วิถีแห่งการเรียนรู้‏

By | 2013/11/18

กว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องแต่ละเรื่อง กว่าที่เราจะได้บทเรียนมาแต่ละบท …
บ้างก็ง่ายดาย…
แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่ง่าย และใช้เวลาเนิ่นนานกว่าเราจะเข้าใจ

ใน 1 เรื่องก็มีหลายมุมที่เราต้องมอง ต้องคำนึงถึง และเรียนรู้จากมัน พระเจ้ามักจะสอนเรา บางครั้งก็เรื่องเดิมๆแต่ลึกขึ้น กว้างขึ้น มุมมองใหม่มากขึ้น เพราะการที่เรามองอะไรเห็นเพียงด้านเดียว อาจทำให้เราพลาดในอีกด้านหนึ่ง และมันสะท้อนออกมาว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติมากน้อยเพียงใด และมันเป็นตัวชี้วัดความเติบโตกับพระเจ้าด้วย

ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราทุกคน แม้แต่เด็กทารกที่เพิ่งเกิดไปจนถึงวัยชรา หรือวันสุดท้ายของชีวิต แม้แต่คนรวยไปถึงคนที่จนที่สุด…ไม่เว้นแม้แต่คริสเตียนอย่างเรา ใครก็ตามที่เรียนรู้มากเขาจะมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของเขามาก ในเวลาเดียวกันเขาจะเป็นคนที่มีโอกาสผิดพลาดได้มากด้วยเช่นกัน เพราะบทเรียนที่ดีหลายๆบทมักมาจากความผิดพลาดเหล่านั้น คนที่พร้อมจะลุกขึ้นเมื่อความผิดพลาดเข้ามาถึงก็มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ มากกว่า

1. บทเรียนแห่งชีวิตมักจะไม่อยู่ในหนังสือที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราเรียน แต่บทเรียนที่ดีมักมาจากประสบการณ์ตรงของเรา และหากเราเรียนรู้สิ่งนั้นจากพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีเกราะป้องกันฝ่ายวิญญาณด้วย

2. บทเรียนบางบทใช้เวลายาวนานกว่าเราจะเข้าใจมัน บางบทใช้เวลาทั้งชีวิตกันเลย แต่บทเรียนทุกบทต้องเทียบโดยพระคำของพระองค์  เพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้กรอบและแนวในการเดิน และไม่เตลิดไปไกลจนไม่รู้ตัว

3. บางครั้งเราต้องอาศัยความอดทนอย่างมากที่จะเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องจากพระเจ้า เพราะมนุษย์มักวิ่งแซงพระองค์เสมอและนั่นคือปัญหาใหญ่ของการเรียนรู้ หรือเรียกว่าอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้

4. มีท่าทีและอุปนิสัยหลายอย่างที่ไม่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้ หรือมักทำให้เราก้าวไม่พ้นจุดเดิม เราจึงเรียนรู้บทต่อไปไม่ได้ เช่น ความหยิ่ง ความอิ่มตัว ความกลัว(ที่จะก้าวไปข้างหน้า)….

5. อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะมันเท่ากับเราสต๊าฟชีวิตหรือแช่งแข็งตัวของเราไว้แค่จุดนั้น

6. สิ่งที่ดีที่สุดและไวที่สุดสำหรับการเรียนรู้คือ พึงระลึกเสมอว่า เราเป็นศูนย์และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ไม่ว่าเราจะมาไกลแค่ไหนแล้วก็ตามเราพร้อมที่จะนับ 1 ใหม่ได้โดยไม่ต้องอาย

30/10/2011 23:32

0Shares