ธงชัยแห่งพระพร

By | 2014/01/30

อิสราเอลก้าวออกจากอียิปต์เพราะความหมดสิ้นหวังในชีวิตก็จริง แต่เขาก็รู้ว่าระหว่างทางเพื่อไปยังเป้าหมายคือคานาอันนั้น มีอะไรรอคอยระหว่างทางบ้าง การย้ายถิ่นฐาน การต้องต่อสู้กับอียิปต์เพื่อออกจากที่มั่นเดิม การยึดดินแดน การสู้รบและอื่นๆ รอคอยเขาอยู่เช่นกัน แต่หากไม่ข้ามทางเหล่านี้ไปก็จะถึงคานาอันไม่ได้เลย

บางช่วงเวลาความไม่พร้อมและอิดออดของเรา ทำให้พระเจ้าจำต้องเลื่อนเวลาออกไปเพื่อขัดเกลาเราจนถึงเวลาที่สุกงอม ใจยอมจำนน ชีวิตยอมรับวิถีทาง แผนการณ์ น้ำพระทัยพระเจ้าและตัดสินใจก้าว แต่หากพวกเขาตัดสินใจแต่เฮือกแรกก็ใช้เวลาเพียง 11 วันแทน 40 ปี

จุดเริ่มต้นในการก้าวของเราแต่ละคนคงแตกต่างกันออกไป และแน่นอนระหว่างทางการเดินไปสู่เป้าหมายของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เป้าหมายยังคงรอคอยเราอยู่ตรงนั้น แต่ระยะทางที่เท่าเดิมอาจใช้เวลายาวนานหรือหดสั้นลงก็ตามแต่สิ่งที่ติดพันนัวเนียในชีวิตของเรานั่นเอง ที่ต้องถูกจัดการและลิดออก เพื่อเมื่อถึงจุดหมายแล้ว เราจะมีขนาดชีวิตที่สามารถรองรับได้อย่างเต็มศักยภาพ …

ถึงกระนั้นก็ตามมีคนจำนวนมากได้ตายลงระหว่างทาง และมีคนจำนวนไม่น้อยที่หันหลังกลับ คนอีกจำนวนหนึ่งที่เลือกจะหยุดเดินและพึงพอใจกับจุดนี้มากกกว่า แต่มีคนจำนวนหนึ่งที่อุตส่าห์สู้ทน เรียนรู้และพยายาม จนเห็นพระคุณพระเจ้าท้ายที่สุดปลายทางของเขาก็ไม่เสียเปล่าเลยแม้แต่น้อย

050213

0Shares