นรก : ไม่เหลืออำนาจใดๆ

By | 2014/01/28

“แม้แมลงตัวเล็กๆ ก็ไม่สามารถบี้ให้แบน หรือไล่ให้ไปได้” พระเยซูตรัส

ข้าพเจ้ายังไม่ทันเข้าใจสำหรับคำตรัสเสียทีเดียว ทรงหยั่งรู้ถึงภายในความคิดของข้าพเจ้า จึงตรัสต่อไป

“ในนรกแม้แต่กำลังเพียงน้อยนิดที่จะบี้แมลงตัวเล็กๆ หรือไล่มันไปก็ไม่มี ที่นั่นสิทธิอำนาจที่เรามอบให้กับมนุษย์ถูกถอดถอนโดยสิ้นเชิง ไม่เหลือไว้แม้แต่นิด… บัดนี้เจ้าได้เห็นแล้วมิใช่หรือว่า พวกเขาสิ้นไร้กำลังเรี่ยวแรงไม่เหลือแม้น้อยนิด แมลงเล็กๆ ที่เขาสามารถบี้ให้แบนได้อย่างที่ไม่ต้องออกแรง ครั้นอยู่บนโลก แต่บัดเดี๋ยวนี้ไม่สามารถทำได้เลย นี่แหนะ ที่ๆ เขาไม่สามารถแม้แต่จะผยองได้ หรืออวดอ้างถึงพละกำลังของเขาได้เลยเป็นดังนี้ แต่ก็หาช่วยอะไรได้ไม่ เพราะเขายังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยไป” พระเยซู ตรัสกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้นว่าเหตุใด ในนรกจึงมีแต่การขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เพราะความทุกข์ยากเหล่านี้ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้ ด้วยว่าจะไม่เหลือสิทธิอำนาจหรือกำลังใดๆ อีกต่อไปในตัวของเขา

25/01/2014 16:46

0Shares