คุณสมบัติคัดเลือก

By | 2015/03/23

ทุกตำแหน่งทุกงานย่อมต้องมีคุณสมบัติเป็นตัวตั้ง เพื่อเป็นตัวกรองคุณภาพเข้าข่ายในส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะการเริ่มต้น เมื่อคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านก็สามารถเริ่มต้นได้ดี ในขณะที่ระหว่างทางความเข้นข้นย่อมมากขึ้น เพื่อเป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมในตำแหน่งที่ยืน และพัฒนาไปต่ออีกขั้น คนที่สามารถพัฒนาคุณสมบัติของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ ย่อมมีโอกาสที่จะไปต่อ และพัฒนาในลำดับขั้นต่อไป แต่คนที่ไม่พัฒนาคุณสมบัติของตนเองก็จะหยุดยั้งอยู่ที่เดิม หรือจุดสูงสุดของความสามารถเดิม

ภาพ : การเดินผ่านเขตแดน หรือห้องแต่ละชั้น เข้าไปเรื่อยๆ

คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นตัวยืนยันถึงความเหมาะสมและคู่ควรของเราในตำแหน่งและจุดที่ยืนนั้น ซึ่งแต่ละงาน แต่ละด้าน แต่ละตำแหน่ง ย่อมมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดคือ ยืนอยู่ในที่ๆ ตรงกับคุณสมบัติของเรา

หากเราถูกตั้งให้ยืนอยู่ในตำแหน่งหนึ่ง วันหนึ่งเราจะรู้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้ได้เลือกให้เราอยู่ต่อไป หรือไม่ใช่ที่ของเรากันแน่ ซึ่งเรียกว่า “คุณสมบัติคัดเลือก”

ด้วยคุณสมบัติจะค่อยๆ คัดเลือกคนเองจากสิ่งที่ทำว่า เขาควรอยู่หรือไป ตำแหน่งใด แค่ไหน ใช่หรือไม่

 

คุณสมบัติคัดเลือก 

 

1. เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัติเบื้องต้น อาจจะเพียงพอสำหรับการเริ่มต้น แต่ต่อไปเรื่อยๆ การพัฒนาตามลำดับขั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องมี เพราะคนเราจำเป็นต้องโต

ตัวอย่างเช่น :: การผ่านสัมภาษณ์งาน เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัติเพียงพอจะเข้าร่วมองค์กร แต่เมื่ออยู่ในองค์กร ก็มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างเจาะจงมากขึ้น หากทำไม่ได้ หากไม่พัฒนา… สุดท้ายก็ต้องออกไปจากงานนี้ เพราะคุณสมบัติไม่ถึง เฉกเช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียน ที่คุณสมบัติคัดเลือกจะเกิดขึ้น เพื่อชี้ให้เรารู้จักตำแหน่ง และการทรงเรียกของตนเองอย่างเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงระดับความลึก ความสูงที่เราสามารถไปถึง

2. แต่พระเจ้ามีพระคุณแตกต่างจากโลกนี้ที่มองหาแค่คนเก่ง แต่พระเจ้ากลับมองหาคนถ่อมใจ เพราะยิ่งถ่อมมากเท่าไร พระเจ้ากลับแทรกแซงและทำงานของพระองค์ในเรามากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุในการพัฒนาคุณสมบัติภายในตัวเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญ คือ เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้มากขึ้นเรื่อยๆ

3. คุณสมบัติที่พระเจ้าสร้างและใส่ในเรา เรียกอีกอย่างว่า “คู่ควร”

***แท้จริงเราเป็นเพียงมนุษย์ผงคลีดิน แต่พระเมตตาคุณของพระเจ้ามีมากต่อเราเหลือเกิน ทรงสร้างและเปลี่ยนแปลงเราจนกระทั่งกลายเป็น “บุคคลที่คู่ควรต่อพระองค์”

4. คนมากมายเลือกที่จะหยุดการสร้างของพระเจ้าในชีวิตตน หยุดการพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้นไว้ เพียงแค่ ว่า “พอแล้ว” และนั่นคือ คุณสมบัติคัดเลือกไว้แค่จุดที่หยุดเท่านั้น… หากแต่ใครไปต่อ พัฒนาต่อไป คุณสมบัติคัดเลือกก็ขยับขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นอีก

***แท้จริงระดับที่พระเจ้าตั้งไว้แก่มนุษย์ทุกคน คือ ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เราจึงสามารถไปได้ไกลเท่าที่เรายอมจำนนต่อการสร้างของพระองค์ในชีวิตเราเท่านั้น

 

 

03/01/2014 13:00

 

 

0Shares