Tag Archives: อธิษฐาน

คำอธิษฐาน :: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นที่วางใจได้

“ข้าแต่พระเจ้า … ดวงใจข้าพระองค์ มั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า ด้วยว่า : พระองค์ทรงสามารถ ทรงฤทธานุภาพ ทรงพระคุณ โอ้ … ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ โดยนามพระคริสต์ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่นามเดียว ทรงสำแดงรักพระองค์บนกางเขน เพื่อมนุษย์โลก ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีให้ อย่างเจาะจงแต่ละคน ทรงปกป้องและปกคลุม ด้วยความรัก และ พระคุณของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า … ไม่ว่าชีวิตจะต้องเผชิญสิ่งใด หรือ อยู่ในช่วงเวลาแบใดก็ตาม … พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง แต่ทรงโอบอุ้มด้วยรักพระบิดาอ่อนละมุน ทรงช่วยเหลือ ช่วยกู้ และ ประทับอยู่ด้วยเสมอ โดยองค์พระวิญญาณของพระเจ้า นี่แหนะ !!! จึงไม่มีสิ่งใดต้องห่วง หรือ กังวล >> เพราะทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์การควบคุม และ อวยพรขององค์พระผู้สูงสุด จึงสามารถมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ >> เพราะพระองค์จะทรงดูแล เมื่อเราสัตย์ซื่อส่วนของตน จึงไม่ต้องหวั่นกลัว อนาคตข้างหน้า >> เพราะพระเจ้าจะทรงเตรียมหนทางให้ราบเรียบ… Read More »

คำอธิษฐาน :: ฝังตัวในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์ ลำธารของพระเจ้าไม่เคยเหือดแห้งไป ขอเข้ามาดื่มด่ำ ฝังตัว ให้รากหยั่งลึกลงไปในลำธารแม่น้ำของพระเจ้า เพื่อดับกระหาย ให้เต็มอิ่ม อิ่มหนำ ขอเข้ามาในรักพระคริสต์ เพื่อจะเป็นที่รักขององค์พระบิดา ขอเข้ามาพึ่งพา พักพิง ด้วยความวางใจในพระองค์ผู้ทรงสามารถ และ สัจจริง ข้าแต่พระเจ้า… ทรงเป็นพระศิลาที่มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือ วันเวลา เหตุฉะนั้น… จึงเข้ามานอนลงในทุ่งหญ้าอันอุดมไปด้วยแหล่งแห่งการเลี้ยงดู จึงผ่อนคลายอยู่ในเวลาวาระ ที่ทรงทำ ทรงขับเคลื่อน ทรงควบคุม ด้วยพระกรแห่งการอวยพร จึงเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อได้ฝังตนเองไว้ในมรรคาทางพระคริสต์ ด้วยการเดินตาม เชื่อฟัง และ เชื่ออย่างสุดใจ จึงได้พบกับพระพรที่สดใหม่ไหลเข้ามา ดั่งธารน้ำไหลที่พัดเอาความสดชื่น และ ความชุ่มฉ่ำมาถึงครัวเรือน และ ทุกส่วนในชีวิต โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาผู้รักลำธารของพระเจ้าเอ๋ย จงมองดูฝีพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าที่ทรงกระทำเป็นการเจาะจง และ ส่วนตัว ในชีวิต (ทั้งการงาน การเงิน สุขภาพกาย ใจ และ วิญญาณจิต)… Read More »

คำอธิษฐาน :: ชีวิตแห่งการเกิดผล

“ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์ขอแช่ตัวอยู่ในลำน้ำของพระคริสต์ : ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากอยู่ในลำธาร ขอให้เกิดผลตามฤดูกาล : อย่างอุดมสมบูรณ์ ไร้ผลที่ฝ่อ แห้งเหี่ยวไป ขอให้รากหยั่งลึกลงไป : จนเป็นฐานที่มั่นคง แม้ลมพายุจะพัดแรง ก็ไม่อาจสั่นคลอน หรือ สั่นไหว ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น ขอโปรดทรงสดับฟังเสียงคำร้องทูล << ที่กลั่นออกจากดวงใจ ขอโปรดประทานการเกิดผล << ด้วยทรงเจิม ที่เกินกว่ามือมนุษย์ ขอโปรดให้ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ << ด้วยพระนามบริสุทธิ์ทรงฤทธา ที่เคียงข้างทุกเส้นทาง ทุกย่างก้าว ขอโปรดให้ทุกการตอบสนองตามพระสุรเสียงตรัส << ได้เก็บกินพระพรที่ยั่งยืนยาวยันรุ่นลูกหลาน ขอโปรดให้กิ่งก้านขยายออกจนเป็นร่มเงาใหญ่ << ที่ออกดอก เกิดผล มากมายทุกมิติ ขอโปรดทรงอวยพรจนเห็นได้ชัด ว่า << นี่แหนะ !!! พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการงาน และ ครัวเรือนข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ !!! ขอทรงบัญชาพระพรจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน ลงมา ณ ที่นี่ :: ด้วยว่า ::… Read More »

คำอธิษฐาน :: วางใจในพระเจ้า

พระธรรมสดุดี 4:1‭-‬8 ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​เป็น​ฝ่าย​ชอบ‍ธรรม ขอ​ทรง​ตอบ​เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ร้อง‍ทูล เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จน‍ตรอก ขอ​ประ‌ทาน​ช่อง‍ทาง ขอ​ทรง​พระ‍เมตตา​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍แต่​ท่าน​ผู้​สูง​ศักดิ์ ท่าน​จะ​หมิ่น​ศักดิ์‍ศรี​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ไป​อีก​นาน​เท่า‍ใด? ท่าน​จะ​รัก​คำ​ไร้‍ค่า และ​แสวง​การ​มุสา​อีก​นาน​เท่า‍ใด? (เส-ลาห์) จง​ทราบ​เถิด​ว่า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​แยก​ผู้​จง‍รัก‍ภักดี​ไว้​สำหรับ​พระ‍องค์ พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​สดับ​ฟัง​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ทูล​พระ‍องค์ แม้​ถูก​ยั่ว‍ยุ ก็​อย่า​ทำ​บาป

คำอธิษฐาน :: ขอการชำระ

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงช่วยกู้ และ ทรงรื้อฟื้น ขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนปกคลุม และ ชำระ ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ขอทรงชำระตั้งแต่ภายใน ทั้งดวงใจ ความคิด วิญญาณจิต จนกายภายนอก ขอพระโลหิตของพระองค์ ครอบคลุม และ ชำระให้หมดจด ไร้มนทิลบาปใดๆ ขอทรงชำระจากคำแช่งสาป การอธรรมที่ข้องเกี่ยว สิ่งเลวร้ายที่วนเวียนอยู่รอบกาย บัดนี้ … ขอนำทั้งสิ่งมามอบไว้ที่โคนกางเขนของพระคริสต์ โอ้ … พระองค์เจ้าข้า!! ขออย่าให้สิ่งใดๆ ขวางกั้นการเข้าใกล้องค์ผู้บริสุทธิ์ ณ อภิสุทธิสถานที่ทรงเรียกให้เข้าไป ขอทรงฉีกม่านบางๆ ที่บดบัง และ กีดกัน ให้ห่างจากองค์ผู้ทรงรอคอยให้เข้าเฝ้า ขอทรงทำลายกำแพงแห่งความเย่อหยิ่ง ไร้กำลังต่อสู้กับเนื้อหนัง เพื่อจะหันกลับมาพึ่งพาพระคุณองค์พระผู้ช่วย ขอทรงปลดปล่อยออกจากความไม่รู้ หรือ รู้น้อย เพื่อจะเข้าถึงความล้ำลึก และ เข้าใจน้ำพระทัยพระบิดา ขอทรงสวมทับเสรีภาพ ในการแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดทรงชำระทุกส่วน ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ ขอโปรดทรงรื้อฟื้นสิ่งดี ที่ทรงตรัสสัญญาไว้… Read More »

คำอธิษฐาน :: เริ่มต้นสิ่งใหม่

“ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ … เป็นวาระเวลาใหม่ ขอโปรดประทานกำลังใหม่ สิ่งใหม่ ; ที่ยิ่งใหญ่กว่าวันเวลาที่ผ่านมา ขอทรงปลดปล่อยการเกิดผลอย่างทวีคูณ ; กว่าวันวาน ขอทรงเทพระพรลงมามากดั่งห่าฝน เทกระหน่ำ ; เต็มยุ้งฉาง ขอโปรดทรงเจิมให้พลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่ง เกินกว่าปกติธรรมดา ; ด้วยฤทธาของพระเจ้า ขอโปรดทรงระลึกถึง ; สิ่งที่ทรงตรัส ทรงสัญญา และ ทรงเรียก ขอทรงเสด็จมา ณ ที่นี่ ; เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ที่ทรงรัก โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาพืชผล และ การงานเอ๋ย << จงเกิดผลเถิด บรรดาสิ่งถือครองเอ๋ย << จงเพิ่มพูนเถิด บรรดายุ้งฉางเอ๋ย << จงยัด สั่น แน่น เต็ม ล้น เถิด บรรดาสุขภาพกายเอ๋ย << จงแข็งแรง และ สมบูรณ์เถิด… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเยซูทรงพระชนม์อยู่‬

‎“โอ้… นี่แหนะ!!! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ ขอบพระคุณ ; ความรักอันมั่นคง >> ตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลก ขอบพระคุณ ; ทรงตั้งสิ่งดีไว้ >> ตั้งแต่ก่อนบังเกิด ในครรภ์มารดา ขอบพระคุณ ; ทรงนำกลับคืนดี >> กับพระบิดา ขอบพระคุณ ; ทรงสำเร็จบนกางเขน >> เพื่อเราทั้งหลาย ขอบพระคุณ ; ทรงฟื้นคืนพระชนม์ออกจากอุโมงค์ >> ด้วยชัยชนะแห่งชีวิต ขอบพระคุณ ; ทรงเสด็จสู่เบื้องสูง >> เพื่อจัดเตรียมแผ่นดินสวรรค์ นิรันดร ขอบพระคุณ ; ทรงอยู่โดยฤทธาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ >> ทรงขับเคลื่อน ขอบพระคุณ ; ทุกพระพร >> เทลงมาอย่างหลั่งไหล และล้นหลาม ตามจำเป็น เกินต้องการ เต็มความปรารถนา ขอบพระคุณ… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

‎“สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า… นี่แหนะ!!! แม้ความตาย : ก็ไม่สามารถกักขัง พระองค์ได้ แม้อุโมงค์หนา : ก็ไม่สามารถปิดกั้น ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ แม้อำนาจใหญ่ : ก็ไม่สามารถหยุดยั้ง ความรักแสนประสริญของพระองค์ แม้บาปใด : ก็ไม่สามารถพราก พระคุณของพระคริสต์ไปได้ ด้วยว่าทรงวายพระชนม์บนกางเขน >> เพราะรักที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อมวลมนุษย์ ด้วยว่าทรงฟื้นคืนพระชนม์ >> เพราะฤทธาที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อทุกสายตาจะได้เห็น ด้วยว่าอุโมงค์ว่างเปล่า >> เพราะทรงฟื้นคืนพระชนม์ << เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจ ด้วยว่าทรงปรากฏต่อหน้าคนทั้งปวง >> เพราะสัจจะที่ทรงตรัส << เพื่อปลดปล่อยความเป็นไท ด้วยว่าเสด็จไปบนฟ้าสวรรค์ >> เพราะทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ << เพื่อจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลาย ในอีกครา โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย!!! เจ้าประจักษ์แน่แล้ว ว่า ; “พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์” อุโมงค์ว่างเปล่า ยืนยันว่า ; “ทรงพระชนม์อยู่” การปรากฏกายแก่สาวก… Read More »

คำอธิษฐาน‬ :: ‪ศุกร์ประเสริฐ‬

‎“โมทนาถึงพระคุณองค์พระบุตร… ทรงยอมถ่อมพระทัย วายพระชนม์บนกางเขน ทรงบังเกิดบนโลกนี้ เพื่อไถ่บาป ทรงสอนแบบอย่างให้เดินตาม มรรคา ทางแคบ ที่นำสู่นิรันดร ทรงมอบสิ่งดี ด้วยฤทธาและพระเมตตา ด้วยเหตุนี้ … พระองค์เจ้าข้า สิ่งที่ประเสริฐที่สุด … คือ = กางเขน สิ่งที่ล้ำลึกที่สุด … คือ = ทรงวายพระชนม์ สิ่งที่มีชัยอย่างที่สุด … คือ = ทรงฟื้นจากความตาย สิ่งที่ล้ำค่าที่สุด … คือ = เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอด ร่วมครอบครอง ณ เบื้องสูง สิ่งที่ดีที่สุด … คือ = ทรงประทานองค์พระวิญญาณ พระผู้ช่วย ในชีวิต สิ่งที่ระลึกถึงบ่อยที่สุด … คือ = พระคุณ พระเมตตา ทรงหลั่งพระโลหิตที่กางเขน สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด … คือ =… Read More »

คำอธิษฐาน :: นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ด้วยว่าพระนามของพระองค์สมควรแก่การโมทนา ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่าทรงเป็นพระเจ้า ทุกสายตาจะเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ว่า “ทรงเสด็จมา” ทุกสรรพสิ่งล้วนสรรเสริญนามพระคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ ขอน้อมกราบลงสรรเสริญ ขอนมัสการจากดวงใจ ด้วยเพลงบทใหม่ ขอเทิดทูน พระเกียรติของพระองค์เหนือสิ่งใด ขอยกย่องนามพระคริสต์ ผู้ทรงประเสริฐ ขอถ่อมลงโมทนา พระคุณ องค์พระเจ้า ขอเต้นโลด อยู่หน้าพระที่นั่งอันงดงาม ขอสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่ ขอถวายบทเพลงจากดวงใจ เสียงสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสมควรรับคำสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสัจจริงต่อผู้นมัสการพระองค์ ด้วยว่า ; การประทับอยู่ของพระองค์นั้น ล่ำค่าเกินบรรยาย ด้วยว่า ; ไม่มีคำใดๆ เพียงพอต่อความดีงามของพระองค์ บัดนี้… ขอนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง จิตวิญญาณ จากส่วนลึกทั้งชีวิต ความจริง คือ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของปวงชน ขอก้มลงกราบที่หน้าแท่นบูชา ขอนั่งอยู่แทบพระบาท เพื่อปรนนิบัติ รับใช้ องค์เจ้านาย ขอให้คำจากปาก ที่เปล่ง… Read More »