คำอธิษฐาน : ขอสันติสุขแด่เยรูซาเล็ม

By | 2014/10/29

ชาโลม ชาโลม เยรูซาเล็ม… 

“ข้าแต่พระบิดา

ผู้ทรงตั้งชนชาติของพระองค์ไว้ … ไม่ทรงหักและทำลาย
ขออวยพระพรชนชาติของพระองค์ … ด้วยว่าทรงรักและถนอมดั่งแก้วตาดวงใจ…
ขอทรงอยู่เหนือประชากรและชนชาติของพระองค์ …
ดั่งที่ทรงอยู่มาแล้วฉันใด ขอทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์ฉันนั้น
ขอพระพรอย่างเต็มขนาดอยู่เหนือชนชาติของพระองค์
ผู้ใดอวยพรชนชาติพระองค์ พระพรจะเทกลับมาสู่เขา….
ขอให้ถ้อยคำแช่งสาปเป็นโมฆะ แต่พลิกฟื้นให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายใด

โอ้…. อิสราเอลเอ๋ย ชาโลม ชาโลม
ขอสันติสุขจงมีแด่นครบริสุทธิ์ของพระเจ้า

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน “

 

ขอสันติสุขแด่เยรูซาเล็ม

260714

 

0Shares