Tag Archives: ขึ้นสู่ภูเขาสูง

คำอธิษฐาน‬ : ‪‎ขึ้นสู่ภูเขาสูง‬

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดนำทางสู่ที่สูงยิ่งๆ ขึ้น ♥ แม้ทางชัน : ขอทรงเสริมกำลัง ♥ แม้ทางแคบ : ขอทรงให้ผ่านได้ ♥ แม้ทางยาก : ขอทรงเคียงข้าง ♥ แม้ทางไกล : ขอทรงเพิ่มกำลังใหม่ ♥ แม้ทางขรุขระ : ขอทรงทำให้ราบเรียบ ♥ ขอโปรดจูง โปรดนำ โปรดช่วยให้ก้าวไป ♥ เพราะหัวใจปรารถนาจะไปต่อ… ♥ เพราะอยากใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น… ♥ เพราะทั้งสิ้น… ยอมสละ เพื่อติดตามทางพระคริสต์ ♥ เพราะแม้ยาก… ยอมอดทน เพื่อให้ได้พระองค์มา ♥ เพราะแม้หนัก… ยอมกัดฟัน ไม่ละจากทางพระคริสต์ ♥ เพราะแม้เหนื่อย… ยังสู้ต่อ ไม่หวั่นไหว ♥ ขอโปรดเจิม โปรดจูง โปรดนำเถิด ♥ ยิ่งทางไกล : กลับยิ่งเห็นพระพรมากดั่งน้ำไหล ♥ ยิ่งทางยาก : กลับยิ่งเห็นพระคุณอัศจรรย์ ♥ ยิ่งทางแคบ : กลับยิ่งเข้าใจความล้ำลึก ♥ ยิ่งทางชัน : กลับยิ่งเห็นพระหัตถ์ทรงช่วยกู้และนำทาง ♥ ยิ่งทางขรุขระ : กลับยิ่งเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้า ♥ ขอทรงนำสู่ที่สูงมากยิ่งขึ้น… ♥ ยิ่งสูง… Read More »