Tag Archives: คำอธิษฐานต่อพระเจ้า

คำอธิษฐาน‬ : ขอทรงปกป้อง‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงส่งทูตสวรรค์ ; รอบล้อมทั้งหน้าหลัง ขอทรงปกป้องด้วยพระสิริ ; ให้ห่างจากภัยร้าย ขอทรงเป็นเกราะป้องกัน ; ภัยทั้งปวง ขอทรงรักษา ; ชีวิตและทรัพย์สิน คนที่รัก ขอทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ; ไว้เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ ; จากความมืดที่คืบคลาน ขอทรงยื่นพระกร ; ช้อนรับไว้ ให้ปลอดภัย ขอทรงสร้างแนวป้องกัน ; ไว้ให้แข็งแกร่ง โอ้… บัดนี้ จงเชื่อมั่น!!! ในพระคุณของพระเจ้า จงวางใจ!!! ในความรักอันมั่นคงของพระบิดา จงเชื่อ!!! ในพระลักษณะทรงสัจจริง จงรู้เถิดว่า!!!… เป็นบุตรา บุตรี ที่รักและหวงแหนของพระเจ้า …แม้หลายสิ่งต้องเป็นไป และเกิดขึ้น …แต่ขอทรงช่วยให้ผ่านพ้นได้อย่างดี …แค่ให้มีการทรงนำ และรับรอง ก็มั่นใจ …หากยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็ไม่หวั่น โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย จงเข้ามาหลบภัยในพระเจ้า จงเข้ามาลี้ภัยในพระองค์ จงซ่อนตัวอยู่ในร่มปีกแห่งพระคุณ จงพักพิงในอ้อมกอดแสนอบอุ่น จงสงบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ จงนอนลงอย่างปลอดภัย… Read More »

คำอธิษฐาน : รอคอยพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงดำรงอยู่เหนือกาลเวลา ทรงควบคุมทั้งสิ้น ; ด้วยพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ ทรงมีแผนการณ์ ; อันสมบูรณ์อย่างล้ำลึก ทรงกำหนด ; ให้วันคืนเคลื่อนผ่านไป ทรงเฝ้ามอง ; บุตรพระองค์ทุกวิถี แม้ยามสงบ : ทรงอยู่ด้วยไม่ห่างไกล แม้ยามคลื่นซัด : ทรงเป็นโล่ห์กำบังให้ แม้ยามอึกทึก : ทรงเป็นที่พักให้หลบภัย แม้ยามสงคราม : ทรงเป็นผู้นำทัพ เพื่อมีชัย แม้ยามพัก : ทรงให้หลับอย่างสบาย แม้ยามเงียบงัน : ไม่ว่างเปล่า เพราะทรงอยู่ในชีวิต ข้าแต่พระเจ้า… ทุกวาระ ~ จำเป็นต้องเคลื่อนผ่าน ทุกสิ่ง ~ จำเป็นต้องบรรจบ ทุกอย่าง ~ จำเป็นต้องเกิดขึ้น จะรอคอย… พระเจ้าทรงลุกขึ้น จะเฝ้าคอย… วันเวลาใหม่เคลื่อนเข้ามา จะนับวัน… เพื่อสงบต่อพระพักตร์ จะเฝ้ารอ… องค์พระเจ้าเสด็จมา จะรอคอย… พระองค์ผู้ทรงเคลื่อน จะเฝ้าคอย…… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪ต่อพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรอยู่‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงรักและหวงแหนบุตรพระองค์ ผู้ทรงทอดพระเนตรและแลเห็น ผู้ทรงล่วงรู้ทุกกาลเวลา และทุกสภาวะการณ์ ผู้ทรงไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน และซ่อนเร้นจากพระเนตร (สายตา) ของพระเจ้า ผู้ทรงเฝ้าดูบุตรพระองค์ด้วยความทนุถนอม ผู้ทรงฟูมฟักผู้ที่รักพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์เจ้าข้า… ทรงมองเห็น ; แม้คนเล็กน้อยและต่ำต้อย ทรงเฝ้ามอง ; แม้คนยากจนและกำพร้า ทรงมองดู ; แม้คนอยู่ที่หลืบและห่างไกล เหตุฉะนั้นทรงเห็นทุกรายละเอียดบนผืนโลก ทรงรับรู้ : ทุกความต้องการและจำเป็น ตั้งแต่ก่อนเราร้องทูล ทรงชันสูตร : และค้นพบทุกรากเหตุทั้งมวล ทรงเป็นพระเจ้า : ที่ได้ยินและมองเห็น ไม่ทรงปิดพระเนตร(ตา) : ซ่อนพระกรรณ(หู) หดพระหัตถ์(มือ) เป็นแน่แท้ ไม่ทรงเมินเฉย : ต่อบุตรของพระองค์ ทรงรักดั่งแก้วตาและดวงใจ… ทรงหวงแหน ถนอม ดั่งสุดที่รัก… ไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน : จากพระเจ้าผู้ทรงธรรมได้เลยสักสิ่งเดียว ไม่มีกำแพงใดขวางกั้น : พระคุณของพระเจ้าให้หยุดยั้งได้ ไม่มีเหตุอันใด ทำให้รัก : ของพระองค์จืดจางลง… Read More »