เป็นอย่างที่ต้องเป็น

By | 2013/11/16

ถ้าฉันมีปีก ฉันจะบินบนฟ้าสูง…

ถ้าฉันมีครีบ ฉันจะว่ายในทะเลลึก…

มันขึ้นอยู่กับความเป็นจริงฉันมีและเป็นสิ่งใด…

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันควรจะเป็นสิ่งใดในสายตาใคร…

ฉันใดก็ฉันนั้น…

♥ มันอยู่ที่ว่าเราถูกเรียกเช่นใด ไม่ใช่เราควรหรืออยากจะให้มันเป็นอย่างไร ♥

 

0Shares
Category: สีสันชีวิต

About Panarat

♡ พระเกียรติทั้งสิ้นมอบแด่พระจ้าแต่ผู้เดียว นามเดียว ♡ แต่ขอพระพรตกแก่ข้าพเจ้าและครัวเรือนอย่างเต็มขนาด