้า… ทรงเป็นพระศิลาที่มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือ วันเวลา เหตุฉะนั้น… จึงเข้ามานอนลงในทุ่งหญ้าอันอุดมไปด้วยแหล่งแห่งการเลี้ยงดู จึงผ่อนคลายอยู่ในเวลาวาระ ที่ทรงทำ ทรงขับเคลื่อน ทรงควบคุม ด้วยพระกรแห่งการอวยพร จึงเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อได้ฝังตนเองไว้ในมรรคาทางพระคริสต์ ด้วยการเดินตาม เชื่อฟัง และ เชื่ออย่างสุดใจ จึงได้พบกับพระพรที่สดใหม่ไหลเข้ามา ดั่งธารน้ำไหลที่พัดเอาความสดชื่น และ ความชุ่มฉ่ำมาถึงครัวเรือน และ ทุกส่วนในชีวิต โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาผู้รักลำธารของพระเจ้าเอ๋ย จงมองดูฝีพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าที่ทรงกระทำเป็นการเจาะจง และ ส่วนตัว ในชีวิต (ทั้งการงาน การเงิน สุขภาพกาย ใจ และ วิญญาณจิต)… Read More »

คำอธิษฐาน :: ทุ่มเทฝึกตนในทางธรรม

“ข้าแต่พระเจ้า … พระผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งมนุษย์จากผงคลีดิน ด้วยว่า … ทรงบรรจงสร้างบุตรพระองค์ ผ่านกระบวนการต่างๆ : เพื่อให้งดงามมากขึ้น ในแต่ละวัน ทรงสร้างผ่านเรื่องราว และ เหตุการณ์ : เพื่อให้ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส ความเป็นไปที่ค่อยๆ พัฒนาสู่สิ่งดี สิ่งสมบูรณ์ ทรงช่วยเหลือผ่านองค์พระวิญญาณแสนหวาน : ทรงทำให้คนเล็กน้อย กลับกลาย เป็นที่เชิดหน้าชูตา ด้วยการยกชูของพระบิดาเจ้า เหตุฉะนั้น … จึงสมควรแล้ว แก่การเฝ้าระวัง รักษา และ ฝึกตนในทางธรรม ขอไฝ่รู้ เพียรใคร่ครวญถึงพระคำ และ ภาวนาถึงสิ่งทรงตรัส ทั้งกลางวัน และ กลางคืน << เพื่อจะเห็นฤทธาแห่งถ้อยคำนั้นเป็นจริง ขอถ่อมตน เรียนรู้ วิถีทางชอบธรรม << เพื่อจะได้นั่งอยู่ในที่สงบ ปลอดภัย และ เป็นสุข ขอฝึกตน ให้เข้มแข็งมากยิ่งๆ ขึ้น << ด้วยการเฝ้าระวังชีวิตให้บริสุทธิ์ ในทุกทาง… Read More »

คำอธิษฐาน :: ชีวิตแห่งการเกิดผล

“ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์ขอแช่ตัวอยู่ในลำน้ำของพระคริสต์ : ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากอยู่ในลำธาร ขอให้เกิดผลตามฤดูกาล : อย่างอุดมสมบูรณ์ ไร้ผลที่ฝ่อ แห้งเหี่ยวไป ขอให้รากหยั่งลึกลงไป : จนเป็นฐานที่มั่นคง แม้ลมพายุจะพัดแรง ก็ไม่อาจสั่นคลอน หรือ สั่นไหว ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น ขอโปรดทรงสดับฟังเสียงคำร้องทูล << ที่กลั่นออกจากดวงใจ ขอโปรดประทานการเกิดผล << ด้วยทรงเจิม ที่เกินกว่ามือมนุษย์ ขอโปรดให้ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ << ด้วยพระนามบริสุทธิ์ทรงฤทธา ที่เคียงข้างทุกเส้นทาง ทุกย่างก้าว ขอโปรดให้ทุกการตอบสนองตามพระสุรเสียงตรัส << ได้เก็บกินพระพรที่ยั่งยืนยาวยันรุ่นลูกหลาน ขอโปรดให้กิ่งก้านขยายออกจนเป็นร่มเงาใหญ่ << ที่ออกดอก เกิดผล มากมายทุกมิติ ขอโปรดทรงอวยพรจนเห็นได้ชัด ว่า << นี่แหนะ !!! พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการงาน และ ครัวเรือนข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ !!! ขอทรงบัญชาพระพรจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน ลงมา ณ ที่นี่ :: ด้วยว่า ::… Read More »

คำอธิษฐาน :: วางใจในพระเจ้า

พระธรรมสดุดี 4:1‭-‬8 ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​เป็น​ฝ่าย​ชอบ‍ธรรม ขอ​ทรง​ตอบ​เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ร้อง‍ทูล เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จน‍ตรอก ขอ​ประ‌ทาน​ช่อง‍ทาง ขอ​ทรง​พระ‍เมตตา​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍แต่​ท่าน​ผู้​สูง​ศักดิ์ ท่าน​จะ​หมิ่น​ศักดิ์‍ศรี​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ไป​อีก​นาน​เท่า‍ใด? ท่าน​จะ​รัก​คำ​ไร้‍ค่า และ​แสวง​การ​มุสา​อีก​นาน​เท่า‍ใด? (เส-ลาห์) จง​ทราบ​เถิด​ว่า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​แยก​ผู้​จง‍รัก‍ภักดี​ไว้​สำหรับ​พระ‍องค์ พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​สดับ​ฟัง​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ทูล​พระ‍องค์ แม้​ถูก​ยั่ว‍ยุ ก็​อย่า​ทำ​บาป

คำอธิษฐาน :: ขอการชำระ

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงช่วยกู้ และ ทรงรื้อฟื้น ขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนปกคลุม และ ชำระ ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ขอทรงชำระตั้งแต่ภายใน ทั้งดวงใจ ความคิด วิญญาณจิต จนกายภายนอก ขอพระโลหิตของพระองค์ ครอบคลุม และ ชำระให้หมดจด ไร้มนทิลบาปใดๆ ขอทรงชำระจากคำแช่งสาป การอธรรมที่ข้องเกี่ยว สิ่งเลวร้ายที่วนเวียนอยู่รอบกาย บัดนี้ … ขอนำทั้งสิ่งมามอบไว้ที่โคนกางเขนของพระคริสต์ โอ้ … พระองค์เจ้าข้า!! ขออย่าให้สิ่งใดๆ ขวางกั้นการเข้าใกล้องค์ผู้บริสุทธิ์ ณ อภิสุทธิสถานที่ทรงเรียกให้เข้าไป ขอทรงฉีกม่านบางๆ ที่บดบัง และ กีดกัน ให้ห่างจากองค์ผู้ทรงรอคอยให้เข้าเฝ้า ขอทรงทำลายกำแพงแห่งความเย่อหยิ่ง ไร้กำลังต่อสู้กับเนื้อหนัง เพื่อจะหันกลับมาพึ่งพาพระคุณองค์พระผู้ช่วย ขอทรงปลดปล่อยออกจากความไม่รู้ หรือ รู้น้อย เพื่อจะเข้าถึงความล้ำลึก และ เข้าใจน้ำพระทัยพระบิดา ขอทรงสวมทับเสรีภาพ ในการแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดทรงชำระทุกส่วน ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ ขอโปรดทรงรื้อฟื้นสิ่งดี ที่ทรงตรัสสัญญาไว้… Read More »

คำอธิษฐาน :: ในวันสะบาโต

“โอ้…จิตวิญญาณเอ๋ย!!! จงพักและสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าองค์ผู้สร้างเถิด เพื่อปากจะสรรเสริญ มือจะชูขึ้นเพื่อประกาศนามบริสุทธิ์ จิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับกำลังใหม่ นี่แหละสะบาโตแท้… ที่ที่เราทั้งหลายแสวงหาพระองค์ ข้าพระองค์หิวและกระหายหาพระองค์ผู้แสนดีและประเสริฐ เนื้อภายในเต้นโลดเมื่อได้เวลาเข้าเฝ้า ขอโปรดประทานพรแห่งสะบาโตลงมา ณ ที่แห่งนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”     2016-01-31      

คำอธิษฐาน‬ : ‪ต่อพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรอยู่‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงรักและหวงแหนบุตรพระองค์ ผู้ทรงทอดพระเนตรและแลเห็น ผู้ทรงล่วงรู้ทุกกาลเวลา และทุกสภาวะการณ์ ผู้ทรงไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน และซ่อนเร้นจากพระเนตร (สายตา) ของพระเจ้า ผู้ทรงเฝ้าดูบุตรพระองค์ด้วยความทนุถนอม ผู้ทรงฟูมฟักผู้ที่รักพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์เจ้าข้า… ทรงมองเห็น ; แม้คนเล็กน้อยและต่ำต้อย ทรงเฝ้ามอง ; แม้คนยากจนและกำพร้า ทรงมองดู ; แม้คนอยู่ที่หลืบและห่างไกล เหตุฉะนั้นทรงเห็นทุกรายละเอียดบนผืนโลก ทรงรับรู้ : ทุกความต้องการและจำเป็น ตั้งแต่ก่อนเราร้องทูล ทรงชันสูตร : และค้นพบทุกรากเหตุทั้งมวล ทรงเป็นพระเจ้า : ที่ได้ยินและมองเห็น ไม่ทรงปิดพระเนตร(ตา) : ซ่อนพระกรรณ(หู) หดพระหัตถ์(มือ) เป็นแน่แท้ ไม่ทรงเมินเฉย : ต่อบุตรของพระองค์ ทรงรักดั่งแก้วตาและดวงใจ… ทรงหวงแหน ถนอม ดั่งสุดที่รัก… ไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน : จากพระเจ้าผู้ทรงธรรมได้เลยสักสิ่งเดียว ไม่มีกำแพงใดขวางกั้น : พระคุณของพระเจ้าให้หยุดยั้งได้ ไม่มีเหตุอันใด ทำให้รัก : ของพระองค์จืดจางลง… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอพระเจ้าอวยพรแผ่นดินโลก

‎‬”♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดทรงอวยพรผืนแผ่นดินโลก… ♥ ขอให้เต็มด้วยสันติแห่งความสุข… ♥ ขอให้แผ่นดินรับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ… ♥ ขอให้พืชผลออกรวงตามฤดูกาล… ♥ ขอให้ทุกเมล็ดที่หว่านลง นั้นเกิดผล ไม่มีฝ่อ… ♥ ขอให้ความสงบสุขแก่ทุกพื้นที่… ♥ ขอความรักของพระองค์เยียวยาผู้คนที่บาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อย… ♥ ขอทรงต่อสู้ความอธรรมให้ไกลห่าง… ♥ ขอทรงให้พระเมตตาค้ำจุนผู้ชอบธรรม… ♥ ขอทรงชะลอพระพิโรธแผ่นดินโลก… ♥ ขอทรงยืดเวลาเพื่อให้โอกาสคนได้กลับใจใหม่… ♥ ขอทรงช่วยกู้ผู้ตกทุกข์ และโศกเศร้า… ♥ ขอให้แผ่นดินนี้รับความรัก สันติสุขจากพระคริสต์… ข้าแต่พระเจ้า… …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นแท่นรองพระบาท >> ขอโปรดทรงอวยพรให้ร่มรื่น ด้วยความชื่นบาน …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นมีผู้ชอบธรรมอยู่ >> ขอโปรดทรงอวยพร เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรม …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ >> ขอโปรดทรงสำแดงรักอันมั่นคง ให้ยืดยาว …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสร้างมาอย่างดี >> ขอโปรดทรงอวยพร ให้สิ่งดีเต็มขนาด …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่รักของพระคริสต์ >> ขอโปรดทรงเยียวยา ชำระ และรักษา ให้กลับคืนสิ่งดีงาม ดั่งเอเดน …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่สำแดงน้ำพระทัย… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪‎ขึ้นสู่ภูเขาสูง‬

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดนำทางสู่ที่สูงยิ่งๆ ขึ้น ♥ แม้ทางชัน : ขอทรงเสริมกำลัง ♥ แม้ทางแคบ : ขอทรงให้ผ่านได้ ♥ แม้ทางยาก : ขอทรงเคียงข้าง ♥ แม้ทางไกล : ขอทรงเพิ่มกำลังใหม่ ♥ แม้ทางขรุขระ : ขอทรงทำให้ราบเรียบ ♥ ขอโปรดจูง โปรดนำ โปรดช่วยให้ก้าวไป ♥ เพราะหัวใจปรารถนาจะไปต่อ… ♥ เพราะอยากใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น… ♥ เพราะทั้งสิ้น… ยอมสละ เพื่อติดตามทางพระคริสต์ ♥ เพราะแม้ยาก… ยอมอดทน เพื่อให้ได้พระองค์มา ♥ เพราะแม้หนัก… ยอมกัดฟัน ไม่ละจากทางพระคริสต์ ♥ เพราะแม้เหนื่อย… ยังสู้ต่อ ไม่หวั่นไหว ♥ ขอโปรดเจิม โปรดจูง โปรดนำเถิด ♥ ยิ่งทางไกล : กลับยิ่งเห็นพระพรมากดั่งน้ำไหล ♥ ยิ่งทางยาก : กลับยิ่งเห็นพระคุณอัศจรรย์ ♥ ยิ่งทางแคบ : กลับยิ่งเข้าใจความล้ำลึก ♥ ยิ่งทางชัน : กลับยิ่งเห็นพระหัตถ์ทรงช่วยกู้และนำทาง ♥ ยิ่งทางขรุขระ : กลับยิ่งเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้า ♥ ขอทรงนำสู่ที่สูงมากยิ่งขึ้น… ♥ ยิ่งสูง… Read More »