คำอธิษฐาน : เตรียมชีวิตให้พรักพร้อม

By | 2014/11/13

 

“ข้าแต่พระเจ้า…ผู้ทรงตั้งต้นการดี ไว้แต่แรกเริ่ม

ขอโปรดสำแดงทางทั้งสิ้นอันชอบธรรมแก่ข้าพระองค์

ขอโปรดทรงสอนให้เท้าก้าวในมรรคาของพระองค์

โอ้…จิตใจเอ๋ย

จงเฝ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าดั่งหญิงมีปัญญาเถิด

จะมีประโยชน์อะไรเล่า???

หากในมือถือตะเกียงแต่ปราศจากน้ำมัน

โอ้…จิตใจเอ๋ย

จงตื่นขึ้น เฝ้าระวังและรอคอยอย่างใจจดจ่อ

จงลุกขึ้น ตรวจตราน้ำมันให้เต็มเสมอ

ขอพระเจ้าโปรดทรงสอนส่วนที่ยังพร่องอยู่ เพื่อรับการเติมเต็ม

โอ้…จิตใจเอ๋ย

อย่าม้วนิ่งนอนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัว จนหย่อนยาน

ด้วยว่าวันเวลาและโมงนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

โอ้…เนื้อหนังของข้าพเจ้าเอ๋ย

จงตื่นตัว เฝ้าระวัง เพื่อต้อนรับการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระองค์

จงรู้เถิด ว่าพระองค์ทรงเคาะที่ประตู

ด้วยว่าเวลาเหล่านั้นรวดเร็ว เกินไปสำหรับผู้ที่หลับไหล

ข้าแต่พระเจ้า…

ขอโปรดปกป้องข้าพระองค์จากที่ซึ่งล่อลวงให้หลงผิด

ขอทรงนำให้คอยท่าพระองค์อย่างตื่นตัว

ขอเมตตาปกคลุมน้ำมันในตะเกียงชีวิต ไม่เหือดแห้ง

ขอทรงสำแดงว่า… ทรงอยู่ด้วย เพื่อมั่นใจ

ข้าพระองค์จะหมั่นตรวจตรา และเติมน้ำมันไม่ให้พร่อง

ขอทรงรับข้าพระองค์ดั่งหญิงมีปัญญา

ขอปกป้องไม่ให้พลาดดั่งหญิงโง่

ขอทรงเมตตา เตือนสติในวันที่หย่อนยาน

ขอทรงนำกลับมาให้ทันวันเวลา

ขออย่ายอมให้เนื้อหนังกัดกินจนพลาดพลั้ง

ขอทรงให้ข้าพระองค์อยู่ในเวลาของพระองค์

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

101114

 

0Shares