คำอธิษฐาน :ในวันสะบาโต

By | 2015/05/16

งามจริง งามแท้ วันแห่งการพักสงบ

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอบพระคุณทรงตั้งวันสะบาโต เพื่อชนชาติบริสุทธิ์…
ได้เข้ามาพักพิงในพระคุณอันงดงาม…
ได้วางภาระ ความว้าวุ่น ที่แท่นพระบาท เพื่อรับการเติมเสริมกำลัง…
ได้ใคร่ครวญพระคำ นำทางก้าวต่อไปในมรรคา…
ได้หลบภัย ในพระเมตตา กำบังใหญ่อันแข็งแกร่ง…
ได้ชื่นชมพระพักตร์อันงดงามทอแสงพระสิริ…
ได้ดื่มด่ำความรักมั่นคงจากพระหัตถ์…
ได้เข้าเฝ้าพระบิดา องค์ราชันย์…

สาธุการนามพระเจ้า…
เสียงสรรเสริญโห่ร้อง ดังกึกก้อง…
เสียงโห่ร้อง ป่าวประกาศนามพระคริสต์ ดังไปไกล…
เสียงบทเพลงจากใจ เต้นรำ ระบำ กันถ้วนหน้า…
เสียงร้องไห้คร่ำครวญ เปลี่ยนเป็นชื่นบาน เพราะได้พัก…
คำอธิษฐานร้องทูล ดังก้องวิหาร…
ต่างมอบและถวายแด่พระเจ้า ณ อภิวิสุทธิ์สถาน…

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอบพระคุณพระปัญญาอันล้ำเลิศ ทรงตั้งวันพักสงบบริสุทธิ์…
เป็นแผนการณ์ล้ำเลิศ สุดบรรยาย เมื่อได้พัก ได้สงบ ในวันสะบาโต…
พบพระพร เห็นพระคุณ หลั่งลงมาไม่ขาดสาย ณ นิเวศน์ของพระเจ้า…
ได้ดื่มด่ำ เติมกำลัง เสริมปัญญา ความล้ำลึก…
ได้รับการสำแดงสิ่งลึกซึ้ง เกินกว่าโลกเข้าใจ…
ได้รับการเยียวยาและรักษาทั้งสิ้นที่เหนื่อยล้า…
ได้เข้ามายืนต่อหน้าแท่นพระบาท ที่บัลลังค์…
ได้ค้นพบแผ่นดินของพระเจ้า และสวรรค์บนโลกนี้…

~น่าเห็นใจ…ผู้เหน็ดเหนื่อย ไร้กำลัง…
เพราะขาดสะบาโต
~น่าสงสาร…ผู้บาดเจ็บ ชอกช้ำ ไม่มีที่พักพิง… เพราะไม่มีสะบาโต
~อนิจจัง…ผู้ไม่เห็นค่าสะบาโต… ด้วยว่าทรงมอบสิ่งล้ำค่าแก่บรรดาผู้เข้ามา

เชิญมาเถิด… มาดื่มด่ำจากพระหัตถ์
เชิญมาเถิด…ร่วมร้องเพลงบทใหม่จากภายใน
เชิญมาเถิด…รับกำลัง วิญญาณจิตจะแข็งแกร่งและเติบโต
เชิญมาเถิด…ร่วมยินดีต่อพระพักตร์
เชิญมาเถิด…บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยจะได้พัก
เชิญมาเถิด…เข้ามาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน เพื่อลองดูการอวยพรทวีคูณ
เชิญมาเถิด…เชิญลิ้มรสอ้อมกอดของพระคริสต์
เพียงเปิดใจต้อนรับ องค์พระเยซูเป็นผู้ช่วยในชีวิต

ข้าแต่พระเจ้า….
ข้าพระองค์และครัวเรือนขอรักษาสะบาโตดุจดั่งสิ่งล้ำค่าในชีวิต…
ไม่ยอมแลกด้วยสิ่งใด เพราะบัญญัติของพระคริสต์ทรงล้ำค่า…
จะรักษาถือไว้ให้มั่น ดั่งของหวง…
จะยึดไว้ ตามที่ทรงตรัสบัญชาในบัญญัติ 10 ประการ…
ขอทรงเทพระพรทั่วทุกทิศหลั่งไหลมาในครัวเรือนดั่งห่าฝน…
ให้ได้เห็นพระหัตถ์ทรงอวยพรอย่างแน่นพูน…
ให้ทวีคูณพระพรล้นยุ้งฉาง จนเพื่อนบ้าน เห็นพระคริสต์…
ให้ผู้คนสรรเสริญนามพระคริสต์ เพราะชีวิตที่ยืนหยัด…
ให้พระเกียรติพระสิริเป็นของพระองค์แต่นามเดียว…
ขออย่าทรงช้าอยู่ ขอโปรดทรง เทพระเมตตาและพระคุณ มาที่นี่…
ข้าพระองค์และครัวเรือน พร้อมแล้ว สำหรับพระพรจากฟ้าสวรรค์ส่งตรงถึงมือที่ชูขึ้น..

อธิษฐาน สรรเสริญ ขอบพระคุณ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

 

 

19042015

 

 

0Shares