ความงดงามของชีวิต

By | 2013/11/04

ความงดงามของชีวิต ไม่ได้หมายถึง … ชีวิตที่ไม่พบเจออุปสรรคปัญหาใดๆ เลย ก็เปรียบเหมือนถาดสี หากมีเพียงด้านเดียวก็ได้แค่สีเดียว อารมณ์เดียว สิ่งเดียว เป็นความงามที่มีเพียงมิติเดียว แต่ยิ่งหลากสีก็ยิ่งมีหลากหลายอารมณ์และรูปแบบ ยิ่งทำให้นุ่มลึกมากยิ่งขึ้น จะขาดสีสันใดไปก็ไม่ได้ … ชีวิตก็ไม่ต่างกัน…

พระเจ้าผู้ทรงรังสรรค์ และริเริ่ม ได้บรรจงสร้างชีวิตของเราให้งดงามหลากหลายสีสัน จนหลายๆครั้งเราเองต่างเพลิดเพลินไปกับความงามเหล่านั้นในชีวิตของเราเอง จนกระทั่งไม่คาดคิดเลยด้วยซ้ำว่าชีวิตอันแสนเล็กน้อยของเราจะงดงามได้เพียงนี้ด้วยสีสันต่างๆ ที่ทรงสร้าง แต่กระนั้นก็เถิดการสร้างสีสันที่งดงามจะมาจากสิ่งใดได้เล่า นอกเสียจากสถานการณ์ต่างๆ

พระเจ้าทรงส่งสถานการณ์ต่างๆ หรือบางครั้งก็ทรงอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ผ่านเข้ามาเพื่อผสมผสานลงตัวออกมาผ่านการตอบสนองของเรา และวัดผลด้วยสีที่ออกมาว่าจะสดสวยเพียงใด นี่เองเหตุว่า ทำไมพระเจ้าส่งสีเดียวกัน สิ่งเดียวกัน ให้แต่ละคน แต่กลับได้ผลลัพธ์ออกมาต่างกัน

แม้ในบางสถานการณ์เราเองอาจไม่ชอบ ด้วยความยาก ลำบาก เหน็ดเหนื่อย ทุกข์ เศร้า อ้างว้าง สูญเสีย ขัดใจ ขัดกับตัวตนของเราก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่งแต้มและสร้างสีสันในชีวิตของเราได้อย่างลงตัว เพราะหากปราศจากสิ่งที่เราไม่ชอบเหล่านี้แล้ว สีสันที่งดงามก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แม้หลายครั้งเราจะผิดพลาดในการผสมสี นั่นคือ ตอบสนองผิดบ้าง ล้มลุกคลุกคลานบ้าง ล้มเหลวและผิดหวังบ้าง แต่พระเจ้าผู้ทรงมองทั้งชีวิตของเรา ไม่ใช่แค่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ทรงกลับเห็นว่างดงามและดียิ่งนัก เช่นนี้แล้วชีวิตของเราจึงสะท้อนและเปล่งประกายสีสันที่งดงามออกมา

ข้าพเจ้ายินดีรับทุกสีสันที่เข้ามาในชีวิต ทุกสถานการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามั่นใจและเชื่อใจพระเจ้าอย่างสุดซึ้งว่า ชีวิตข้าพเจ้าจะงดงามมากยิ่งๆขึ้น และไม่หยุดความงดงามไว้เพียงเท่านั้น ดังนั้นชีวิตข้าพเจ้ายังคงเดินหน้ารับความงดงามแห่งสีสันที่พระเจ้ากำลังสร้างในชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปอย่างแน่นอน ด้วยความหวังใจและเชื่อมั่นว่า ความงดงามเกินบรรยายจะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าเองโดยพระหัตถ์พระเจ้าของข้าพเจ้า ♥♥♥

 

04/11/2013 9:37

0Shares