เต็มแล้ว (ขยายศักยภาพ / ถุงหนังองุ่นใหม่)

By | 2014/03/31

น้ำที่เต็มขันแล้ว ต่อให้เทมากแค่ไหนก็รับได้เท่านั้น เว้นเสียแต่จะเปลี่ยนขันใหม่ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น  จึงจะสามารถรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น  ชีวิตของเราก็เช่นกัน การขยายศักยภาพ ความสามารถ ตะลันต์ ของประทาน และขนาดของใจสัมพันธ์ตรงตามขนาดที่เราจะได้รับเสมอ  หากต้องการมากขึ้น ปรารถนามากขึ้น ในขณะที่เต็มแล้ว จำเป็นต้องยอมเปลี่ยนและขยายออกให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น

 

ขยายให้ใหญ่มากขึ้น

คนที่เต็มประสิทธิภาพของตนเองแล้ว ทำอย่างไรก็ได้ไม่มากไปกว่านี้ มีแต่จะวนเวียนอยู่ที่เดิม แม้จะเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการก็ตาม

เมื่อเต็มศักยภาพแล้ว …  หากต้องการและปรารถนามากยิ่งๆ ขึ้น จำเป็นต้องยอมทิ้งขนาดเก่าๆ หรือสิ่งเก่าๆ ลง เพื่อให้พระเจ้าเติมสิ่งใหม่ ขนาดที่มากกว่าเดิมลงมา …ดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่  แต่แท้จริงการเริ่มต้นใหม่นี้เป็นการเริ่มในขนาดที่ใหญ่ขึ้น step ที่สูงขึ้นกว่าเดิม

หลายครั้งพระเจ้าเค้นศักยภาพภายในของเราออกมา ด้วยแรงกดกันบ้าง วิกฤตการณ์บ้าง ตัวอย่างเช่น คนที่เผชิญวิกฤตตรงหน้าสามารถทำอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ทำมาก่อน คนที่บ้านกำลังไฟไหม้ สามารถยกตู้เย็นหรือของชิ้นใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างสบายๆ แม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม หรือคนที่เป็นแม่สามารถอดทนได้มากกว่าสภาวะปกติก่อนมีลูกได้อย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงระบบภายในมนุษย์ที่พระเจ้าใส่และสร้างไว้แต่ดั้งเดิมแล้ว

ในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน เป็นไปได้ที่เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปเรื่อยๆ ศักยภาพภายในถูกจำกัดด้วยความเคยชิน ค่านิยม และประสบการณ์ในอดีต  จึงวนเวียน ดูเหมือนยังคงรักษาสภาพฝ่ายวิญญาณไม่ให้ร่วงหล่นได้ แต่ก็ไม่สามารถทะลุทลวงไปข้างหน้ามากขึ้นได้ ไม่สามารถลึกเข้าไปมากกว่าเดิมได้ เสมือนว่าถึงทางตัน บางคนอาจถึงจุดอิ่มตัวไปเลยก็เป็นได้

*** แต่ความเป็นจริงพระเจ้าไม่เคยหมดที่จะให้เราได้เรียนรู้ ไม่เคยหมดที่จะให้พระพรแก่เรา ไม่เคยหมดที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้น และเรายังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

–    ตราบที่ยังไม่ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์
–    ตราบที่ยังไม่สิ้นลมหายใจ
–    ตราบที่พระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาครั้งที่ 2

นั่นหมายถึงเรายังคงสามารถเติบโตและพัฒนาความเชื่อไปได้มากกว่า ขณะนี้ เป็นแน่***

 

ถุงหนังองุ่นใหม่

เหตุนี้เองการเค้นศักยภาพภายในที่หลับอยู่  (นั่นหมายถึง เรามีศักยภาพนั้นอยู่ภายในเราอยู่แล้ว)  จึงเป็นอีกหนึ่งวาระที่ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์มากขึ้น ย่อมต้องเผชิญและผ่านมันไปให้ได้ เมื่อผ่านแล้ว สิ่งที่ได้คือ ชีวิตที่ถูกขยายขนาดออกมากขึ้นกว่าเดิม

ภาพ : ถุงน้ำองุ่นใบใหม่

23/03/2014 11:37

0Shares