โลกนี้แค่ชั่วคราว

By | 2015/07/08

หากดำเนินชีวิตแบบฝากทั้งชีวิตไว้กับโลก ก็จะถูกโลกกลืนกินด้วยความไม่มั่นคง…

ระบบโลกมักเอารัดเอาเปรียบ เพราะถูกสร้างโดยมนุษย์ผู้แสวงหาผลประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับโดยมนุษย์ผู้ได้รับประโยชน์ร่วม ดังนั้นมันไม่มีทางสมบูรณ์ ในทุกเวลา สำหรับทุกคน…
¥ ความร่ำรวย >> ไม่ยั่งยืน
¥ เงิน >> ไม่ได้เป็นทุกคำตอบ
¥ ผู้คน >> ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปและไม่ได้เข้าใจเราทุกเรื่อง
¥ งาน >> มีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
¥ ความสำเร็จ >> มาได้ก็ไปได้
¥ ความล้มเหลว >> ผ่านได้ จมปลักได้

ทุกสิ่งล้วนอนิจจังบนความไม่แน่นอน

แล้วเหตุไฉน??? จึงต้องดำเนินชีวิตแบบฝากทุกอย่างกับโลกนี้
หากโลกแค่ชั่วคราว ก็อย่ายึดติด

…รับไว้ได้ ปล่อยมันทิ้งไปได้
…เข้ามาได้ ออกไปได้
…ล้มได้ก็ลุกได้
…รุ่งได้ก็ร่วงได้

***พึงระวังรักษาชีวิต เพื่อจะเคลื่อนไปอย่างไม่สิ้นสุด และเจ็บปวดจากการยึดติดน้อยลง
โลกกำหนดหลายสิ่ง… แต่… ***จริงหรือ??? ที่โลกกำหนด เป็นทั้งสิ้นในชีวิตเรา!!!

~ ไม่รวย >> ก็มีชีวิตที่เป็นสุขได้
~ ไม่ใหญ่โต >> ก็สุขได้
~ เล็กๆ >> ก็สำเร็จได้
~ ไม่สำเร็จวันนี้ >> แต่ก็ไม่ได้หมายถึงวันข้างหน้าจะไม่สำเร็จด้วย
~ ไม่มีวัตถุ สิ่งของที่อยากได้ >> ก็ไม่ได้ทำให้ตาย
~ ไม่เป็นที่นับหน้าถือตา >> ก็ไม่ใช่ว่าคุณค่าของชีวิตจะลดลง
~ คนไม่รัก แม้เราคาดหวังจากเขาแต่ไม่ได้ >> ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เราไม่รักเขาด้วย
~ มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น >> ก็ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นทุกๆ วัน

 

โลกนี้แค่ชั่วคราว

* หากไม่ยึดติด = จะได้ครอบครองอย่างเป็นสุข
* หากไม่ยึดติด = เมื่อต้องจากไป หรือสูญเสีย >> จะไม่เสียดายจนเกินไป
* หากไม่ยึดติด = เมื่อต้องเปลี่ยนแปลง >> จะปรับตัวอย่างเป็นสุข
* หากไม่ยึดติด = จะเข้าใจว่าหยากเยื่อคืออะไร
* หากไม่ยึดติด = จะปรารถนาแผ่นดินนิรันดรชนิดที่ไม่ยอมทิ้ง
* หากไม่ยึดติด = จะเป็นสุขกับสิ่งที่พระเจ้าให้และควบคุม
* หากไม่ยึดติด = แผ่นดินโลกจะเป็นที่สำแดงน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อแผ่นดินสวรรค์
* หากไม่ยึดติด = แผ่นดินโลกจะเป็นที่ๆ ได้เรียนรู้และสำแดงความล้ำลึกของพระเจ้า
* หากไม่ยึดติด = ทุกสิ่งที่จำเป็นบนโลกนี้ พระเจ้าจะมอบให้
* หากไม่ยึดติด = พระเจ้าจะเป็นที่หนึ่งแทนระบบโลก
* หากไม่ยึดติด = คงไม่ต้องรับการเยียวยายาวเหยียดอันเนื่องจากยอมให้โลกกลืนกิน

 

 

2015-06-13

 

 

0Shares