Tag Archives: ใช้การณ์ได้

พระเจ้าใช้แต่ละคนได้นานแค่ไหน?

บางคนพระเจ้าใช้จนวันตาย แต่บางคนพระเจ้าใช้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วให้หยุดพัก รักษาชีวิต เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในทุกวาระและเวลาของพระเจ้า แท้จริงไม่มีใครที่ต้องรับใช้อยู่ทุกเวลา จะมีบางช่วงเวลา สั้นหรือยาวอยู่ที่พระเจ้าใช้เราเรื่องอะไร หากการทรงเรียกในเราสำเร็จและเป็นเวลาผลัดรุ่น นั่นหมายถึง เราได้สำเร็จลุล่วงในแผนการณ์พระเจ้าในชีวิตเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลาที่เหลือ คือ การชื่นชมและอยู่กับพระเจ้าจนวันที่ทรงรับไป ตัวอย่าง อับราฮัม เขาทำภาระกิจของเขาเสร็จสิ้นก่อนที่จะตายลง เวลาก่อนจะตายสำหรับอับราฮัมมีมาก เขาใช้ชีวิตชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าให้ ในวาระสุดท้ายของชีวิต ชื่นชมและส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไป อย่างอิสอัค อวยพรลูกหลาน และเล่าถึงความดีงามของพระเจ้าในชีวิตของเขา (สังเกตุจากที่ลูกหลานทุกคนกล่าวถึงพระเจ้าของอับราฮัม) คนที่พระเจ้าเลือกสำหรับสร้างพลับพลาของโมเสส พวกเขาถูกเลือกอย่างเจาะจงให้ทำงานแต่ละด้าน เมื่อจบสิ้นการสร้างพลับพลา ภาระกิจในชีวิตของเขาก็เสร็จสิ้น เวลาชีวิตที่เหลือ คือ ดำเนินกับพระเจ้า ชื่นชมความงดงาม เล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นและทำ สิ่งที่ตนเองได้เห็น ให้คนรุ่นต่อไปฟัง แต่จะมีบางคนที่พระเจ้าใช้จนวันตาย เช่น โมเสส ผู้วินิจฉัย … แต่ข้อสังเกตุหนึ่งคือ คนเหล่านี้ก็ถูกเรียกเมื่อยามแก่เฒ่าแล้ว คือ เขาก็รับใช้พระเจ้าเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเช่นกัน เพราะการเริ่มต้นการรับใช้ของแต่ละคนต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของเราต่างกันออกไป เนิ่นนานบ้าง เร็วบ้าง บางคนรับใช้ตั้งแต่วัยเยาว์ เสร็จสิ้นรวดร็ว บางคนถูกเตรียมชีวิตเนิ่นนาน กว่าจะถึงเวลาที่สามารถใช้การได้ … แต่ผู้กำหนดคือ… Read More »