ทางผ่านหรือภาชนะ

By | 2014/01/13

พระเจ้าไม่ทรงจำกัด และด้วยพระลักษณะนี้เอง การทำงานของพระองค์ก็ไม่จำกัดด้วยเช่นกัน

1.    ทางผ่าน

◊ คือ เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อผ่านไปยังเป้าหมาย ซึ่งทางผ่านเป็นเพียงวิธีการหรือกระบวนการหนึ่งเท่านั้น อาจเป็นคน สภาพแวดล้อม หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่พระองค์ทรงทำและทรงสามารถอย่างแน่นอน

◊ นั่นหมายความว่าทางผ่านไม่ใช่เป้าหมาย อย่าให้ตาหรือใจจดจ่อและด่วนสรุปผิดที่ผิดทาง หมายว่าทางผ่านคือเป้าหมาย เพราะมันอาจเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้หยุดชะงักได้

◊ ทางผ่านเป็นได้ทั้ง พระพรและอุปสรรค แต่ปลายทางคือพระพรอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงสร้างเราได้ทั้งจากความสะดวกสบายและใช้อุปสรรคเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและหนักแน่นให้เราได้ด้วย
◊ ทั้งนี้เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ทางผ่านเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งที่พระเจ้าทรงทำขึ้นเพื่อให้เราก้าวต่อไป แต่บางคนอาจล้มลงและหยุดอยู่ที่ทางผ่านด้วยความยากเย็นแสนลำเค็ญ เพราะขาดการพึ่งพาพระคุณพระเจ้า จึงทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ แท้ที่จริงทางผ่านจะไม่มีผลใดๆ ต่อชีวิตเราเลย มันไม่สามารถทำลายหรือทำร้ายเราได้ เพียงแค่เราต้องเดินผ่านมันออกไปจนถึงปลายทางให้ได้เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามบางเวลาพระเจ้าก็ใช้ทางผ่านนี้เองในการให้เราก้าวไปสู่สิ่งซึ่งสมบูรณ์ แต่บางคนกลับพึงพอใจกับทางผ่านเสียมากกว่าและหยุดเดิน รับเพียงพระพรหยุมหยิมที่ทางผ่าน นั่นเพราะสายตาที่สั้น ขาดวิสัยทัศน์ที่มั่นคงต่อจุดหมายปลายทาง
◊ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดก็ตาม….ทางผ่านมีไว้เพียงแค่ให้เราผ่านมันไปให้ได้ จนถึงจุดหมายปลายทาง นั่นจึงเรียกว่า “สำเร็จ” และไม่ควรใช้เวลากับทางผ่านเนิ่นนานเกินไป เกินกว่าที่พระเจ้าให้เรา เพราะมันอาจทำให้เราทั้งบั่นทอนและพึงพอใจจนลืมตัว ละทิ้งจุดหมายได้อย่างง่ายดาย

1.1 ทางผ่านแง่บวก

พระเจ้าอาจส่งใครบางคน หรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเพื่อสนับสนุนเราให้ก้าวไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ผู้นำ ระบบการสร้างของ คจ. เพื่อน หรือเหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระตุ้นเร้าให้เกิดการท้าทายเพื่อขยายศักยภาพบ้าง เพื่อปลดปล่อยของประทานหรืออื่นๆ….ส่วนของเราคือฉวยโอกาสเรียนรู้ให้มากที่สุด

*ข้อควรระวัง  บางครั้งเราอาจยึดติดจนคิดว่า นี่คือจุดหมายปลายทาง เช่น หากพระเจ้าเรียกเราให้ออกจากผู้นำคนนี้เพื่อพัฒนาเราด้านอื่นๆ หากเราไม่เข้าใจห้วงเวลาของพระเจ้าเราจะไม่ยอมเคลื่อน นั่นเท่ากับเรายึดทางผ่านไว้เป็นเป้าหมายแทน

ภาพ : นักวิ่ง จำเป็นต้องฝึกออกกำลังกายเพื่อความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ การฝึกนั้นไม่ใช่แค่การวิ่ง อาจเป็นการว่ายน้ำ การกระโดด เพิ่มเข้าไป ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเป็นนักว่ายน้ำหรือนักกระโดด แม้เราจะทำได้ดีก็ตาม เพราะแท้จริงเราคือนักวิ่ง, รองเท้าที่ใส่ก็เช่นกัน เมื่อวิ่งไประยะเวลานานแล้วรองเท้าอาจสึกและไม่เหมาะแล้วสำหรับความเร็วที่มากขึ้น ระยะทางที่ไกลมากขึ้น แต่เพราะความชอบและความสบายจากความเคยชิน หากไม่ยอมเปลี่ยนคู่ใหม่ก็อาจรักษาระยะและความเร็วได้สักพัก แต่ในที่สุดจะช้าลงเพราะรองเท้าที่สึกแล้ว

ตัวอย่าง : การเดินผ่านอุโมงค์ แม้จะยากบ้าง อับชื้นบ้าง บางช่วงเย็นสบาย แต่เราไม่สามารถสร้างบ้านในอุโมงค์นี้ได้ เราต้องเดินผ่านอุโมงค์ออกไปแล้วจะพบพื้นที่ขนาดใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเรา นั่นแหละคือจุดหมายปลายทาง หากเดินให้พ้นอุโมงค์ไม่ได้ ไม่วาจะเพราะล้มแล้วลุกไม่ขึ้น หรือเพราะชื่นชอบจนไม่อยากออกไป ก็ถือว่าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ดี

1.2 ทางผ่านแง่ลบ

อุปสรรค ปัญหา ความยากลำบากต่างๆ หรือแม้แต่ศัตรู รวมถึงมารซาตานด้วย พระเจ้าสามารถใช้ทุกสิ่งและทำงานผ่านทุกอย่างได้ หากเราเปิดใจย่อมรู้และเห็นว่าชีวิตเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก และมีหลายต่อหลายเรื่องที่บทเรียนจากความผิดพลาด จุดอ่อน ความล้มเหลว ความผิดหวัง … สามารถสร้างและพัฒนาความเข้าใจเราได้ดียิ่งกว่าอื่นใด ดีเสียกว่าที่เราคิด แน่นอนธรรมชาติมนุษย์ ชื่นชอบความสะดวกสบายมากกว่าความลำบากอยู่แล้ว แต่ศักยภาพบางด้าน ความเข้าใจบางด้าน ความชำนาญบางอย่างต้องอาศัยความผิดพลาดและการล้มลงจึงเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเรา และจดจำได้ง่ายที่สุด

*ข้อควรระวัง  หากเราท้อถอยและล้มเลิกกลางคันก็จะทำให้สูญเสียสิ่งที่ควรได้รับ

ภาพ : นักวิ่ง แม้จะเหนื่อยกับการซ้อม ตากแดด เหงื่อออก เหม็น ก็ต้องอดทนวิ่งต่อไป จนถึงเส้นชัย

ตัวอย่างประกอบ : คนทำธุรกิจ อาจโดนโกงบ้าง ของเสียบ้าง เสียเครดิตบ้าง… ต้องอดทนผ่านไปให้ได้ แล้วธุรกิจจึงจะรอด หากล้มเลิกกลางคันจะต้องเสียทั้งเงินทุน และกำไรที่ควรได้

*** บทสรุปของทางผ่านคือ อดทน เรียนรู้ พัฒนา ฉวยโอกาส และผ่านมันไปให้ได้จนถึงเป้าหมาย

2.    ภาชนะ

เราเป็นดั่งภาชนะของพระองค์ ลักษณะเด่นของภาชนะ คือการเก็บกักและรับไว้กับตัวของมันเอง ดังนั้นหากภาชนะสะอาดสิ่งที่เก็บกักไว้ได้ก็จะสามารถนำมาใช้ได้ทันที ยิ่งภาชนะใหญ่มากเท่าไรปริมาณและขนาดการได้รับก็ยิ่งมากเท่านั้น เพราะแหล่งแห่งการเทลงมานั้นไม่จำกัดคือพระหัตถ์พระเจ้า อีกทั้งลักษณะรูปทรงของภาชนะที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทย่อมสำคัญ พระ เจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตเราแตกต่างกันออกไป สิ่งที่ได้รับหรือการเทลงมาของพระเจ้าในชีวิตแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป แต่ก็เป็นไปได้ที่พระเจ้าจะทรงสร้าง สอน และพัฒนาให้เราเป็นภาชนะที่ยืดหยุ่น สามารถปรับรับได้หลายแบบ ในแต่ละวันเวลา แต่ลักษณะเด่นของเราคือ เอกลักษณ์ที่สำคัญในชีวิต ตามการทรงเรียกและวิถีการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

060613

 

0Shares