วงปี

By | 2013/10/29

ต้นไม้มีวงปีเป็นตัวบ่งชี้ถึงอายุและสิ่งที่มันผ่านอะไรมาบ้าง ไม่ว่าต้นไม้นั้นจะอยู่ในที่ใดก็ตามก็ย่อมมีวงปีของมันเฉพาะต้นๆไป บางต้นอาจอยู่ในป่าลึก บางต้นอาจขึ้นอยู่กลางใจเมือง บางต้นก็ถูกวางไว้เป็นต้นไม้ประดับ แต่ไม่ว่าจะต้นไหนๆ ก็มีวงปีที่บ่งบอกอายุไขของมัน ซึ่งวงปีเป็นส่วนที่อยู่ภายในจะเห็นได้ต้องตัดไม้ออกเป็นท่อน

 

 

มนุษย์ก็เช่นกันย่อมมีสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้าง นั่นคือ ประสบการณ์ อาจสะท้อนออกมาเป็นทัศนคติ แนวคิด หลักการในการดำเนินชีวิต วิถีการตัดสินใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่ออกมาจากภายใน(เปรียบเหมือนวงปีนั่นแหละ) รูปลักษณะภายนอกไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้ 100% ว่าเป็นเช่นไร แท้จริงภายนอกเป็นเพียงสิ่งบ่งชี้ได้น้อยนิดเหลือเกิน

1 ซมอ 16:7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างหน้าตาหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจิตใจ”

พระคัมภีร์บอกว่า : อย่ามองที่ภายนอก เพราะพระเจ้าชันสูตร(พิสูจน์) ภายในใจ ท่าทีของเรา

… แน่หละใครที่มองเพียงภายนอกย่อมพลาดที่จะพบความจริงซึ่งซ่อนอยู่ ดังนั้นการจะรู้จักคนและประเมินคนต้องวัดกันที่ภายใน สิ่งที่สะท้อนภายในออกมาย่อมทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตนั้นๆ ได้ผ่านอะไรมาบ้างแล้ว และนี่คืออีกหนึ่งความงดงามที่พระเจ้าทรงสร้าง  สิ่งต่างๆบนโลกเกิดขึ้นทันทีเพราะคำตรัส แต่ชีวิตกลับเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงค่อยๆ บรรจงสร้างอย่างงดงาม บางเรื่อง บางชีวิตอาจใช้เวลาเนิ่นนาน ** แต่ชีวิตคือ การเจริญเติบโตต่างหาก **

Series korea มักมีคำพูดว่า “ขอบคุณที่เติบโตมาอย่างดี” คำๆนี้ส่วนใหญ่ใช้กับคนที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อเลย เป็นเด็กยากจนบ้าง กำพร้าบ้าง ถูกพลัดพรากบ้าง หรืออะไรต่างๆนาๆที่ดูแง่ลบ  แต่เขากลับเติบโตขึ้นมาอย่างดีทั้งทัศนคติ ความคิด วิถีการดำเนินชีวิต Series korea สะท้อนให้เห็นแนวคิดของคนเกาหลีว่า คำว่า “เติบโตมาอย่างดี” ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์กำหนดชีวิต แต่ชีวิตถูกกำหนดด้วยการเลือกเดินของคนๆนั้นต่างหาก

พระเจ้าไม่เพียงสร้างให้เราเติบโตขึ้นด้วยอาหารชั้นเลิศ อย่างไข่ในหิน หรือแก้วในกล่องเท่านั้น แต่ทรงค่อยๆบรรจงสร้างเราอย่างที่เราเป็น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เราเกิดหรือยืนอยู่ … แน่นอนไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้ อยากอยู่กับสิ่งที่เลวร้าย หรือย่ำแย่ แต่เมื่อวันเวลาเหล่านั้นก้าวเข้ามาเรายังคงเติบโตได้อย่างดี เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยในวันเหล่านั้น ไม่ว่าสถานการณ์เหล่านั้นจะเกิดด้วยเหตุอันใด แต่พระเจ้าก็อนุญาตและควบคุมมันอยู่ หาใช่ว่าทุกสถานการณ์มาจากพระเจ้า (เพราะบางครั้งเหตุมาจากตัวเราเอง หรือมาจากคนอื่น ก็เป็นได้ทั้งนั้น) แต่พระเจ้ากลับสำแดงพระคุณของพระองค์ให้เราเห็นว่าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ และเมื่อเราผ่านไปได้ เราก็มีประสบการณ์เป็นตราประทับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเหมือนดั่งวงปีของต้นไม้

29/10/2013 14:44

0Shares
Category: สีสันชีวิต

About Panarat

♡ พระเกียรติทั้งสิ้นมอบแด่พระจ้าแต่ผู้เดียว นามเดียว ♡ แต่ขอพระพรตกแก่ข้าพเจ้าและครัวเรือนอย่างเต็มขนาด