กระบวนการสร้างของพระเจ้า

By | 2017/10/06

เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วมองย้อนกลับไปและระลึกถึงวันเก่าๆ  จะสามารถเห็นกระบวนการสร้างของพระเจ้าและการจัดเตรียมของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละช่วงเวลา ผ่านสถานการณ์ คนใกล้ชิด สภาพแวดล้อม หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  จะเห็นได้ว่าชีวิตของเรามีเส้นทางที่คอยขีดและบรรจงสร้างเรา จนกระทั่งเป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ อุปนิสัย ขอบเขตชีวิต  ในแต่ละด้าน  ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา  … แต่ในอีกแง่หนึ่ง เราสามารถมองเห็น กระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราทีละขั้นตอน อันประกอบไปด้วย การขัดเกลา การชำระใหม่ และการสร้างใหม่  เส้นทางชีวิตจะมีจุดหักเหในแต่ละช่วงเวลา และนำพาเราเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ ตามน้ำพระทัย ของพระเจ้าทีละขั้นตอน

แน่นอนว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะคงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด  ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ เราเองก็ยังไม่เคยเจอ นั่นหมายถึง โอกาส ที่จะผิดพลาด ก็ย่อมมีและเกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราเลย บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโตและเรียนรู้ บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นความอ่อนแอของเนื้อหนังตนเอง บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่ความเข้มแข็งมากขึ้น  บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อเกิดการชำระใหม่ในชีวิตของเรา … แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น … ก็เพื่อ การเติบโตมากยิ่งขึ้น

กระบวนการชีวิตของเราไม่มีวันหยุดยั้ง จะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอๆ  แต่จะมีบางเวลาที่พระเจ้าทรงให้เราพัก เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ เพื่อได้มีโอกาสทบทวน และนับพระพร ในวันที่ผ่านมา เพื่อเตรียมชีวิตสำหรับก้าวข้างหน้าที่สูงขึ้น … อย่างไรก็ดีพระเจ้ายังคงสร้างเราต่อไปจวบจนกว่าจะถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

 

กระบวนการสร้างของพระเจ้า

1. โดยปกติแล้วชีวิตของคนเราต้องสูงขึ้นและพัฒนามากขึ้น เหมือนดังเด็กน้อยที่เกิดมา และมีพัฒนาการเติบใหญ่เข้าสู่วัยรุ่น วัยฉกรรจ์ วัยทำงาน และวัยชรา ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งสะสมประสบการณ์ชีวิต ยิ่งทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น ดังนั้นกระบวนการสร้างชีวิตจึงเป็นสิ่งปกติที่พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์

2. ชีวิตคริสเตียน ย่อมไม่พ้นกระบวนการสร้างจากพระเจ้า เนื่องจาก พระองค์ปรารถนา จะสร้างเราจากมนุษย์ผงคลีดินให้กลายเป็นเจ้าสาวที่งดงามและบริสุทธิ์ควรค่า แก่เจ้าบ่าวในแผ่นดินสวรรค์ ดังนั้น เราจำเป็นต้องพบเจอสถานการณ์และผ่านเหตุการณ์ที่มีการขัดเกลาเอาเนื้อหนัง เอาความบาปทั้งของตนเองและของบรรพบุรุษ รวมถึงคำแช่งสาปออกไป ดังนั้น เราจึงควรอดทน หวังใจ เชื่อ และเดินตาม การเคลื่อนไหวของพระเจ้า เพื่อนำตนให้อยู่ในวิถีทางและน้ำพระทัยของพระเจ้า แม้คนอื่นๆ ที่ไม่เชื่อพระเจ้า ก็ต้องผ่านประสบการณ์และช่วงชีวิต ที่ดีบ้าง แย่บ้าง ยากลำบากบ้าง  สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างชีวิตของคนด้วยเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครชีวิตย่อมมีเส้นทางและกระบวนการอยู่เสมอ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเราเองอยู่ในกระบวนการสร้างของพระเจ้า เพื่อนำไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ และมั่นคงในเส้นทางการติดตามพระเจ้า

3. เราจะสามารถผ่านกระบวนการสร้างของพระเจ้าแต่ละช่วงชีวิต แต่ละช่วงเวลาได้อย่างง่ายมากขึ้นด้วยการเชื่อฟังและเดินตามพระเจ้าอย่างสุดใจ แม้เราขาดกำลังก็สามารถร้องขอกำลังจากพระเจ้าได้ เพราะนอกจากการทรงนำแล้ว พระองค์จะทรงรับรองเราเป็นอย่างดี ด้วยพระพร ด้วยการช่วยกู้ การช่วยเหลือ และอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักและเดินตามพระองค์อย่างสุดใจ

4. เมื่อเราผ่านวันคืนต่างๆ เราสามารถนับพระพรได้ว่า เราเติบโตมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ขนาดไหน การตรวจวัดตนเองอยู่สม่ำเสมอ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำให้ ป้องกันความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

5. คนที่มีความหิวกระหายและปรารถนาในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ย่อมยอมรับและถ่อมใจที่จะเรียนรู้ และอยู่ในกระบวนการสร้างของพระเจ้าอย่างจำนน โดยไม่ดิ้นรนต่อสู้หรือขัดขืน เพื่อหาหนทางทำตามใจตนเอง …  แน่นอนว่า หลายครั้งเราเองอาจไม่เข้าใจทั้งหมด หรือมีความอยากและปรารถนาของตนเองตามวิถีธรรมดาโลกนี้ เพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง มีอารมณ์ แต่อย่างไรก็ตามในที่สุด ใจที่รักพระเจ้าย่อมทำให้ เกิดการจำนนขึ้น โดยง่ายดาย

 

2017-08-21

 

 

 

0Shares