แค่มองตา ไม่ต้องมีคำพูดใดๆ‏

By | 2014/01/23

ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเวลาแต่ละช่วงของชีวิตเรา …
บางเวลาพระองค์เป็นพ่อ บางเวลาเป็นจอมกษัตริย์ บางทีก็เป็นสหาย บ้างก็เป็นหุ้นส่วน….อีกมากมาย ในแต่ละรูปแบบนั้นเราจะค้นพบบางสิ่งซึ่งเป็นพระพรด้วยเสมอ

เคยมีบ้างไหม? บางเวลาที่พระองค์ไม่ต้องตรัสสิ่งใดกับเราเลย… แค่มองตาเรา เราก็รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่า…พระองค์ไม่จำเป็นต้องตรัสสิ่งใดหรืออธิบายอะไรยืดยาวเพื่อให้เราเข้าใจ แต่เราสามารถเข้าใจได้ในทันที เหมือนดั่งคนรู้ใจที่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากก็มีบางสิ่งสื่อถึงกันได้อยู่ แล้ว อาจด้วยการรู้จักและคุ้นเคยกันมากเสียจนไม่ต้องบอกกล่าวก็รู้ได้เลย

บางเวลาพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นกับเรา…และถ้าเราสังเกตุดีๆ พระองค์ก็อยากที่จะให้เราเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ที่พระองค์ไม่ต้องสำแดงหรือย้ำหนักย้ำหนากับเรา เราก็พร้อมจะเข้าใจและตอบสนองได้ทันที หากเราพัฒนาความสัมพันธ์มาถึงจุดนั้นแสดงว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้มากขึ้นแล้ว

หลายครั้งเราเรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่างกับพระเจ้าเสียจนมันแทบจะกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เราจะหยิบยื่นให้พระองค์ได้ แต่ในขณะเดียวกันหากเราโตพอที่จะคิดถึงพระองค์บ้าง เราจะรู้และเข้าใจว่า พระองค์ก็ต้องการเช่นนั้นจากเรา

 

ลักษณะความสัมพันธ์
1. พระเจ้าเป็นพ่อ = ฝ่ายให้ :: เราเป็นลูก = ฝ่ายรับ
2. พระเจ้าเป็นเจ้านาย = อยู่ข้างหน้า :: เราเป็นทาส = เราตาม
3. พระเจ้าเป็นสหาย หุ้นส่วน = ทั้งให้และรับ :: เราเป็นสหายและหุ้นส่วน = ทั้งให้และรับ >> เดินไปด้วยกัน

….
….
….

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ในทุกความสัมพันธ์ล้วนสำคัญไม่แพ้กัน อยู่ที่เวลานั้นเรายืนอยู่ตรงจุดไหนและพระองค์ทำสิ่งใดเพื่อเราอยู่  เราต้องเคลื่อนไปอย่างมีเสรีภาพที่ไม่ตายตัว

1. จะมีบางเวลาจริงๆ ที่เราก้าวไปกับพระองค์ได้ทันที แบบที่เรารู้ใจพระองค์อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องรอการสำแดงมาถึง มันเป็นอีกมิติที่ลึกลงไป แต่ไม่ใช่ทุกเวลา (สำหรับบางคน) ขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณ

2. หากเรารู้ใจพระองค์ได้ขนาดมองตารู้ใจ เราก็ได้เลื่อนระดับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ลึกขึ้น ใกล้ขึ้น เร็วและทันเวลามากขึ้นในเวลาที่รอไม่ได้ เช่น เสี้ยวนาทีแห่งชัยชนะ

3. เราสามารถพัฒนาได้มากขึ้นและมากขึ้นอีกอย่างแน่นอน

27/10/2011 0:13

0Shares