Tag Archives: มั่นคง

ดวงดาวยามมืดมิด‏

ในเวลาค่ำคืนที่มืดสนิท มองไปอาจไม่เห็นอะไรที่กลางวันสามารถมองเห็นได้… แต่ดวงดาวบนท้องฟ้ายังคงอยู่ตรงนั้นเพื่อส่องแสงสว่าง มันไม่ได้เคลื่อนไปไหน หรือแม้แต่จะสลับเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกนี้ เมื่อเรามองขึ้นฟ้าเวลากลางคืนท่ามกลางความมืดเราจะเห็นดวงดาวอยู่ในตำแหน่ง เดิมของมัน ดาวแต่ละดวงส่องแสงจ้ามากน้อยต่างกันออกไป เพื่อให้ท้องฟ้าโดดเด่นและงดงามเหมือนเล่นสีสัน พวกมันอยู่ตรงนั้นพร้อมๆ กับดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงมาบนพื้นดิน… ไม่ว่าเวลาใดก็ตามดวงดาวยังคงอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิม แม้ท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นความสว่างด้วยดวงอาทิตย์มันก็ยังคงอยู่ตรงนั้น แต่ไม่ใช่เวลาที่มันจะส่องแสง มันยังคงเรืองแสงอยู่เช่นเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อย เพียงแต่แสงของดวงอาทิตย์สว่างจ้ากว่ามันหลายร้อยล้านเท่าจึงมองดูเสมือนว่า มันอับแสงอยู่ แต่แท้จริงมันยังคงเรืองแสงในตัวของมันเอง และมันก็กลับมาส่องแสงให้เห็นอีกครั้งเมื่ออาทิตย์ตกดิน…แม้ว่าค่ำคืนนั้น เมฆจะมากจนบดปังแสงของมัน มันก็ยังคงอยู่ตรงนั้น… เมื่อเมฆเคลื่อนผ่านเลยพวกมันไป มันก็ยังคงอยู่ ณ ที่ของมันไม่เคยเปลี่ยน…. หน้าที่ของมัน คือ อยู่ ณ จุดเดิมและเปล่งแสงของมันไป…ส่วนที่เปลี่ยนและหมุนเคลื่อนไป คือกลางวันและ กลางคืน ความสว่างและความมืดที่มาพร้อมๆ กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ … ทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์และเป็นตัวนำพาความมืดความสว่าง เป็นผู้กำหนดกลางวันและกลางคืนด้วยลักษณะของตัวมันเอง….แต่ถึงอย่างไรก็ ตามดวงดาวยังคงอยู่ตรงนั้นที่ของมัน มันทำหน้าที่ของมันอย่างสม่ำเสมอไม่เคยเปลี่ยน แต่มันทำให้ท้องฟ้าสวยงามในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง…. พวกดวงดาวไม่เคยต้องทุกข์ร้อนหรือกังวลกับสิ่งที่เปลี่ยนไปของกลางวันและกลาง คืน  ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มันไม่เคยต้องวิ่งไปมาบนท้องฟ้าเพื่อสลับที่ มันไม่เคยทำน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเลยสักครั้ง มันส่องแสงเท่าเดิมตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าสร้างมัน แม้บางวันท้องฟ้าจะเอื้อให้แสงของมันชัดขึ้นกว่าปกติ หรือบางเวลาเมฆจะบังมันจนมิดแม้ในยามค่ำคืนที่เป็นโอกาสให้ใครต่อใครได้เห็นแสงของมัน …แต่มันก็ไม่ทุกข์ร้อนใดๆ กับสิ่งที่เข้ามาและออกไป มันทำแค่ 2 สิ่งคือ อยู่ที่เดิมและส่องแสงเหมือนเดิมทุกเวลา…… Read More »