ทหารหาญของพระเจ้า

By | 2014/04/11

??? ภาระกิจเดียวกัน แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้ช่างแตกต่างกันเหลือเกิน เพราะเหตุใด?

 

ทหารหาญของพระเจ้า

ทหารทั้ง 3 ประเภทในสนามรบ

1. ทหารอาสา
=  คนที่มีใจอาสา อยากทำ อยากออกรบ พวกเขาขับเคลื่อนด้วยใจ อาจขาดซึ่งประสิทธิภาพและความชำนาญ แต่สามารถฝึกฝนได้ เพราะมีพื้นฐานที่ใจ คนกลุ่มนี้ใจสู้มากกว่าพวกทหารเกณฑ์แน่นอน

2. ทหารเกณฑ์
=  คนที่ถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วม อาจด้วยกระแส ความจำเป็น  หรือเหตุผลบางประการ  แต่ไม่ได้มีใจอยากร่วม หรือยื่นออกก่อนแต่แรก  อาจขาดความชำนาญ ความเข้าใจ และอาจขาดใจในการร่วมด้วย  สำหรับบางกรณี  ใจฝ่อง่าย ล้มเลิกง่าย ฝึกฝนได้ทางด้านทักษะเท่านั้น  แต่หากใจไม่ไป  ก็จะหยุดการพัฒนาไว้เท่าที่ถูกผลักดัน ไม่มีส่วนของการแสวงหาเองเพิ่มเติม เนื่องจากเริ่มต้นด้วยการไม่มีใจ

3. ทหารประจำการ
=  ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยเหตุประการใดก็ตาม คนกลุ่มนี้ถูกฝึกฝนจนชำนาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งถูกสร้างใจให้ร่วมไปพร้อมๆ กับแม่ทัพและเพื่อนร่วมทัพ  จะมีความชำนาญอย่างมากในการใช้อาวุธ ทักษะต่างๆ เข้าใจภาษาเดียวกับ แม่ทัพและเพื่อนร่วมทัพ  มองภาพเดียวกันออก และอยู่ในทีมเดียวกัน  สามารถใช้อาวุธของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วในสนามรบ  ไม่ว่าจะเพื่อฟาดฟันศัตรู  ปกป้องตนเอง  ปกป้องภาระกิจ  ไม่ว่าจะแนวรุกหรือแนวรับ  เขาสามารถทำได้เป็นอย่างดีด้วยการ ฝึกฝนในสภาวะปกติของเขา  จึงไม่หวั่นต่อสงครามใดๆ   มีประสิทธิภาพทั้งกาย ใจ ทักษะและสภาพจิตใจ ไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งเบื้องหน้า ไม่ล้มเลิกง่ายๆ มีแนวโน้มพัฒนาทักษะมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละสงคราม

*** ในสนามรบที่ใช้ทหารต่างกัน ปริมาณทหารแต่ละประเภทที่ต่างกัน ย่อมส่งผลกำหนดชัยชนะอย่างเด่นชัด

 

ทหารหาญของพระเจ้า

1. การใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทาง  หรือการทรงเรียกเจาะจงให้ถูกตำแหน่ง  ย่อมมีการเจิมสูงกว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมสูงกว่า เนื่องจากเขาได้ปล้ำสู้จนกระทั่งสิทธิอำนาจเป็นของเขาแล้ว อีกทั้ง หากเป็นการทรงเรียกจากพระเจ้าจริง ย่อมมีการเจิมเป็นการรับรองอย่างแน่นอน  … ในทางตรงกันข้าม หากการทำงานหรือภาระกิจนั้นๆ ไม่ให้คุณค่าหรือความสำคัญที่การเลือกใช้คนให้เหมาะสมตามการทรงเรียก  แม้จะไปได้ ด้วยเหตุที่ทำเพื่อเห็นแก่พระเจ้า พระองค์ก็ย่อมอวยพร  แต่ผลลัพธ์ การเจิมย่อมแตกต่างกัน เนื่องจาก

– ไม่ใช่ใครก็ได้จะเข้าสู่สนามรบ
– ไม่ใช่ทุกสนามรบจะเหมาะกับใครก็ได้
– แต่ละสนามรบย่อมมีความแตกต่างกันออกไป

2. ในบางสนามรบ อาจมีการคละปนของทหารก็เป็นไปได้  แต่ปริมาณของทหารแต่ละประเภท  ก็มีผลต่อชัยชนะด้วยเช่นกัน  งานบางงานอาจไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีความชำนาญเจาะจง  แต่งานบางด้านจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้คนที่มีความชำนาญเจาะจง โดยเฉพาะงานฝ่ายวิญญาณ  เช่น งานนมัสการ งานอธิษฐานวิงวอน …. แน่นอนว่าคริสเตียนทุกคนนมัสการเป็น แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ และนอกเหนือจากการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้  ยังจำเป็นต้องเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยอีกต่างหาก ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก , งานอธิษฐานวิงวอนก็เช่นกัน ที่คริสเตียนทุกคนต้องอธิษฐานเป็น และอธิษฐานเป็นการส่วนตัวด้วย  แต่หากไม่สามารถฟังเสียงหรือเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้  .. จากการอธิษฐานวิงวอนแบบเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกลายเป็นแบบรายการ (list) ในทันที ซึ่งเปลี่ยนน้ำพระทัยพระเจ้าและสนามรบไปในทันที

3. ทหารแต่ละประเภทมีการฝึกฝนและใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน  ในความเข้มข้นแต่ละด้าน  ตามแต่ขนาดที่ตนเองต้องใช้และตามแต่จุดยืนของตนเอง

4. สามารถพัฒนาจาก … ทหารเกณฑ์ >> ทหารอาสา >> ทหารประจำการ ได้ … หากเป็นการทรงเรียกที่แท้จริง คนเราสามารถเริ่มต้นด้วยเหตุแตกต่างกันได้  แล้วแต่ประสบการณ์ส่วนตัวที่พระเจ้าทำในแต่ละคน  แต่เมื่อค้นพบการทรงเรียกแล้วว่า ตนเองอยู่สนามรบใด ย่อมต้องพัฒนาเจาะจงลงไปในงานนั้นๆ สนามรบนั้นๆ

14/03/2014 10:20

0Shares