Tag Archives: พิสูจน์

อย่าให้สิ่งใดหยุดเราไว้

ตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์ ที่รับใช้พระเจ้าอย่างมาก ต่างก็มีจุดด่างพร้อย แต่เขาก็ไม่อาจให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุ ทำให้ไม่ก้าวไปกับพระเจ้า โมเสส >> มีหญิงต่างชาติเป็นภรรยา , เคยฆ่าคน ดาวิด >> ล่วงประเวณี , ไม่ลงโทษลูกที่ทำผิดในการข่มขืนคนอื่น อับราฮัม >> มีเมียน้อย , โกหก ยาโคบ >> ขี้โกง เซาโล >> ข่มเหงคริสเตียน  อย่าให้สิ่งใดหยุดเราไว้ ♥ ทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่ต้องก้าวข้ามทั้งสิ้น แม้เรากลับใจใหม่แล้ว เริ่มต้นชีวิตใหม่ หลายครั้งมารก็ไม่ปล่อยเรา … ด้วยการหยิบอดีตที่ผิดพลาดมาคอยฟ้อง เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าของเรา … แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ยากเท่ากับการที่มนุษย์ คนที่รู้จักและคุ้นเคยคอยยกสิ่งเหล่านี้มาบั่นทอน *** เพราะในความเป็นจริง … ก็คือ… เราเคยผิดพลาดจริงๆ แต่ความจริงอีกอย่างที่ทำให้เรามีชัยเหนือความจริงที่ผิดพลาดของเราคือ… *** เรากลับใจใหม่แล้ว โลหิตพระคริสต์ชำระเราแล้ว ใครหรือ? จะปรับโทษเราได้ ♥♥♥ เหตุนี้เองบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ จึงสามารถก้าวต่อไปได้ แม้คำครหายังไม่หมดสิ้นไป ***… Read More »

หากล้มลง… ก็ล้มในพระหัตถ์พระเจ้า

มีหลายเรื่องราวที่ไม่สามารถตอบทุกคำถามได้ในทันที นั่นไม่ใช่เพราะไม่มีคำตอบ แต่เพราะน้ำหนักของคำตอบยังไม่ถูกพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับต่างหาก การจะพูดอะไรออกไปจึงแทบไม่เป็นผล สู้ทนนิ่งเงียบและใช้เวลาพิสูจน์ผลเสียจะดีกว่า…   การจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองตามการทรงเรียกที่เฉพาะเจาะจงนั้น ย่อมมีความแตกต่างและแปลกประหลาดอย่างแน่นอน โดยเฉพาะถ้าการทรงเรียกนั้นๆ ที่มาถึงเรามีคนจำนวนน้อยที่มีประสบการณ์ด้วย เพราะบางของประทาน บางการทรงเรียกก็เป็นแบบมวลชน คือ คนหมู่มากทำกัน เช่นทีมนมัสการ นักประกาศ หรืออะไรก็ตาม แต่จะมีบางคนเท่านั้นที่พระจ้าเรียกเป็นพิเศษที่คนจำนวนน้อยเหลือเกินที่ถูกเรียกเช่นนี้ แน่นอนการมีตัวชี้วัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดจากกรอบหลักการของพระเจ้า นอกจากวัดเทียบด้วยพระคัมภีร์แล้ว บุคคลในพระคัมภีร์ก็คืออีกทางหนึ่งที่สามารถเทียบวัดได้ในด้านประสบการณ์และการทรงเรียก ของประทาน อีกทั้งคนในอดีตและปัจจุบันด้วย   *** เพราะแท้จริงสิ่งที่สำคัญคือ พระองค์กำลังเรียกให้เราทำสิ่งใด เรามีหน้าที่ทำเท่านั้นเอง นี่แหละที่เรียกว่า “ตอบสนองพระเจ้า”   อย่ากลัวที่จะผิดพลาดหรือล้มลง หากจะล้มในพระหัตถ์พระเจ้า   แต่แน่นอนชีวิตบนโลกย่อมต้องถูกพิสูจน์ ทองเนื้อแท้ต้องถูกพิสูจน์ ซึ่งระหว่างทางแห่งการพิสูจน์นั้น เราไม่เพียงพิสูจน์ว่าเรากำลังเดินตามการทรงเรียกอย่างแน่วแน่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตามนุษย์สักวันหนึ่ง ให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าในวันที่เราเสร็จสิ้นภาระกิจเท่านั้น แต่มันกำลังพิสูจน์ตัวเราเองกับพระเจ้าว่าเราจะถวายเกียรติพระองค์ได้อย่างไรเป็นการส่วนตัวแบบเป็นชีวิต ไม่เพียงเท่านั้นเรากำลังพิสูจน์พระเจ้าผู้ทรงเรียกเราด้วยว่าพระองค์เรียกเราเพื่อการนี้จริงหรือไม่ กำลังพิสูจน์ตัวเองต่อพระเจ้าด้วยว่าเรายินดีตายต่อตัวเองเพื่อสิ่งที่ทรงเรียกเราแค่ไหน เพื่อที่จะตอบสนองพระองค์เพียงใด   ซึ่งระหว่างทางแห่งการตอบสนองนี้ ย่อมมีทั้งการเรียนรู้ การขัดเกลา การลองถูกลองผิด การผิดพลาด การชำระและการฝึกปรือ ทุกอย่างอย่างครบรส บางครั้งดูเหมือนจะท้อแท้จนคิดได้เลยว่า เราเดินมาถูกทางหรือเปล่า? ..แต่ก็นั่นแหละเมื่อลองพิจารณาดูแล้วก็ไม่เหลือหนทางอื่นใดให้เราเดิน นอกเสียจากเดินหน้าตามเสียงที่เรียกเราแบบก้าวต่อก้าว… Read More »