คำอธิษฐาน :: ขอการชำระ

By | 2018/01/23

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์
พระองค์ผู้ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงช่วยกู้ และ ทรงรื้อฟื้น
ขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนปกคลุม และ ชำระ ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า
ขอทรงชำระตั้งแต่ภายใน ทั้งดวงใจ ความคิด วิญญาณจิต จนกายภายนอก
ขอพระโลหิตของพระองค์ ครอบคลุม และ ชำระให้หมดจด ไร้มนทิลบาปใดๆ
ขอทรงชำระจากคำแช่งสาป การอธรรมที่ข้องเกี่ยว สิ่งเลวร้ายที่วนเวียนอยู่รอบกาย
บัดนี้ … ขอนำทั้งสิ่งมามอบไว้ที่โคนกางเขนของพระคริสต์

โอ้ … พระองค์เจ้าข้า!!
ขออย่าให้สิ่งใดๆ ขวางกั้นการเข้าใกล้องค์ผู้บริสุทธิ์ ณ อภิสุทธิสถานที่ทรงเรียกให้เข้าไป
ขอทรงฉีกม่านบางๆ ที่บดบัง และ กีดกัน ให้ห่างจากองค์ผู้ทรงรอคอยให้เข้าเฝ้า
ขอทรงทำลายกำแพงแห่งความเย่อหยิ่ง ไร้กำลังต่อสู้กับเนื้อหนัง เพื่อจะหันกลับมาพึ่งพาพระคุณองค์พระผู้ช่วย
ขอทรงปลดปล่อยออกจากความไม่รู้ หรือ รู้น้อย เพื่อจะเข้าถึงความล้ำลึก และ เข้าใจน้ำพระทัยพระบิดา
ขอทรงสวมทับเสรีภาพ ในการแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงชำระทุกส่วน ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์
ขอโปรดทรงรื้อฟื้นสิ่งดี ที่ทรงตรัสสัญญาไว้ ให้มาถึงในเร็ววัน
ขอโปรดทรงอวยพร ด้วยพระหัตถ์แห่งการช่วยกู้ และ พระเมตตาแห่งพระคุณความรักไร้เงื่อนไขของพระองค์
ขอโปรดทรงโอบกอดข้าพระองค์ ด้วยความบริสุทธิ์ของพระคริสต์
ขอโปรดทรงสร้างใหม่ให้งดงาม ดั่งเจ้าสาวไร้มนทิล
ขอโปรดทรงให้ทุกๆ เช้าวันใหม่ เป็นวันแห่งความบริสุทธิ์ ด้วยการชำระใหม่ ทุกๆ วัน
ขอโปรดทรงนำข้าพระองต์ และ ครัวเรือน สู่ที่สูงแห่งการเข้าเฝ้า ณ ที่ประทับขององค์ผู้สูงสุด
ขอโปรดทรงสวมทับด้วยกายใหม่ ความคิดใหม่ จิตใจใหม่ วิญญาณใหม่ ด้วยพระสิริของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ … อยู่ที่นี่
ครัวเรือนข้าพระองค์ … อยู่ที่นี่
การงานทั้งสิ้นที่ข้าพระองค์ทำ … อยู่ที่นี่
ขอวางลงตรงนี้ แทบพระบาทพระบิดา
ขอทรงชันสูตรทั้งภายใน ภายนอก เพื่อรับการชำระใหม่ และ สร้างใหม่
ขอทรงให้ทุกวันคืน และ ทุกส่วนของลมหายใจ เป็นที่นับได้ ในสายพระเนตรพระกรรณพระบิดา
ขอทรงอย่าให้สักสิ่งเดียวที่พรากเอา พระพร สันติสุข และ แผ่นดินของพระเจ้าไป
ขอยอมจำนน เพื่อกลับใจใหม่ หากผิดพลาด ล้มลง ขอทรงช่วยกู้
ขอรับการชำระในทุกๆ วัน เพื่อจะเป็นคนที่มือสะอาดใจบริสุทธิ์
ขอระแวดระวังทางของตน ด้วยการเข้ามาที่กางเขน เพื่อรับการชำระทุกๆ วัน
ขอทรงแตะต้องด้วยความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ที่แท่นบูชาแห่งความรัก

ข้าแต่พระเจ้า…
พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ ที่ข้าพระองค์ และ ครัวเรือน กระหายหา และ แสวงหา ในทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิต

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇

คำอธิบายเพิ่มเติม

~ การอธิษฐานขอการชำระ ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่ทำบาป หรือ ทำพลาดไป แต่เราสามารถอธิษฐานของการชำระจากพระเจ้าได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกวัน
1. เป็นการสำรวจตนเอง
2. เป็นการแสดงตนว่า “ต้องการพระองค์ผู้บริสุทธิ์”
3. เป็นการยอมรับว่า “ขอพึ่งพาพระโลหิตบนกางเขน”
~ เนื่องจากพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ การจะเข้าใกล้พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ เราจำเป็นต้องได้รับการชำระ … ยิ่งชำระมาก ยิ่งสะอาดมาก เปรียบดั่ง การล้างภาชนะเพื่อใส่อาหาร

*** ในกรณีของผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า >> หากท่านเปิดใจอยากรู้จักพระเจ้า พระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนก็จะชำระท่านได้เช่นกัน ดังนั้น ท่านสามารถอธิษฐานตามด้วยใจที่เชื่อ ด้วยใจที่ปรารถนาอยากจะได้รับตามคำอธิษฐานนั้นได้เช่นกัน … *** เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน ***

 

 

2018-02-02

 

 

0Shares