Tag Archives: ความเชื่อคริสเตียน

กลัวเพี้ยน

ในพระคัมภีร์ไม่ได้ให้การเน้นน้ำหนักที่กลัวคนเพี้ยน แต่เน้นน้ำหนักส่วนใหญ่ที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ … เพราะเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองกับพระเจ้า เป็นความรับผิดชอบที่ต้องเติบโต และพัฒนาขึ้น ความรับผิดชอบตกแก่บุคคลนั้นๆ ไม่ใช่ ผู้นำหรือผู้ชี้แนะ เว้นเสียแต่พ่อแม่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูก สามีรับผิดชอบภรรยา คนยิวก็ไม่กลัวเพี้ยน เพราะพวกเขามีพื้นฐานพระคำ ยิวมี 2 ขั้วเลย คือ เชื่อกับหลงเจิ่น ไม่มีเชื่อแต่เพี้ยน การสอนคนให้รู้จักตรวจสอบทุกสิ่งด้วยพระคำ เป็นการสอนของยิว ทุกคนต้องรู้และท่องจำพระคำ เพื่อตนเอง พวกเขาคิดแต่เพียงว่า… ?ทำอย่างไรจึงจะทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้ … พวกเขาไม่มีความสงสัยใดๆ เลย เพราะพื้นฐานความเชื่อมาจากการมั่นใจว่าพระคำมาจากพระเจ้า เขาจะคิดว่า… ?ทำอย่างไรให้พระพรที่พระคำกล่าวไว้นั้นเป็นจริงในชีวิตส่วนตัว … ดังนั้นทุกคนมุ่งเน้นแค่ตนเองและครอบครัว คนที่มุ่งเน้นคนอื่น มีแค่ ฟาริสีเท่านั้น การสอนของพวกเขาเน้นความรู้ความเข้าใจและความล้ำลึกแห่งถ้อยคำมากยิ่งขึ้น พวกเขาจะชันสูตรทุกสิ่งจากพระคำที่เขารู้ ตัวอย่าง บุคคลในพระคัมภีร์มักอ้างพระคำ อ้างถึงบัญญัติ เป็นการสะท้อนถึงการมีฐานความรู้เรื่องพระคำและบัญญัติของพระเจ้าในชีวิตของเขาเอง ดังนั้นจึงทำให้เกิดความมั่นคง และสามารถแยกแยะสิ่งที่ผิดจากพระวจนะของพระเจ้าออกไปได้   กลัวเพี้ยน 1.    ความรับผิดชอบในการรักษาชีวิตและเดินติดตามพระเจ้าเป็นของเราแต่ละคนเอง ไม่ใช่ของผู้นำ พ่อแม่ คริสตจักร ดังนั้น ทุกคนจำเป็นต้องระมัดระวังรักษาทางของตน รวมถึงหาทุกทางในการปกป้องตนเอง… Read More »

มารคัดลอกวิธีการของพระเจ้า

เมื่อมารซาตานใช้วิธีการของพระเจ้า หรือแอบอ้างนามของพระองค์… พระเจ้ายังคงสำแดงสัจจะของพระองค์ต่อไป หาได้เปลี่ยนวิธีการเพื่อหลีกทางให้มารอย่างเต็มรูปแบบ ของปลอมจะถูกเขี่ยทิ้งเมื่อของแท้ ของจริงปรากฏ…. แน่แหละ บางครั้งคนอาจดูไม่ออก แยกไม่ออก เพราะมันเหมือนหรือคล้ายกันมาก เว้นเสียแต่คนที่ชำนาญเท่านั้นที่ดูออกว่าแท้หรือปลอม แต่เมื่อใดที่ของทั้ง 2 อยู่ด้วยกัน เมื่อนั้นของปลอมจะถูกทิ้งไป เพราะมันไม่เพียงด้อยค่า แต่มันไม่มีค่าเลยด้วยซ้ำ คนไม่มีเงิน ก็ไม่แปลกที่จะสวมใส่ของปลวม … แต่คนมีเงินไม่แม้แต่จะถูกดึงสายตา เขาทุ่มไปที่ของแท้…. ชีวิตคนก็เช่นนั้น … ยามไม่รู้ , ยังไม่โตพอ , ยังไม่เข้าใจ , มีทางเลือกไม่มาก …ก็ย่อมใช้ประโยชน์จากของปลอม เพราะต้นทุนต่ำ สามารถครอบครองได้ง่ายๆ… แต่เมื่อใดที่เขาโตขึ้น , มีศักยภาพมากขึ้น , สามารถแยกแยะจริงแท้ออกจากหลอกลวงได้ … เมื่อนั้นเขาจะละทิ้งของปลอมเอง ของแท้ >> ไม่เปรียบเทียบ ไม่แข่งขัน … เพราะคุณค่าในตัวมันสูงส่ง แต่ของปลอม >> มักแข่งขัน เปรียบเทียบ ตลอดเวลา … ด้วยว่ากลัวไม่เหมือน พยายามสร้างคุณค่าในตัวเอง… Read More »