หนึ่งเดียว…ที่เหลืออยู่

By | 2013/10/30

ในพระคริสต์ธรรม ลูกา.บทที่ 17:ข้อ 17 ฝ่าย พระเยซูตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน”

ตอนนั้น พระเยซู รักษาคนโรคเรื้อนทั้ง 10 คนโดยให้เขาไปรายงานตัวต่อปุโรหิตระหว่างทางที่ทั้ง 10 คนกำลังเดินทางไปนั้นเขาหายโรค 1 ใน 10 คนนั้นหันหลังกลับมาหา พระเยซู เพื่อจะสรรเสริญที่ทรงรักษาโรคที่เขาทนทุกข์ทรมาน เป็นที่รังเกียจของชาวบ้าน และโรคนั้นกัดกินเนื้อหนังของเขา … เขากลับมาเพื่อบอกให้ พระเยซู รู้ว่าเขาหายโรคนั้นแล้วเพราะพระเมตตาของพระองค์

ส่วนคนที่เหลือไม่มีใครปรากฏตัวต่อหน้า พระเยซู อีกเลย

พระเยซู ถามชายผู้นั้นว่า มีแค่คนเดียวหรอที่กลับมา ส่วนที่เหลือหายไปไหน??

น่าแปลกใจจัง!!! ทำไม??? พระเยซู ถึงถามเช่นนั้น (ก็เห็นอยู่แล้วว่ากลับมาเพียงคนเดียว ไม่ใช่เพราะหายโรคแค่คนเดียวนะทั้ง 10 คนหายสนิทเหมือนกัน แต่มีเพียงคนเดียวที่เลือกจะกลับมาหาพระองค์)

พระองค์น้อยใจหรอ??? ก็พระองค์บอกเองนี่นา…ว่าให้เขาไปรายงานตัวต่อปุโรหิต >> นี่ไงพวกเขาก็ไปแล้ว แต่มีคนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่ได้ทำตามที่ พระเยซู บอกแต่ได้หันกลับมาหาพระองค์เพื่อสรรเสริญพระองค์ แล้วทำไมเขาจึงเป็นคนที่ พระเยซู ตรัสกับเขาอย่างพออกพอใจเสียเหลือเกิน….

**เพราะชายผู้นั้นเล็งเห็นถึงคุณค่าและรู้ว่าผู้ใดที่ทำให้เขาหายโรคอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพราะเขาต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิตเขาจึงหายโรค แต่เพราะคำตรัสของ พระเยซู มิใช่หรือ!! ที่ทำให้เขาหายโรค ชายผู้นี้ไม่รีรอที่จะตัดสินใจกลับมาหา พระเยซู ผู้ที่ทำให้เขาหายโรค ส่วนอีก 9 คนหนะหรือ เขาก็ได้รับการรักษาจาก พระเยซู เหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ คือ เขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะสนทนากับพระองค์ จะหวังอะไรกับการที่พระองค์จะพอพระทัยหรือจะชื่นชมเขา…**

มีเพียง 1 ใน 10 คนเท่านั้นที่มีประสบการณ์กับ พระเยซู มีพระพร ได้รับการอวยพร แล้วจะกลับมาสรรเสริญพระองค์ ด้วยเสียงดัง ด้วยเปิดเผย ด้วยการละเป้าหมายส่วนตัว

ทำไมจึงมีน้อยคนเหลือเกินที่เดินติดตามพระองค์ มีคนมากมายมาหาพระองค์เพื่อรักษาโรค เพื่อขอพร เพื่ออะไรอีกมากมาย แต่มีเพียงสาวกแค่ 12 คนเท่านั้นที่ติดตามพระองค์ไป แบบที่รู้และยอมรับด้วยว่าเขาจะไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอน แต่นั่นแหละเขาได้สิทธิ์ที่คนอีกนับพัน นับหมื่นคนหรืออีกนับไม่ถ้วนที่ไม่เอาด้วย และเขาไม่ได้รับเพราะเขาไม่เอา … แม้ความตายของเขา(เหล่าสาวก) ก็ยังถูกบันทึกเลย

 

 

301013

0Shares