การถวายอย่างฮันนาห์

By | 2014/03/25

การถวายของฮันนาห์ คือการถวายบุตร (ซามูเอล)

 

1. ฝากไว้กับพระหัตถ์พระเจ้า

♣    นางมีความกล้าในการมอบถวายให้แด่พระเจ้า สะท้อนถึงความวางใจพระเจ้าในชีวิตนาง

♣    นางให้กำเนิดบุตรที่รักหลังการเป็นหมันมาหลายปี หลังการทนทุกข์จากการถูกเหยียดหยามจากภรรยาร่วม เมื่อนางให้กำเนิดบุตรคนนี้ นางหาได้ลืมคำมั่นที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของนาง หรือละเลยไม่  แต่นางกล้าที่จะมอบคนที่รักและห่วงใย มอบถวายเลือดเนื้อเชื้อไขให้กับพระเจ้า ด้วยการตระหนักว่าพระพรการมีบุตรในครั้งนี้มาจากพระหัตถ์พระเจ้า

♣    ฮันนาห์ยังคงไปวิหารของพระเจ้าในทุกๆ ปีดังเช่นเดิม นั่นหมายถึง นางได้พบกับลูกเพียงปีละครั้ง    นางต้องใช้ความวางใจมากเพียงใด? เพื่อจะเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าทรงดูแลบุตรของตนได้ดียิ่งกว่ามือของนางเอง สะท้อนถึงความเชื่อที่นางมีต่อพระเจ้าของตน

♣    นางไม่ได้ละทิ้งบุตรของนาง โดยปราศจากความรับผิดชอบแห่งผู้เป็นแม่  ซึ่งตามธรรมชาตินี้เอง ความรัก ห่วงหา คิดถึง การอยากครอบครอง อยากอยู่ใกล้ อยากเห็นหน้า ย่อมมีเป็นปกติธรรมดา … แต่นางถวายซามูเอลไว้ในวิหารของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ  มอบสิทธิต่างๆ ที่พึงมีให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริง ยิ่งคิดถึงสักเพียงใด  นางยิ่งต้องวางใจในพระเจ้ามากเพียงนั้น

2. ไม่เอาคืน

♣    การมอบถวายแด่พระเจ้าของนางฮันนาห์ ไม่ได้ให้แล้วเอาคืน  ไม่ได้ให้เพียงครั้งครา แต่ให้กับพระเจ้าแบบให้แล้วให้เลย แม้นางจะคิดถึงลูกเพียงใด แม้จะมีสิทธิที่จะเอาลูกกลับมาก็ได้ แต่กลับเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น เพราะนางได้มอบแด่พระเจ้าแล้ว จึงไม่กลับคำ สะท้อนให้เห็นความหนักแน่นมั่นคงภายในที่นางมีต่อพระเจ้าของตน

3. ซามูเอลเป็นของพระเจ้าแต่แรกแล้ว

♣    นางฮันนาห์เป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้  แต่เนื่องจากพระเจ้าเห็นแก่การร้องทูลและชีวิตของนาง จึงเปิดครรภ์ออก อีกทั้งนางเองเป็นผู้บนมอบถวายซามูเอลแด่พระเจ้า ดังนั้นซามูเอลจึงเป็นของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก

  •  พระเจ้าเป็นผู้ให้บุตรคนนี้ถือกำเนิด
  •  นางมอบบุตรนี้แด่พระเจ้าตั้งแต่แรกแล้ว

 

*** ผลแห่งการถวาย >>  ซามูเอลเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ได้รับมรดกจากเอลีผู้เป็นถึงปุโรหิต แม้ซามูเอลจะไม่ใช่ลูกของเอลี แต่กลับได้ทั้งมรดกและการเจิมของเขา อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่พระคัมภีร์บันทึกและกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ เพราะการถวายของนางฮันนาห์จึงเป็นผลอย่างมาก

 

28/02/2014 20:19

0Shares