พระเจ้าใช้แต่ละคนได้นานแค่ไหน?

By | 2014/10/24

บางคนพระเจ้าใช้จนวันตาย แต่บางคนพระเจ้าใช้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วให้หยุดพัก รักษาชีวิต

เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในทุกวาระและเวลาของพระเจ้า แท้จริงไม่มีใครที่ต้องรับใช้อยู่ทุกเวลา จะมีบางช่วงเวลา สั้นหรือยาวอยู่ที่พระเจ้าใช้เราเรื่องอะไร หากการทรงเรียกในเราสำเร็จและเป็นเวลาผลัดรุ่น นั่นหมายถึง เราได้สำเร็จลุล่วงในแผนการณ์พระเจ้าในชีวิตเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลาที่เหลือ คือ การชื่นชมและอยู่กับพระเจ้าจนวันที่ทรงรับไป

ตัวอย่าง อับราฮัม เขาทำภาระกิจของเขาเสร็จสิ้นก่อนที่จะตายลง เวลาก่อนจะตายสำหรับอับราฮัมมีมาก เขาใช้ชีวิตชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าให้ ในวาระสุดท้ายของชีวิต ชื่นชมและส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไป อย่างอิสอัค อวยพรลูกหลาน และเล่าถึงความดีงามของพระเจ้าในชีวิตของเขา (สังเกตุจากที่ลูกหลานทุกคนกล่าวถึงพระเจ้าของอับราฮัม)

คนที่พระเจ้าเลือกสำหรับสร้างพลับพลาของโมเสส พวกเขาถูกเลือกอย่างเจาะจงให้ทำงานแต่ละด้าน เมื่อจบสิ้นการสร้างพลับพลา ภาระกิจในชีวิตของเขาก็เสร็จสิ้น เวลาชีวิตที่เหลือ คือ ดำเนินกับพระเจ้า ชื่นชมความงดงาม เล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นและทำ สิ่งที่ตนเองได้เห็น ให้คนรุ่นต่อไปฟัง

แต่จะมีบางคนที่พระเจ้าใช้จนวันตาย เช่น โมเสส ผู้วินิจฉัย … แต่ข้อสังเกตุหนึ่งคือ คนเหล่านี้ก็ถูกเรียกเมื่อยามแก่เฒ่าแล้ว คือ เขาก็รับใช้พระเจ้าเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเช่นกัน เพราะการเริ่มต้นการรับใช้ของแต่ละคนต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของเราต่างกันออกไป เนิ่นนานบ้าง เร็วบ้าง บางคนรับใช้ตั้งแต่วัยเยาว์ เสร็จสิ้นรวดร็ว บางคนถูกเตรียมชีวิตเนิ่นนาน กว่าจะถึงเวลาที่สามารถใช้การได้ … แต่ผู้กำหนดคือ พระองค์ ดังนั้น เราต่างอยู่ในกระบวนการสร้างของพระเจ้า

 

พระเจ้าใช้แต่ละคนได้นานแค่ไหน?

1. เรียนรู้จากทุกวาระเวลาของพระเจ้า

♣    แท้จริงพระเจ้าทรงมีวาระเวลาของเราแต่ละคน ทั้งเตรียม สอน สร้าง ใช้ และพัก ดังนั้นไม่แปลกที่เราจะพบทุกวาระ แต่การชื่นชมและอยู่ในแต่ละวาระ เป็นภาระกิจหลักที่เราแต่ละคนควรได้เข้าใจและอยู่กับมัน เพราะมันจะทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าของเราเอง ไม่ใช่พระเจ้าตามคำบอกเล่าเท่านั้น

2. อย่าแปลกใจหากหมดวาระของเรา และมีคนรุ่นถัดไปขึ้นมาแทน แต่ควรยินดีและผันตนเองตามน้ำพระทัยพระเจ้าโดยไม่ยึดติดอดีต แต่ให้อดีตเป็นพื้นฐาน

♣    ไม่มีพ่อแม่คนไหนอิจฉาหรือขัดขวางการเติบโตของลูก เมื่อลูกจะไปได้ไกลกว่าตนเอง ในแต่ละรุ่นแต่ละยุค มีปัจจัยและเนื้อหาหลักของมันเอง หากวิธีการ หรือบางสิ่งไม่เหมือนกับยุคที่ผ่านมา ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ขอเพียงแค่พระเจ้าทำเป็นพอ

*** โลกมีพัฒนาการมากขึ้น การเคลื่อนตามยุคที่เปลี่ยนไปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้วนเป็นแผนการณ์ของพระเจ้า ในเมื่อเวลาเดินหน้า ก็ไม่แปลกที่พระเจ้าจะทำอะไรใหม่ๆ ให้รองรับกับเวลาที่เดินหน้า ท้ายที่สุดก็เพื่อนำไปสู่วิวรณ์และเบื้องบนที่ตั้งไว้แล้วทั้งสิ้น หากใช่…นั่นย่อมสมควรที่จะเปิดใจออกให้พระเจ้าทำงานได้เต็มที่ ***

23/08/2014 12:00

0Shares