Tag Archives: ให้พระเจ้า

ได้รับตามที่จ่ายออก..‏

ส่วนตัวข้าพเจ้าชอบการจ่ายราคา โดยเฉพาะการเดินกับพระเจ้า เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า เมื่อจ่ายออกย่อมได้รับกลับมา … เมื่อข้าพเจ้าจ่ายออกไป ข้าพเจ้าจะนั่งลุ้นว่า สิ่งที่กลับมาจะเป็นอะไร แม้การจ่ายแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย บางช่วงเวลาเป็นเรื่องที่ยาก บางช่วงเวลาไม่มีแม้แต่แรงที่จะจ่ายออก บางช่วงเวลาอยากจะเก็บออม แต่นั่นแหละ… ไม่มีสิ่งอันใดเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่า … “จ่ายไม่ได้”   การจ่ายราคา ไม่ได้ หมายถึง ตัวเงินเท่านั้น แต่หมายถึงทุกสิ่งที่เป็นต้นทุนต่างหาก เช่น แรง กำลัง ความคิด เวลา ศักยภาพ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ทำเป็น สิ่งที่ทำไม่เป็น … “สิ่งใดคือต้นทุนในชีวิต นั่นแหละคือ สิ่งที่สามารถใช้ในการจ่ายราคาได้ ” เราแต่ละคนนั้นมีจุดที่จะต้องจ่ายราคาเพื่อจะได้รับแตกต่างกัน บางคนยินดีจ่ายมากก็ย่อมจะได้รับมาก บางคนจ่ายน้อยผลตอบแทนกลับมาย่อมน้อยด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายมากแล้วจะได้รับตามที่ตนเองต้องการเสมอไป … พระเจ้าทรงมีบางสิ่งเพื่อแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามการทรงเรียกและชีวิตพื้นฐานของเรา ซึ่งชีวิตเบื้องต้นในอดีตตั้งแต่วันเด็กของเรามีผลต่อการยินดีจ่ายราคาออกไป อย่างแน่นอน….ซึ่งการที่เราจะยินดีควักสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปมากหรือน้อย เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น บางคนอาจยินดีจ่ายราคาจำนวนมากและยาวนานเพื่อบางสิ่งที่อีกคนรู้สึกว่าถ้า เป็นเขาจะไม่ยอมจ่ายโดยเด็ดขาด … แท้จริงการเดินติดตามพระเจ้าย่อมมีการจ่ายราคาอยู่ทุกระยะที่เราเดิน …พระคุณพระเจ้านำเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ แต่เส้นทางการเดินติดตามพระองค์ที่แสนยาวไกลจะไร้คุณค่าหากปราศจากการจ่ายราคา คงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่ทั้งชีวิตในทุกเช้าวันใหม่เราตื่นขึ้นมาพร้อม… Read More »