Tag Archives: แม่น้ำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน‬ : แม่น้ำของพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดทรงให้แม่น้ำของพระองค์หลั่งไหลลงมา… แม่น้ำแห่งการรักษาให้กลับคืน.. แม่น้ำแห่งการฟื้นฟูชีวิตใหม่… แม่น้ำแห่งความชื่นฉ่ำแก่วิญญาณจิต… แม่น้ำแห่งความสมบูรณ์แก่กายเนื้อ… แม่น้ำแห่งความสันติแก่ดวงใจ… แม่น้ำแห่งการเยียวยาไหลลงมา… แม่น้ำแห่งความอิ่มหนำแก่ชีวิต… แม่น้ำแห่งความสดชื่นรดความหวังใจ… ขอโปรดเทรดลงมาด้วยแม่น้ำของพระเจ้า… ขอสายน้ำพัดพาสิ่งใหม่ให้บังเกิด ขอธารแห่งพระพรพัดพานำสิ่งดีมาถึงโดยเร็วพลัน ขอลำธารไหลเชี่ยวด้วยแรงผลักแห่งฤทธา ขอเสียงของน้ำทำให้ใจได้สงบและพักพิง ขอชุบชีวิตดั่งทรงระบายลมปราณ ทุกสิ่งๆ ส่งเสียงขับขาน สรรเสริญแด่พระผู้สร้าง ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลสู่ >> พระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลเข้าสู่ >> ทุกหัวเมือง ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลลงสู่ >> ทุกชายคาครัวเรือน ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลไป >> ทุกๆ พื้นที่ ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดฟังและทรงช่วย เปลี่ยนความเหือดแห้ง 》 เป็นความชุ่มชื่น เปลี่ยนความเศร้าโศก 》 เป็นความชื่นบาน เปลี่ยนความเจ็บป่วย 》 ด้วยการรักษา เปลี่ยนความทุกข์ใจ 》 ด้วยการเยียวยา เปลี่ยนความกันดาร 》 เป็นคานาอัน เปลี่ยนความขาดแคลน 》 เป็นความมั่งคั่ง เปลี่ยนความอ่อนแอ 》 เป็นความเข้มแกร่ง… Read More »