Tag Archives: คำอธิษฐานฝังตัวในพระคริสต์

คำอธิษฐาน :: ฝังตัวในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์ ลำธารของพระเจ้าไม่เคยเหือดแห้งไป ขอเข้ามาดื่มด่ำ ฝังตัว ให้รากหยั่งลึกลงไปในลำธารแม่น้ำของพระเจ้า เพื่อดับกระหาย ให้เต็มอิ่ม อิ่มหนำ ขอเข้ามาในรักพระคริสต์ เพื่อจะเป็นที่รักขององค์พระบิดา ขอเข้ามาพึ่งพา พักพิง ด้วยความวางใจในพระองค์ผู้ทรงสามารถ และ สัจจริง ข้าแต่พระเจ้า… ทรงเป็นพระศิลาที่มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือ วันเวลา เหตุฉะนั้น… จึงเข้ามานอนลงในทุ่งหญ้าอันอุดมไปด้วยแหล่งแห่งการเลี้ยงดู จึงผ่อนคลายอยู่ในเวลาวาระ ที่ทรงทำ ทรงขับเคลื่อน ทรงควบคุม ด้วยพระกรแห่งการอวยพร จึงเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อได้ฝังตนเองไว้ในมรรคาทางพระคริสต์ ด้วยการเดินตาม เชื่อฟัง และ เชื่ออย่างสุดใจ จึงได้พบกับพระพรที่สดใหม่ไหลเข้ามา ดั่งธารน้ำไหลที่พัดเอาความสดชื่น และ ความชุ่มฉ่ำมาถึงครัวเรือน และ ทุกส่วนในชีวิต โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาผู้รักลำธารของพระเจ้าเอ๋ย จงมองดูฝีพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าที่ทรงกระทำเป็นการเจาะจง และ ส่วนตัว ในชีวิต (ทั้งการงาน การเงิน สุขภาพกาย ใจ และ วิญญาณจิต)… Read More »