Tag Archives: คำอธิษฐานขอการชำระ

คำอธิษฐาน :: ขอการชำระ

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงช่วยกู้ และ ทรงรื้อฟื้น ขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนปกคลุม และ ชำระ ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ขอทรงชำระตั้งแต่ภายใน ทั้งดวงใจ ความคิด วิญญาณจิต จนกายภายนอก ขอพระโลหิตของพระองค์ ครอบคลุม และ ชำระให้หมดจด ไร้มนทิลบาปใดๆ ขอทรงชำระจากคำแช่งสาป การอธรรมที่ข้องเกี่ยว สิ่งเลวร้ายที่วนเวียนอยู่รอบกาย บัดนี้ … ขอนำทั้งสิ่งมามอบไว้ที่โคนกางเขนของพระคริสต์ โอ้ … พระองค์เจ้าข้า!! ขออย่าให้สิ่งใดๆ ขวางกั้นการเข้าใกล้องค์ผู้บริสุทธิ์ ณ อภิสุทธิสถานที่ทรงเรียกให้เข้าไป ขอทรงฉีกม่านบางๆ ที่บดบัง และ กีดกัน ให้ห่างจากองค์ผู้ทรงรอคอยให้เข้าเฝ้า ขอทรงทำลายกำแพงแห่งความเย่อหยิ่ง ไร้กำลังต่อสู้กับเนื้อหนัง เพื่อจะหันกลับมาพึ่งพาพระคุณองค์พระผู้ช่วย ขอทรงปลดปล่อยออกจากความไม่รู้ หรือ รู้น้อย เพื่อจะเข้าถึงความล้ำลึก และ เข้าใจน้ำพระทัยพระบิดา ขอทรงสวมทับเสรีภาพ ในการแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดทรงชำระทุกส่วน ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ ขอโปรดทรงรื้อฟื้นสิ่งดี ที่ทรงตรัสสัญญาไว้… Read More »