คำอธิษฐาน : ร้องทูลต่อพระยาห์เวห์

By | 2014/11/13

“ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงประเสริฐ…

ข้าพระองค์ปรารถนาจะสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์

ขออวยพรแผ่นดินของพระองค์

อวยพรชนชาติของพระองค์ จนศัตรูได้อาย

ขอทรงรื้อฟื้นสารพัดสิ่งดี ให้อุดมดั่งแรกเริ่มการทรงสร้าง

ขอทรงอวยพรผู้ที่รักและติดตามพระองค์อย่างสุดใจ

โปรดสำแดงความงดงามของพระองค์แก่ผู้ที่เสาะหาพระองค์

ขอโปรดให้เสียงแห่งคำสรรเสริญ โมทนาพระคุณพระองค์ ดังกึกก้องทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ

ให้พระเกียรติพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ตาของทุกคน

โอ้…. พระองค์ผู้แสนงดงามและประเสริฐ

โมทนาพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ดำรงอยู่นิรันดร เอเมน”

310814

0Shares