Tag Archives: อ้อนวอน

เหตุผลที่ต้องวิงวอนต่อรองเพื่อผู้อื่น

เหตุใดที่ผู้วิงวอนบางคนทุ่มเทชีวิตเพื่อต่อรองกับพระเจ้าทั้งที่หลายต่อหลายครั้งไม่ใช่เรื่องของตนเอง เช่น อับราฮัมที่ร้องทูลต่อรองพระเจ้าเพื่อโสโดมโกโมรา , โมเสสที่ต่อรองกับพระเจ้าเพื่อชนอิสราเอล บางครั้งคนเหล่านี้เอาตัวเข้าแลกเพื่อให้พระเจ้าระลึกถึงและหันหลังกลับจากพระพิโรธด้วยพระเมตตาของพระองค์ แม้หลายครั้งพวกเขาเองก็รู้สึกไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้รับรู้ถึงบาปนั้นด้วยเช่นกัน ดั่งเห็นได้จากอับราฮัมก็เลือกที่จะไม่เอาตัวเข้าใกล้โสโดมด้วย นั่นเพราะเขารู้ถึงบาปนั้นและไม่อยากแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้ด้วยซ้ำ หรือโมเสสเองก็เช่นกัน เขารังเกียจบาปที่ชนอิสราเอลทำจนกระทั่งโกรธบดเอาศิลา 2 แผ่นในมือให้พวกเขากิน และให้เลือกพระเจ้า พวกเขาต่างมีอารมณ์ความรู้สึกของตนเองทั้งสิ้น…แต่เหตุใดพวกเขากลับร้องทูลวิงวอนต่อรองกับพระเจ้าเพื่อบาปที่แม้แต่ตัวเอง ก็ยังรังเกียจ หัวใจเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ปฐก.18:17-33 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเรากระทำจากอับราฮัมหรือ 18 ด้วยว่าอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากอย่างแน่นอน และบรรดาประชาชาติทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเขา 19 เพราะว่าเรารู้จักเขา เขาจะสั่งลูกหลานและครอบครัวของเขาที่สืบมา พวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อทำความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อับราฮัมตามสิ่งซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับ เขา” 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ดังมากและเพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน 21 เราจะลงไปเดี๋ยวนี้ดูว่าพวกเขากระทำตามเสียงร้องทั้งสิ้นซึ่งมาถึงเราหรือไม่ ถ้าไม่ เราจะรู้” 22 บุรุษเหล่านั้นหันหน้าจากที่นั่นไปทางเมืองโสโดม แต่อับราฮัมยังยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 อับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่า “พระองค์จะทรงทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วด้วยหรือ 24 บางทีมีคนชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองนั้น พระองค์จะทรงทำลายและไม่ละเว้นเมืองนั้นเพราะคนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในนั้นด้วยหรือ 25 ขอพระองค์อย่ากระทำเช่นนี้เลย ที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่ว และให้คนชอบธรรมเหมือนอย่างคนชั่ว ให้การนั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์ ผู้พิพากษาของทั่วแผ่นดินโลกจะไม่กระทำการยุติธรรมหรือ” 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า… Read More »

ดาวิดกับการคร่ำครวญเพราะบาปล่วงประเวณี

ดาวิดคร่ำครวญเพราะบาปที่เขาทำไป เขารู้อยู่ว่าพระเจ้าจะพิพากษาด้วยการให้ลูกชายที่เกิดมาจากบาปครั้งนี้ตายไป แต่เขาก็ยังคงใส่ผ้ากระสอบอดอาหารคร่ำครวญและวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้เขาจะรู้แล้วก็ตามว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ในขณะที่เวลากำลังเคลื่อนผ่านคำตัดสินนั้นไป เขาไม่ได้นิ่งเฉย แต่กลับทำส่วนของตนเองอย่างที่สุด ร้องขอ ใจลึกๆ คงคาดหวังว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนพระทัยกลับสถานการณ์ แต่อีกใจเขาก็รู้อยู่เต็มอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าทุกด้านทั้งทรงคุณ เมตตา และเด็ดขาด ใจที่กำลังสลายเพราะบาปที่ได้ก่อขึ้น เขาผ่านคืนวันเหล่านั้นด้วยการคร่ำครวญอยู่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา ด้วยหวังว่าพระองค์จะเป็นผู้ปลดปล่อยและให้อภัยเขาจากบาปนั้น ที่สำคัญเขาได้แสดงการกลับใจอย่างแท้จริง เพื่อให้เขาสามารถออกจากบาปเหล่านั้น ทิ้งบาปเหล่านั้นได้ เพราะมันได้เกาะกุมชีวิตเขา …. การปล้ำสู้ด้วยการวิงวอนนี้เป็นการบอกว่า … เขากำลังสู้กับบาปนั้นอยู่จนกว่าบาปเหล่านั้นจะไม่มีผลต่อเขาอีกต่อไป แม้จะต้องแลกด้วยบทเรียนพิเศษที่แสนสาหัสก็ตาม เพราะบางสิ่งเราจะไม่เข้าใจเลย จนกว่าจะได้รับบทเรียน … การนั่งอยู่ตรงนั้นของดาวิดไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการขอกำลังที่จะผ่านพ้นเวลาเหล่านี้ไปได้ด้วย (ซึ่งสะท้อนภาพของพระเยซูในขณะอธิษฐานที่เกธเซมเน)… จนกระทั่งเมื่อบุตรชายคนนี้ได้ตายลง … ดาวิดลุกขึ้นแต่งกายตามปกติทั้งยังกินอาหารอย่างเต็มอิ่ม เพราะเขารู้ว่าเวลาแห่งการพิพากษาโทษเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว  เขาไม่หลงเหลืออาการหรือวี่แววของการขุ่นเคืองพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย และด้วยการคร่ำครวญกลับใจอย่างที่สุดของดาวิดนั่นเอง นำมาซึ่งพระพรใหม่ที่พระเจ้าประทานให้ หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาอันแสนสาหัสของเขาและจัดการเคียร์ชีวิตให้หมดจดจากบาปล่วงประเวณีแล้ว นั่นคือ การประทานบุตรชายคนใหม่อย่างถูกต้องให้กับเขา คือ ซาโลม่อน     ดาวิดกับการคร่ำครวญ 1.    การปล้ำสู้ด้วยการวิงวอนและแสดงออกถึงการกลับใจอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยใจที่เป็นทุกข์หนักกับความบาปที่ได้กระทำหรือเข้ามา เป็นการกระทำอย่างที่สุดที่มนุษย์พึงกระทำต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า 2.    แม้รู้ทั้งรู้ว่าผลแห่งความบาปนี้คือสิ่งใด การกระทำเช่นนี้เป็นการถ่อมลงยอมรับด้วยการคร่ำครวญ และแสดงถึงการกลับใจใหม่ การต้องการพระองค์อย่างแท้จริง 3.  … Read More »