คำอธิษฐาน :: ฝังตัวในพระคริสต์

By | 2018/01/23

“ข้าแต่พระเจ้า …
พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์ ลำธารของพระเจ้าไม่เคยเหือดแห้งไป
ขอเข้ามาดื่มด่ำ ฝังตัว ให้รากหยั่งลึกลงไปในลำธารแม่น้ำของพระเจ้า เพื่อดับกระหาย ให้เต็มอิ่ม อิ่มหนำ
ขอเข้ามาในรักพระคริสต์ เพื่อจะเป็นที่รักขององค์พระบิดา
ขอเข้ามาพึ่งพา พักพิง ด้วยความวางใจในพระองค์ผู้ทรงสามารถ และ สัจจริง

ข้าแต่พระเจ้า… ทรงเป็นพระศิลาที่มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือ วันเวลา
เหตุฉะนั้น…
จึงเข้ามานอนลงในทุ่งหญ้าอันอุดมไปด้วยแหล่งแห่งการเลี้ยงดู
จึงผ่อนคลายอยู่ในเวลาวาระ ที่ทรงทำ ทรงขับเคลื่อน ทรงควบคุม ด้วยพระกรแห่งการอวยพร
จึงเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อได้ฝังตนเองไว้ในมรรคาทางพระคริสต์ ด้วยการเดินตาม เชื่อฟัง และ เชื่ออย่างสุดใจ
จึงได้พบกับพระพรที่สดใหม่ไหลเข้ามา ดั่งธารน้ำไหลที่พัดเอาความสดชื่น และ ความชุ่มฉ่ำมาถึงครัวเรือน และ ทุกส่วนในชีวิต

โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาผู้รักลำธารของพระเจ้าเอ๋ย
จงมองดูฝีพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าที่ทรงกระทำเป็นการเจาะจง และ ส่วนตัว ในชีวิต (ทั้งการงาน การเงิน สุขภาพกาย ใจ และ วิญญาณจิต) เพื่อจะได้เห็นความร่มเย็น และ ยั่งยืน ของพระพรที่ทรงประทานให้
จงฝังตัวในพระคริสต์ ดุจดั่งต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกไปในริมธารน้ำ จะมั่นคง สง่างาม และ ยิ่งใหญ่ ด้วยการหล่อเลี้ยงน้ำจากลำธาร
จงนับพระพรทุกๆ วันเวลา เพื่อจะไม่หลงลืมพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงทำอย่างพิเศษในตนเอง และ ครัวเรือน

ข้าแต่พระเจ้า …
บัดนี้ … ข้าพระองค์ และ ครัวเรือน
ขอฝังตัวไว้ในพระสัญญาของพระเจ้า ด้วยว่า ** ทุกสิ่งที่ทรงตรัสนั้นเป็นจริง **

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

*******************

คำอธิบายเพิ่มเติม

สดุดี 1:3 (THSV11)
เขา​เป็น​เหมือน​ต้น‍ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร‍น้ำ ซึ่ง​เกิด‍ผล​ตาม​ฤดู‍กาล และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว‍แห้ง ทุก‍อย่าง​ที่​เขา​ทำ​ก็​จำ‌เริญ​ขึ้น

1. คริสเตียนดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ผ่านการอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ การนมัสการ และ ทุกๆ สิ่งที่ทำ ดังนั้น หากเราเชื่อฟัง และ เดินติดตามพระคริสต์อย่างสุดใจ ย่อมได้รับพระพรครบถ้วนตามพระสัญญา ในเวลาวาระของพระเจ้าที่มาถึงตนเองอย่างแน่นอน

2. สำหรับท่านที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า อาจยังไม่เข้าใจว่า “เราต้องฝังตนเองในพระคริสต์หรือ??” แต่จะแปลความให้เข้าใจง่ายๆ คือ การยึดมั่นในพระเจ้านั่นเอง แต่การฝังตัวเอง เป็นลักษณะการใช้คำที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เป็นระดับความลึกซึ้งของการยึดมั่นในพระเจ้ามากๆๆๆ เป็นการนำตนเองเข้ามามีส่วนในพระคริสต์มากๆๆๆ และท่านสามารถมีประสบการณ์เหล่านี้ได้ด้วยการอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ

 

2018-01-19

 

 

0Shares