คำอธิษฐาน‬ : ‪‎ขึ้นสู่ภูเขาสูง‬

By | 2015/05/16

 ข้าแต่พระเจ้า…

 ขอโปรดนำทางสู่ที่สูงยิ่งๆ ขึ้น
 แม้ทางชัน : ขอทรงเสริมกำลัง
 แม้ทางแคบ : ขอทรงให้ผ่านได้
 แม้ทางยาก : ขอทรงเคียงข้าง
 แม้ทางไกล : ขอทรงเพิ่มกำลังใหม่
 แม้ทางขรุขระ : ขอทรงทำให้ราบเรียบ

 ขอโปรดจูง โปรดนำ โปรดช่วยให้ก้าวไป
 เพราะหัวใจปรารถนาจะไปต่อ…
 เพราะอยากใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น…
 เพราะทั้งสิ้น… ยอมสละ เพื่อติดตามทางพระคริสต์
 เพราะแม้ยาก… ยอมอดทน เพื่อให้ได้พระองค์มา
 เพราะแม้หนัก… ยอมกัดฟัน ไม่ละจากทางพระคริสต์
 เพราะแม้เหนื่อย… ยังสู้ต่อ ไม่หวั่นไหว

 ขอโปรดเจิม โปรดจูง โปรดนำเถิด
 ยิ่งทางไกล : กลับยิ่งเห็นพระพรมากดั่งน้ำไหล
 ยิ่งทางยาก : กลับยิ่งเห็นพระคุณอัศจรรย์
 ยิ่งทางแคบ : กลับยิ่งเข้าใจความล้ำลึก
 ยิ่งทางชัน : กลับยิ่งเห็นพระหัตถ์ทรงช่วยกู้และนำทาง
 ยิ่งทางขรุขระ : กลับยิ่งเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้า

 ขอทรงนำสู่ที่สูงมากยิ่งขึ้น…
 ยิ่งสูง >> ยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้า
 ยิ่งสูง >> ยิ่งเห็นสิ่งทรงตรัสสัญญาไว้นั้นเป็นจริง
 ยิ่งสูง เหมือนโดดเดี่ยว >> แต่ยิ่งได้พบกับสหายเลิศ
 ยิ่งสูง >> ยิ่งได้เห็นกว้างและไกลกว่าภาคพื้น
 ขอทรงจูง ทรงนำ เสริมกำลัง

 ข้าแต่พระเจ้า…
 …ดั่งที่ทรงเรียกผู้รับใช้ในอดีต
♥ …ดั่งที่ทรงทำมาแล้วมากมายและยิ่งใหญ่
 …ดั่งที่ทรงตั้งสัญญาแก่ผู้เชื่อ , ข้าพระองค์และครัวเรือน
♥ …ขอทรงทำเช่นนั้นต่อๆ ไป
 …ขอทรงทำให้สมบูรณ์และสำเร็จ
 …ขอทรงทำในชีวิตอันเล็กน้อยของข้าพระองค์
 …ขอทรงทำให้น้ำพระทัยสมบูรณ์ในบ้านข้าพระองค์

 ข้าแต่พระเจ้า…
 ขอทรงเสริม >> กำลังใหม่ทุกๆ ก้าว…
 ขอทรงสอน >> ความเข้าใจใหม่ทุกๆ วัน…
 ขอทรงเตือน >> ทุกๆ เรื่องไม่ให้พลาดจากน้ำพระทัยอันสมบูรณ์…
 ขอทรงสำแดง >> ความรักมั่นคงด้วยพระคุณไม่หมดสิ้น…
 ขอทรงเจิม >> ด้วยไฟ ลุกโชติช่วง ก้าวต่อก้าว…
 ขอทรงเปิด >> ดวงตา ให้ได้เห็นพระสิริ…
 ขอทรงเติม >> สติปัญญาที่โลกให้ไม่ได้…
 ขอทรงจัดเตรียม >> พระพรตามพระสัญญา…
 ขอให้ได้พบพระองค์บนภูเขาสูง

‎อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‪เอเมน‬”

 

 

040515

 

 

0Shares