คำอธิษฐาน :: วางใจในพระเจ้า

By | 2018/01/23

พระธรรมสดุดี 4:1‭-‬8

ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​เป็น​ฝ่าย​ชอบ‍ธรรม
ขอ​ทรง​ตอบ​เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ร้อง‍ทูล
เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จน‍ตรอก ขอ​ประ‌ทาน​ช่อง‍ทาง
ขอ​ทรง​พระ‍เมตตา​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์
ข้า‍แต่​ท่าน​ผู้​สูง​ศักดิ์ ท่าน​จะ​หมิ่น​ศักดิ์‍ศรี​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ไป​อีก​นาน​เท่า‍ใด?
ท่าน​จะ​รัก​คำ​ไร้‍ค่า และ​แสวง​การ​มุสา​อีก​นาน​เท่า‍ใด? (เส-ลาห์)
จง​ทราบ​เถิด​ว่า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​แยก​ผู้​จง‍รัก‍ภักดี​ไว้​สำหรับ​พระ‍องค์
พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​สดับ​ฟัง​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ทูล​พระ‍องค์
แม้​ถูก​ยั่ว‍ยุ ก็​อย่า​ทำ​บาป
จง​ตรึก‌ตรอง​ใน​ใจ​เวลา​อยู่​บน​ที่‍นอน​และ​สงบ​อยู่ (เส-ลาห์)
จง​ถวาย​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​ให้​ถูก‍ต้อง และ​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍ยาห์‌เวห์
หลาย​คน​กล่าว​ว่า “เรา​อยาก​เห็น​สิ่ง​ดีๆ บ้าง ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​เงย‍พระ‍พักตร์​ที่​สว่าง​ของ​พระ‍องค์​มา​เหนือ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์” พระ‍องค์​ได้​ประ‌ทาน​ความ​ยินดี​แก่​จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ มาก‍กว่า​เมื่อ​ได้​ข้าว​และ​เหล้า‍องุ่น​มาก‍มาย ข้า‍พระ‍องค์​จะ​เอน‍กาย​ลง​นอน‍หลับ​อย่าง​เป็น​สุข ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​เท่า‍นั้น​ที่​ทรง​ทำ​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​อาศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด‍ภัย

“ข้าแต่พระเจ้า …
ข้าพระองค์ วางใจในพระเจ้า เพราะได้เห็นกับตาตน และ ได้มีประสบการณ์ตรงในสิ่งที่ทรงทำ
บัดนี้ …
แม้การยั่วยุจากศัตรู จะอยู่ตรงหน้า … แต่นี่แหนะ!! ข้าพระองค์ยังสงบนิ่งได้ >> ด้วยว่า จะทรงช่วยกู้อย่างแน่นอน
แม้ศัตรูจะเย้อหยัน … แต่นี่แหนะ!! พระเจ้าจะทรงตอบแทน และ แก้คดีให้ >> ด้วยว่า ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า …
ข้าพระองค์รักษาทางของตนให้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า
หักห้ามใจ ไม่ข้องเกี่ยวกับความอธรรม ค่านิยมของโลกนี้
นำตัวออกจากกลอุบายที่ฉ้อโกง ทำให้หลงผิดไป จากทางบริสุทธิ์
ไม่แก้แค้น หรือ ตอบแทนการร้ายด้วยสิ่งร้าย แผนการณ์ชั่วทั้งปวง

เหตุฉะนั้น … พระองค์เจ้าข้า!!!
ขอทรงสดับฟังคำร้องทูล << ที่ออกจากปาก จากดวงใจ
ขอทรงช่วยกู้ และ ช่วยเหลือ << ทันเวลา
ขอทรงพลิกฟื้น และ รื้อฟื้น << สู่สิ่งดี
ขอทรงอวยพร << ทุกๆ วัน ทุกๆ เวลา
ขอทรงจัดการอุปสรรค ปัญหา << ให้พังทลายลง
ขอทรงประทานชัยชนะ << ผ่านพระพร เทลงมา ไหลลงมา ณ บัดนี้

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอสันติสุข ครอบครองดวงใจ ; ให้สงบนิ่ง
ขอความปลอดภัยอยู่เต็มครัวเรือน ; ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งที่ถือครอง การงาน การเงิน ญาติพี่น้อง คนที่รัก
ขอความสมบูรณ์ ผ่านการเลี้ยงดูของพระเจ้า ; เทลงมายังยุ้งฉาง ให้เต็มล้น
ขอความอิ่มเอมดวงใจ ; ด้วยความสุขที่เต็มเปี่ยมทุกๆ สภาพการณ์
ขอให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ; ด้วยการเสด็จมาเยี่ยมเยียนข้าพระองค์
ขอให้หนทางราบเรียบ ; เมื่อเดินในมรรคาทางชอบธรรม
ขอทรงยกชูขึ้น ; ด้วยพระหัตถ์แห่งการรื้อฟื้น สู่มิติที่สดใหม่
ขอความเปรมปรีดิ์เปล่งปลั่ง ; ผ่านใบหน้า และ ดวงใจ
ขอให้เครื่องบูชาของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน ; เป็นที่นับได้ในสายพระเนตรของพระบิดา
ขอพระสิริของพระเจ้าปกคลุม ; ทุกหนทางชีวิต ลมหายใจ

โอ้ … นี่แหนะ!!!
ข้าพระองค์ วางใจ … ในพระเจ้าผู้ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์
ขอวางใจ … ในพระองค์ผู้ทรงยุติธรรม และ เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ
ขอวางใจ … ในองค์บริสุทธิ์ ผู้ทรงช่วยกู้ ไม่ทอดทิ้ง
ขอวางใจ … ในองค์ผู้ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ อย่างเจาะจง และ ลึกซึ้ง
ขอวางใจ … ในการดูแล ปกคลุม ปกป้อง และ อวยพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า อธิษฐานด้วยพระคำ ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน “

*******************

คำอธิบายเพิ่มเติม

~ เราสามารถอธิษฐานตามพระคำที่อ่านได้ เพื่อ
1. เป็นการย่อย และ ใคร่ครวญ พระคำของพระเจ้าให้เป็นจริงมากยิ่งๆ ขึ้นในชีวิตตนเอง
2. เป็นรับพระคำเหล่านั้นเข้ามาสวมทับใจเรา ด้วยคำร้องทูล

~ บางครั้งเราอาจไม่มีถ้อยคำ หรือ ไม่รู้จะ อธิษฐานอย่างไร แต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์ ด้วยใจที่เชื่อ เราก็สามารถมีประสบการณ์ตรงเหมือนอย่างที่คนในพระคัมภีร์มี และ ได้รับเหมือนอย่างบรรพบุรุษในความเชื่อของเราได้รับ เพราะพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดช และ พระเจ้าทรงรับรองพระคำของพระองค์เอง ผู้ที่มีใจเชื่อจึงสามารถได้รับพระพรตามนั้นด้วย

*** สำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า >>
~ คริสเตียนมักจะอ่านพระคัมภีร์ทุกๆ วัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตตนเอง ซึ่งพระคัมภีร์ได้เขียนทุกแง่ ทุกมุมของการดำเนินชีวิต ทั้งประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล และ คำสอนของพระเยซู ซึ่งผู้ที่นำไปใช้ย่อมเกิดผล
~ หากท่านเปิดใจ แม้จะมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อท่านอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ พระเจ้าจะทรงให้ท่านมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ และ จะทรงให้ท่านได้รับการอวยพรเช่นเดียวกัน … *** เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน ***

2018-01-03

0Shares