Tag Archives: แมลงชอนไช

นรก : แมลงชอนไช

ภาพ : คนโดนแมลงนับพันๆ ตัวไล่ตอม ไม่ว่าจะวิ่งหนีไปทางไหนมันก็ตามไปได้ทุกที่ ไม่มีทางหนีพ้น ทั้งก่อความรำคาญ โดนกัดกิน ชอนไช เป็นดังนี้แหละสภาพในนรก “ดั่งคนหนึ่งมีแมลงฝูงใหญ่นับไม่ถ้วนติดตามไปทุกๆที่ แม้วิ่งหนีก็หนีไม่พ้น แมลงพวกนั้นมีความสามารถในการติดตามแบบประชิดตัว ประหนึ่งจะกัดกินตัวเขาเป็นอาหาร ตอมติด ชอนไช คันยิบๆ เจ็บแปล็บๆ แมลงพวกนี้ฆ่าก็ตาย บี้ก็ไม่แบน ไล่ก็ไม่ไป มันเห็นคนๆ นั้นดั่งอาหารอันโอชะของมัน มันจะไม่เลิกราจนกว่าจะอิ่มหนำ มันบินตามกลิ่นที่เหม็นเน่าออกจากกายของคนนั้น แม้พวกมันเป็นพันๆ ตัวรุมกัดกิน กลิ่นนั้นก็ไม่จางหายไป จนเขาชินชากับแมลงพวกนั้น พวกเขาไม่ได้กลิ่นของตัวเองเพราะเขามองไม่เห็นและแยกแยะความเหม็นเหล่านั้นไม่ออก เหมือนขยะชิ้นหนึ่งที่จมอยู่ในกองขยะ ย่อมไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหม็นในที่ของมัน แต่ใครผ่านมาต่างก็ได้กลิ่นนั้น มันชวนพะอืดพะอม ไม่อยากเข้าใกล้ และหนีห่างให้ไกลๆ แต่พวกเขากลับว่าแปลก…. ‘มาทำเป็นเหม็นทำไม?’ ” พระเยซูตรัสและสำแดงภาพแก่ข้าพเจ้า 23/01/2014 04:46