กระบวนการสร้างของพระเจ้า

By | 2017/10/06

เมื่อเราอายุมากขึ้น … แล้วมองย้อนกลับไป และ ระลึกถึงวันเก่าๆ

จะสามารถเห็นกระบวนการสร้างของพระเจ้า และ การจัดเตรียมของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละช่วงเวลา ผ่านสถานการณ์ , คนใกล้ชิด , สภาพแวดล้อม , หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  จะเห็นได้ว่า ชีวิตของเรามีเส้นทางที่คอยขีด และ บรรจงสร้างเรา จนกระทั่งเป็นอยู่ทุกวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ , อุปนิสัย , ขอบเขตชีวิต  ในแต่ละด้าน  ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา  …

แต่ในอีกแง่หนึ่ง เราสามารถมองเห็น กระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราทีละขั้นตอน อันประกอบไปด้วย การขัดเกลา , การชำระใหม่ และ การสร้างใหม่  เส้นทางชีวิตจะมีจุดหักเหในแต่ละช่วงเวลา และ นำพาเราเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ ตามน้ำพระทัย ของพระเจ้าทีละขั้นตอน

แน่นอนว่า บางครั้งเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะคงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด

ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ เราเองก็ยังไม่เคยเจอ นั่นหมายถึง โอกาสที่จะผิดพลาด ก็ย่อมมี และ เกิดขึ้น … แต่ถึงกระนั้น “พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราเลย” …

บางเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เราเติบโต และ เรียนรู้

บางเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เรามองเห็นความอ่อนแอของเนื้อหนังตนเอง

บางเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่ความเข้มแข็งมากขึ้น

บางเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อเกิดการชำระใหม่ในชีวิตของเรา

… แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น … ก็เพื่อ “การเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง”

กระบวนการชีวิตของเราไม่มีวันหยุดยั้ง จะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอๆ  แต่จะมีบางเวลาที่พระเจ้าทรงให้เราพัก เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ เพื่อได้มีโอกาสทบทวน และ นับพระพร ในวันที่ผ่านมา เพื่อเตรียมชีวิตสำหรับก้าวข้างหน้าที่สูงขึ้น … อย่างไรก็ดีพระเจ้ายังคงสร้างเราต่อไปจวบจนกว่าจะถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

กระบวนการสร้างของพระเจ้า

1. โดยปกติแล้วชีวิตของคนเราต้องสูงขึ้น และ พัฒนามากขึ้น เหมือนดังเด็กน้อยที่เกิดมา และ มีพัฒนาการเติบใหญ่เข้าสู่วัยรุ่น วัยฉกรรจ์ วัยทำงาน และ วัยชรา ยิ่งอายุมากขึ้น = ยิ่งสะสมประสบการณ์ชีวิต ยิ่งทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ดังนั้นกระบวนการสร้างชีวิตจึงเป็นสิ่งปกติที่พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์

2. ชีวิตคริสเตียน ย่อมไม่พ้นกระบวนการสร้างจากพระเจ้า เนื่องจาก พระองค์ปรารถนา จะสร้างเราจากมนุษย์ผงคลีดินให้กลายเป็นเจ้าสาวที่งดงาม และ บริสุทธิ์ควรค่า แก่เจ้าบ่าวในแผ่นดินสวรรค์ ดังนั้น เราจำเป็นต้องพบเจอสถานการณ์ และ ผ่านเหตุการณ์ที่มีการขัดเกลาเอาเนื้อหนัง เอาความบาปทั้งของตนเอง และ ของบรรพบุรุษ รวมถึงคำแช่งสาปออกไป ดังนั้น เราจึงควรอดทน หวังใจ เชื่อ และเดินตาม การเคลื่อนไหวของพระเจ้า เพื่อนำตนให้อยู่ในวิถีทาง และ น้ำพระทัยของพระเจ้า … แม้คนอื่นๆ ที่ไม่เชื่อพระเจ้า ก็ต้องผ่านประสบการณ์ และ ช่วงชีวิต ที่ดีบ้าง แย่บ้าง ยากลำบากบ้าง  สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างชีวิตของคนด้วยเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครชีวิตย่อมมีเส้นทาง และ กระบวนการอยู่เสมอ

แต่จะดีกว่าหรือไม่?? หากเราเองอยู่ในกระบวนการสร้างของพระเจ้า เพื่อนำไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ และ มั่นคงในเส้นทางการติดตามพระเจ้า

3. เราจะสามารถผ่านกระบวนการสร้างของพระเจ้าแต่ละช่วงชีวิต แต่ละช่วงเวลาได้อย่างง่ายมากขึ้น ด้วยการเชื่อฟัง และ เดินตามพระเจ้าอย่างสุดใจ แม้เราขาดกำลังก็สามารถร้องขอกำลังจากพระเจ้าได้ เพราะนอกจากการทรงนำแล้ว พระองค์จะทรงรับรองเราเป็นอย่างดี ด้วยพระพร ด้วยการช่วยกู้ การช่วยเหลือ และ อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รัก และ เดินตามพระองค์อย่างสุดใจ

4. เมื่อเราผ่านวันคืนต่างๆ เราสามารถนับพระพรได้ว่า เราเติบโตมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ขนาดไหน

การตรวจวัดตนเองอยู่สม่ำเสมอ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำให้ ป้องกันความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

5. คนที่มีความหิวกระหาย และ ปรารถนาในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ย่อมยอมรับ และ ถ่อมใจที่จะเรียนรู้ และ อยู่ในกระบวนการสร้างของพระเจ้าอย่างจำนน โดยไม่ดิ้นรนต่อสู้ หรือ ขัดขืน เพื่อหาหนทางทำตามใจตนเอง …  แน่นอนว่า หลายครั้งเราเองอาจไม่เข้าใจทั้งหมด  หรือ มีความอยาก และ ปรารถนาของตนเองตามวิถีธรรมดาโลกนี้ เพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง มีอารมณ์ แต่อย่างไรก็ตามในที่สุด ใจที่รักพระเจ้าย่อมทำให้ เกิดการจำนนขึ้น โดยง่ายดาย

2017-08-21

0Shares