คำอธิษฐาน :: ทุ่มเทฝึกตนในทางธรรม

By | 2018/01/23

“ข้าแต่พระเจ้า … พระผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งมนุษย์จากผงคลีดิน
ด้วยว่า … ทรงบรรจงสร้างบุตรพระองค์ ผ่านกระบวนการต่างๆ : เพื่อให้งดงามมากขึ้น ในแต่ละวัน
ทรงสร้างผ่านเรื่องราว และ เหตุการณ์ : เพื่อให้ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส ความเป็นไปที่ค่อยๆ พัฒนาสู่สิ่งดี สิ่งสมบูรณ์
ทรงช่วยเหลือผ่านองค์พระวิญญาณแสนหวาน : ทรงทำให้คนเล็กน้อย กลับกลาย เป็นที่เชิดหน้าชูตา ด้วยการยกชูของพระบิดาเจ้า

เหตุฉะนั้น … จึงสมควรแล้ว แก่การเฝ้าระวัง รักษา และ ฝึกตนในทางธรรม
ขอไฝ่รู้ เพียรใคร่ครวญถึงพระคำ และ ภาวนาถึงสิ่งทรงตรัส ทั้งกลางวัน และ กลางคืน << เพื่อจะเห็นฤทธาแห่งถ้อยคำนั้นเป็นจริง
ขอถ่อมตน เรียนรู้ วิถีทางชอบธรรม << เพื่อจะได้นั่งอยู่ในที่สงบ ปลอดภัย และ เป็นสุข
ขอฝึกตน ให้เข้มแข็งมากยิ่งๆ ขึ้น << ด้วยการเฝ้าระวังชีวิตให้บริสุทธิ์ ในทุกทาง ทุกย่างก้าว ที่ก้าวเดิน
ขอสะสมพระวจนะไว้ในคลังสมอง และ ดวงใจ << เพื่อจะเป็นอาวุธชั้นเลิศ แทงทุกไขข้อกระดูก จนกระทั่ง เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจ
ขอทุ่มเท กาย ใจ เพื่อศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้า และ ภาวนาถึงพระคำ << ที่ส่องนำทางชีวิตให้เกิดผลทุกมิติ

ข้าแต่พระเจ้า …
ขอทรงช่วยในความไม่เข้าใจ ในความจำกัด ในความไม่รู้ :; ด้วยการเจิมปัญญา เปิดหู เปิดดวงตา และ ดวงใจ
ขอทรงใส่ความรู้ใหม่ ความเข้าใจที่ลำ้ลึก เกินกว่าข้อมูล หรือ คำสอนของบรรพบุรุษ :; ด้วยการสำแดงอย่างพิเศษและเจาะจง
ขอทรงเปิดประตูแห่งความล้ำลึก ในแผ่นดินของพระเจ้า :; ด้วยการทรงนำ ทรงรับรอง ทุกห้วงเวลาของชีวิต

ข้าแต่พระเจ้า …
บัดนี้ …
พร้อมแล้ว สำหรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะทรงเปิดเผยแก่ผู้ที่รักพระองค์ และ ทุ่มเทอย่างสุดใจ ในมรรคาทางชอบธรรม
~ ขอทรงสอน
~ ทรงเปิดเผย
~ ทรงปลดปล่อย
~ ทรงเจิม
~ ทรงเคียงข้าง
~ ทรงสัมผัส
~ ทรงทำอัศจรรย์
~ และทรงอวยพร ณ บัดนี้

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

*****************

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชีวิตคริสเตียนกับการอ่าน และ ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง เป็นสิ่งคู่กัน

2. สามารถอธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าในทุกครั้งที่จะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ และ สามารถอธิษฐานขอให้สิ่งที่อ่านเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตเราได้ด้วย (เนื่องจากหลายสิ่งในพระคัมภีร์เป็นเรื่องของความล้ำลึกจากพระเจ้า จึงยากจะเข้าใจด้วยตนเอง เพราะความจำกัด แต่พระเจ้าทรงสอนและให้ความเข้าใจกับเราได้ เมื่อเรามีใจแสวงหา)

 

2018-01-13

 

 

0Shares