Tag Archives: อธิษฐานนมัสการ

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎มีชีวิตบนศิลา‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้มั่นคงเถิด ให้ฝังราก วางชีวิตบนศิลา ไม่คลอนแคลน เปลี่ยนไปมา บนดินทราย ไม่อ่อนไหว โงกเงก ตามลมพัดมา แม้พายุ ลมแรง ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้อย่างหนักแน่น ขอทรงสร้างให้เป็นดั่งศิลา ที่แข็งแกร่ง แม้สิ่งใดปะทะ ยังคงแกร่ง ไม่แปรเปลี่ยน ข้าแต่พระเจ้า… พระศิลาของข้าพระองค์ พระองค์ผู้ ; ไม่แปรเปลี่ยน ทั้งวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ พระองค์ผู้ ; ที่เป็นศิลามุมเอก ทรงล้ำค่า พระองค์ผู้ ; ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล จวบจนวิวรณ์ พระองค์ผู้ ; ทรงหนักแน่นเปี่ยมด้วยรักอันมั่นคง พระองค์ผู้ ; ทรงสำแดงพระเมตตาคุณอย่างไม่ขาดสาย พระองค์ผู้ ; ทรงตั้งต้นการดี ทั้งทรงนำ และรับรองจนสำเร็จ พระองค์ผู้ ; ทรงถือตาชั่งอันเที่ยงตรง ไม่มีแกว่ง พระองค์ผู้ ; วายพระชนม์บนกางเขน หยิบยื่นรักไร้เงื่อนไข พระองค์ผู้ ;… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪ต่อพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรอยู่‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงรักและหวงแหนบุตรพระองค์ ผู้ทรงทอดพระเนตรและแลเห็น ผู้ทรงล่วงรู้ทุกกาลเวลา และทุกสภาวะการณ์ ผู้ทรงไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน และซ่อนเร้นจากพระเนตร (สายตา) ของพระเจ้า ผู้ทรงเฝ้าดูบุตรพระองค์ด้วยความทนุถนอม ผู้ทรงฟูมฟักผู้ที่รักพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์เจ้าข้า… ทรงมองเห็น ; แม้คนเล็กน้อยและต่ำต้อย ทรงเฝ้ามอง ; แม้คนยากจนและกำพร้า ทรงมองดู ; แม้คนอยู่ที่หลืบและห่างไกล เหตุฉะนั้นทรงเห็นทุกรายละเอียดบนผืนโลก ทรงรับรู้ : ทุกความต้องการและจำเป็น ตั้งแต่ก่อนเราร้องทูล ทรงชันสูตร : และค้นพบทุกรากเหตุทั้งมวล ทรงเป็นพระเจ้า : ที่ได้ยินและมองเห็น ไม่ทรงปิดพระเนตร(ตา) : ซ่อนพระกรรณ(หู) หดพระหัตถ์(มือ) เป็นแน่แท้ ไม่ทรงเมินเฉย : ต่อบุตรของพระองค์ ทรงรักดั่งแก้วตาและดวงใจ… ทรงหวงแหน ถนอม ดั่งสุดที่รัก… ไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน : จากพระเจ้าผู้ทรงธรรมได้เลยสักสิ่งเดียว ไม่มีกำแพงใดขวางกั้น : พระคุณของพระเจ้าให้หยุดยั้งได้ ไม่มีเหตุอันใด ทำให้รัก : ของพระองค์จืดจางลง… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอพระเจ้าอวยพรแผ่นดินโลก

‎‬”♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดทรงอวยพรผืนแผ่นดินโลก… ♥ ขอให้เต็มด้วยสันติแห่งความสุข… ♥ ขอให้แผ่นดินรับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ… ♥ ขอให้พืชผลออกรวงตามฤดูกาล… ♥ ขอให้ทุกเมล็ดที่หว่านลง นั้นเกิดผล ไม่มีฝ่อ… ♥ ขอให้ความสงบสุขแก่ทุกพื้นที่… ♥ ขอความรักของพระองค์เยียวยาผู้คนที่บาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อย… ♥ ขอทรงต่อสู้ความอธรรมให้ไกลห่าง… ♥ ขอทรงให้พระเมตตาค้ำจุนผู้ชอบธรรม… ♥ ขอทรงชะลอพระพิโรธแผ่นดินโลก… ♥ ขอทรงยืดเวลาเพื่อให้โอกาสคนได้กลับใจใหม่… ♥ ขอทรงช่วยกู้ผู้ตกทุกข์ และโศกเศร้า… ♥ ขอให้แผ่นดินนี้รับความรัก สันติสุขจากพระคริสต์… ข้าแต่พระเจ้า… …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นแท่นรองพระบาท >> ขอโปรดทรงอวยพรให้ร่มรื่น ด้วยความชื่นบาน …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นมีผู้ชอบธรรมอยู่ >> ขอโปรดทรงอวยพร เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรม …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ >> ขอโปรดทรงสำแดงรักอันมั่นคง ให้ยืดยาว …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสร้างมาอย่างดี >> ขอโปรดทรงอวยพร ให้สิ่งดีเต็มขนาด …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่รักของพระคริสต์ >> ขอโปรดทรงเยียวยา ชำระ และรักษา ให้กลับคืนสิ่งดีงาม ดั่งเอเดน …เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่สำแดงน้ำพระทัย… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪‎ขึ้นสู่ภูเขาสูง‬

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดนำทางสู่ที่สูงยิ่งๆ ขึ้น ♥ แม้ทางชัน : ขอทรงเสริมกำลัง ♥ แม้ทางแคบ : ขอทรงให้ผ่านได้ ♥ แม้ทางยาก : ขอทรงเคียงข้าง ♥ แม้ทางไกล : ขอทรงเพิ่มกำลังใหม่ ♥ แม้ทางขรุขระ : ขอทรงทำให้ราบเรียบ ♥ ขอโปรดจูง โปรดนำ โปรดช่วยให้ก้าวไป ♥ เพราะหัวใจปรารถนาจะไปต่อ… ♥ เพราะอยากใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น… ♥ เพราะทั้งสิ้น… ยอมสละ เพื่อติดตามทางพระคริสต์ ♥ เพราะแม้ยาก… ยอมอดทน เพื่อให้ได้พระองค์มา ♥ เพราะแม้หนัก… ยอมกัดฟัน ไม่ละจากทางพระคริสต์ ♥ เพราะแม้เหนื่อย… ยังสู้ต่อ ไม่หวั่นไหว ♥ ขอโปรดเจิม โปรดจูง โปรดนำเถิด ♥ ยิ่งทางไกล : กลับยิ่งเห็นพระพรมากดั่งน้ำไหล ♥ ยิ่งทางยาก : กลับยิ่งเห็นพระคุณอัศจรรย์ ♥ ยิ่งทางแคบ : กลับยิ่งเข้าใจความล้ำลึก ♥ ยิ่งทางชัน : กลับยิ่งเห็นพระหัตถ์ทรงช่วยกู้และนำทาง ♥ ยิ่งทางขรุขระ : กลับยิ่งเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้า ♥ ขอทรงนำสู่ที่สูงมากยิ่งขึ้น… ♥ ยิ่งสูง… Read More »

คำอธิษฐาน :ในวันสะบาโต

“งามจริง งามแท้ วันแห่งการพักสงบ ข้าแต่พระเจ้า… ขอบพระคุณทรงตั้งวันสะบาโต เพื่อชนชาติบริสุทธิ์… ได้เข้ามาพักพิงในพระคุณอันงดงาม… ได้วางภาระ ความว้าวุ่น ที่แท่นพระบาท เพื่อรับการเติมเสริมกำลัง… ได้ใคร่ครวญพระคำ นำทางก้าวต่อไปในมรรคา… ได้หลบภัย ในพระเมตตา กำบังใหญ่อันแข็งแกร่ง… ได้ชื่นชมพระพักตร์อันงดงามทอแสงพระสิริ… ได้ดื่มด่ำความรักมั่นคงจากพระหัตถ์… ได้เข้าเฝ้าพระบิดา องค์ราชันย์… สาธุการนามพระเจ้า… เสียงสรรเสริญโห่ร้อง ดังกึกก้อง… เสียงโห่ร้อง ป่าวประกาศนามพระคริสต์ ดังไปไกล… เสียงบทเพลงจากใจ เต้นรำ ระบำ กันถ้วนหน้า… เสียงร้องไห้คร่ำครวญ เปลี่ยนเป็นชื่นบาน เพราะได้พัก… คำอธิษฐานร้องทูล ดังก้องวิหาร… ต่างมอบและถวายแด่พระเจ้า ณ อภิวิสุทธิ์สถาน… ข้าแต่พระเจ้า… ขอบพระคุณพระปัญญาอันล้ำเลิศ ทรงตั้งวันพักสงบบริสุทธิ์… เป็นแผนการณ์ล้ำเลิศ สุดบรรยาย เมื่อได้พัก ได้สงบ ในวันสะบาโต… พบพระพร เห็นพระคุณ หลั่งลงมาไม่ขาดสาย ณ นิเวศน์ของพระเจ้า… ได้ดื่มด่ำ เติมกำลัง เสริมปัญญา ความล้ำลึก…… Read More »

คำอธิษฐาน : ต่อพระเมษโปดก

“♥ ข้าแต่พระเจ้า….  ♥ เมื่อพระเมษโปดกเสด็จมา >> ทุกหัวเข่าจะอ่อนลง… ♥ ขอให้คำจากปากข้าพระองค์ >> เป็นดั่งเครื่องหอมต่อพระพักตร์… ♥ ขอให้เสียงสรรเสริญ >> เป็นที่โปรดปรานของพระองค์… ♥ ขอให้ถ้อยคำร้องทูล >> เป็นดั่งเครื่องบูชาพอพระทัย… ♥ ขอให้บทเพลงจากใจ >> เป็นดั่งเสียงพิณเขาใหญ่ ถวายแด่พระองค์ด้วยไพเราะ… ♥ ขอต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเมษโปดก ♥ ขอบพระคุณ : ทรงไถ่บาปทั้งสิ้นให้หมดจด ♥ ขอบพระคุณ : ทรงฉุดขึ้นจากการร้าย ♥ ขอบพระคุณ : ทรงปกป้องจากการชั่วทั้งปวง ♥ ขอบพระคุณ : ทรงช่วยกู้ รื้อฟื้น และคืนให้ ♥ ขอบพระคุณ : ทรงเสด็จมา เชื้อเชิญให้เข้าใกล้ ♥ ขอบพระคุณ : ทรงนับว่า ข้าพระองค์นั้นชอบธรรม ♥ ขอบพระคุณ : ทรงให้ร่วมในพระสัญญาแห่งชีวิต ♥ ขอบพระคุณ : ทรงนำให้อยู่ในแผ่นดินอันสมบูรณ์ ♥ ขอบพระคุณ : ทรงสำแดงเมตตาแก่ข้าพระองค์ ♥ ข้าแต่พระเจ้า… องค์พระเยซู ผู้ทรงไถ่ ♥ ขอถ่อมลง สรรเสริญ นามพระคริสต์… Read More »

คำอธิษฐาน : ขอให้คำสรรเสริญ อยู่ในทุกพื้นที่

“ขอให้คำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์… ข้าแต่พระเจ้า… ขอเสียงแห่งการสรรเสริญดังกู่ก้องทุกพื้นที่… ขอให้ทุกผืนดิน เต็มไปด้วยบทเพลงคำสรรเสริญ… ขอคำสรรเสริญปรากฏทุกซอกมุมแผ่นดินโลก… ขอทุกครัวเรือน อาคาร มีเสียงโห่ร้องสรรเสริญนามพระองค์ เล็ดลอดตามผนัง.. ขอให้คำสรรเสริญเป็นที่โปรดปรานของพระองค์… โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย… จงสรรเสริญนามพระเจ้า ขอพระนามบริสุทธิ์ได้รับการยกชู ขอพระนามประเสริฐได้รับการกล่าวถึง ขอพระเกียรติ พระสิริ ทอแสงบนแผ่นดินนี้ ขอทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก… เป็นความชื่นบาน ขอทรงให้ความอ่อนล้า… ถูกแทนที่ด้วยกำลังใหม่ ขอความหมดหวัง สิ้นไร้หนทาง… ถูกปลดปล่อยด้วยประตูแห่งความหวัง ขอความแห้งแล้งหมดสิ้น… ด้วยลำธารของพระองค์ ขอความอุดมสมบูรณ์… ในทุ่งหญ้าแดนสงบของพระเจ้า ขอความปลอดภัย… แก่ผู้ที่พักพิงในแผ่นดินของพระเจ้า ขอความเศร้าหมอง… มลายไป ด้วยคำสรรเสริญ ขอทรงแทรกแซงท่ามกลางความอยุติธรรม… เพื่อผดุงธรรม แด่คนชอบธรรม ขอทรงครอบครองแผ่นดินโลก… ด้วยสันติสุขของพระคริสต์ ขอปลดปล่อยผู้คนจากโซ่ตรวน… ด้วยพลังคำสรรเสริญ ขอทรงปรากฏชัยชนะ… แก่ทุกๆ ย่างก้าว แด่ผู้ที่ให้คำสรรเสริญนำทาง ข้าแต่พระเจ้า… ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้า ก้มกราบพระองค์ ด้วยว่า พระองค์… Read More »

คำอธิษฐาน : ความรักมั่นคงของพระเจ้าใหม่สดในทุกเช้า…

“พระองค์เจ้าข้า… พระองค์ผู้ที่เคียงข้าง นำทาง และรับรอง ผู้ทรงเติมเต็มทุกๆ ความใฝ่ฝันและปรารถนา พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมด้วยแอมกอดแสนชื่นใจ พระองค์ผู้ทรงแข็งแกร่งโอบล้อมด้วยโล่ห์แห่งรักอันปลอดภัย พระองค์ผู้ทรงครอบครองทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ของผู้ที่รักพระองค์ ข้าพระองค์ขอมอบและถวายด้วยสุดใจ ข้าพระองค์ขอโมทนา สรรเสริญ และสดุดี ผู้ทรงคุณ ข้าพระองค์ได้เห็นและแช่ตัวอย่างแน่นิ่งให้เต็มอิ่มด้วยรักจากพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับความชื่นบานเต็มเปี่ยมหัวใจ ข้าพระองค์ค้นพบและได้รับสิ่งดี จากพระหัตถ์ ข้าพระองค์เบิกบาน เต้นโลด ด้วยกำลังใหม่จากพระองค์ ข้าพระองค์ขอประกาศนามองค์ผู้งดงามแสนประเสริฐ ว่า นามเยซู คือ หนึ่งเดียวในดวงใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”   300914

คำอธิษฐาน : ขอทรงเคียงข้าง

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ไม่ว่าจะที่ลึกหรือที่สูง ♥ ไม่ว่าจะทางกว้างหรือทางแคบ ♥ ไม่ว่าจะที่ๆ คุ้นเคยหรือไม่รู้จัก ♥ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ . . . ♥ ขอเพียงทรงอยู่ด้วยและเคียงข้าง… ***ข้าพระองค์และครัวเรือน พร้อมเสมอในการก้าวตาม*** ♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ด้วยว่าทรงนำแล้ว…จะทรงรับรอง ♥ ด้วยว่าทรงสัญญาแล้ว…ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น ♥ ด้วยว่าทรงอยู่ด้วยแล้ว…ชัยชนะจะเป็นของข้าพระองค์ ♥ ด้วยว่าทรงตรัสแล้ว…ไม่ทรงบิดพลิ้ว ♥ ด้วยว่าทรงปลดปล่อยแล้ว…เสรีภาพ สิทธิอำนาจ ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ ♥ พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด… ♥ ขอทรงเคียงใกล้ก็เป็นพอ… ♥ ขอทรงประทับอยู่… ทุกสิ่งเป็นไปได้ ♥ ขอทรงปกคลุม… ความปลอดภัยย่อมเกิดขึ้น ♥ ขอทรงอวยพร… แม้ศัตรูก็ไม่อาจพรากไปได้ ♥ ขอทรงนำ… หนทางข้างหน้าย่อมชัดเจน ♥ พระเจ้าผู้ทรงเรียกและช้อนรับ ♥ ขอทรงให้ตาได้เห็น… สิ่งทรงทำ ♥ ขอให้หูได้ยิน…… Read More »

คำอธิษฐาน : เตรียมชีวิตให้พรักพร้อม

  “ข้าแต่พระเจ้า…ผู้ทรงตั้งต้นการดี ไว้แต่แรกเริ่ม ♥ ขอโปรดสำแดงทางทั้งสิ้นอันชอบธรรมแก่ข้าพระองค์ ♥ ขอโปรดทรงสอนให้เท้าก้าวในมรรคาของพระองค์ โอ้…จิตใจเอ๋ย ♥ จงเฝ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าดั่งหญิงมีปัญญาเถิด ♥ จะมีประโยชน์อะไรเล่า??? ♥ หากในมือถือตะเกียงแต่ปราศจากน้ำมัน โอ้…จิตใจเอ๋ย ♥ จงตื่นขึ้น เฝ้าระวังและรอคอยอย่างใจจดจ่อ ♥ จงลุกขึ้น ตรวจตราน้ำมันให้เต็มเสมอ ♥ ขอพระเจ้าโปรดทรงสอนส่วนที่ยังพร่องอยู่ เพื่อรับการเติมเต็ม โอ้…จิตใจเอ๋ย ♥ อย่าม้วนิ่งนอนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัว จนหย่อนยาน ♥ ด้วยว่าวันเวลาและโมงนั้นใกล้เข้ามาแล้ว โอ้…เนื้อหนังของข้าพเจ้าเอ๋ย ♥ จงตื่นตัว เฝ้าระวัง เพื่อต้อนรับการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระองค์ ♥ จงรู้เถิด ว่าพระองค์ทรงเคาะที่ประตู ♥ ด้วยว่าเวลาเหล่านั้นรวดเร็ว เกินไปสำหรับผู้ที่หลับไหล ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดปกป้องข้าพระองค์จากที่ซึ่งล่อลวงให้หลงผิด ♥ ขอทรงนำให้คอยท่าพระองค์อย่างตื่นตัว ♥ ขอเมตตาปกคลุมน้ำมันในตะเกียงชีวิต ไม่เหือดแห้ง ♥ ขอทรงสำแดงว่า… ทรงอยู่ด้วย เพื่อมั่นใจ ♥… Read More »