เชื่อใจ

By | 2013/10/29

ในวันเวลาแห่งความยากลำบาก บางครั้งคนที่เราเลือกจะระบายให้เขาฟังอาจไม่ใช่คนที่เรามักนึกถึงในยามปกติ แต่กลับเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาจะเชื่อใจเรา เพราะในวันเวลาเหล่านั้นดูเหมือน….

♥    ความมั่นคงในชีวิตก็แสนจะเบาบาง
♥    คำตอบที่ชัดเจนก็แสนจะเลือนลาง

ดังนั้นคนที่พร้อมจะให้โอกาสและไม่กดดันเราในสภาพที่เราเองก็ประคองตัวให้ยืนได้ลำบาก คนๆนั้นคือ คนที่พร้อมจะเชื่อใจเรา

ความเชื่อใจเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่บ่งบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าใครจะพูดถึงอย่างไร เห็นอย่างไรก็ยังคงเชื่อมั่นในบุคคลที่เราเชื่อใจ เป็นความมั่นใจลึกๆ และไม่สั่นไหวไปตามสถานการณ์ หรือลมปากของใคร แต่มั่นใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคนๆนั้น แม้จะช่วยอะไรไม่ได้ก็ตาม

☺    ไม่ว่าใครก็ตามย่อมปรารถนาจะมีคนที่เชื่อใจในตัวเราแบบนี้

ในขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปรารถนาจะให้เราเป็นคนๆนั้นที่เชื่อใจพระองค์ และพระองค์เป็นคนๆนั้นที่เชื่อใจเรา

ความเชื่อใจเป็นส่วนที่ลึกกว่าความวางใจ เราวางใจพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ยิ่งใกล้ชิดมาก ยิ่งนิ่งสงบมาก และวางใจเพราะคาดหวังการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงเรา (ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อเรา) แต่ความเชื่อใจเป็นความมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า เป็นความมั่นใจในตัวพระองค์เอง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทรงทำ ดังนั้นไม่ว่าจะทรงทำสิ่งใดเราก็ยังคงมั่นใจว่าสิ่งนั้นย่อมดี เป็นแน่ แม้บางทีมองด้วยสายตาแล้ว อาจไม่ดี ไม่สะดวกสบาย หรือคนอื่นอาจมองว่าไม่ดี แต่เพราะความเชื่อใจ จึงมั่นใจว่ามันจะดี ที่มั่นใจเช่นนั้นไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ตาเห็น แต่เพราะเรารู้และมั่นใจว่าพระองค์ทรงดีต่างหาก…

29/10/2013 12:43

0Shares
Category: สีสันชีวิต

About Panarat

♡ พระเกียรติทั้งสิ้นมอบแด่พระจ้าแต่ผู้เดียว นามเดียว ♡ แต่ขอพระพรตกแก่ข้าพเจ้าและครัวเรือนอย่างเต็มขนาด