Tag Archives: อวยพรแผ่นดินโลก

คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอพระเจ้าอวยพรแผ่นดินโลก

‎‬”♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดทรงอวยพรผืนแผ่นดินโลก… ♥ ขอให้เต็มด้วยสันติแห่งความสุข… ♥ ขอให้แผ่นดินรับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ… ♥ ขอให้พืชผลออกรวงตามฤดูกาล… ♥ ขอให้ทุกเมล็ดที่หว่านลง นั้นเกิดผล ไม่มีฝ่อ… ♥ ขอให้ความสงบสุขแก่ทุกพื้นที่… ♥ ขอความรักของพระองค์เยียวยาผู้คนที่บาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อย… ♥ ขอทรงต่อสู้ความอธรรมให้ไกลห่าง… ♥ ขอทรงให้พระเมตตาค้ำจุนผู้ชอบธรรม… ♥ ขอทรงชะลอพระพิโรธแผ่นดินโลก… ♥ ขอทรงยืดเวลาเพื่อให้โอกาสคนได้กลับใจใหม่… ♥ ขอทรงช่วยกู้ผู้ตกทุกข์ และโศกเศร้า… ♥ ขอให้แผ่นดินนี้รับความรัก สันติสุขจากพระคริสต์… ข้าแต่พระเจ้า… …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นแท่นรองพระบาท >> ขอโปรดทรงอวยพรให้ร่มรื่น ด้วยความชื่นบาน …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นมีผู้ชอบธรรมอยู่ >> ขอโปรดทรงอวยพร เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรม …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ >> ขอโปรดทรงสำแดงรักอันมั่นคง ให้ยืดยาว …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสร้างมาอย่างดี >> ขอโปรดทรงอวยพร ให้สิ่งดีเต็มขนาด …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่รักของพระคริสต์ >> ขอโปรดทรงเยียวยา ชำระ และรักษา ให้กลับคืนสิ่งดีงาม ดั่งเอเดน …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่สำแดงน้ำพระทัย… Read More »