Tag Archives: เสียดาย

อย่าเสียดายเมื่อถึงเวลาก้าว

อพย.13:4 ท่านทั้งหลายยกออกไปในวันนี้ในเดือนอาบีบ พระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปย์ในเดือนอาบีบ คือเดือนมี.ค.-เม.ย.ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ ปลายฝน เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และป่าน 1. หากมัวเสียดายพืชผลที่หว่านยังไม่ทันเกี่ยว อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวพอดี จะทำให้พลาดสิ่งที่ต้องได้รับ แม้จะต่อสู้ อดทน หรือคร่ำครวญมานาน ดังนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกมันคือเวลาที่ดีที่สุดที่ต้องก้าวโดยไม่ต้องห่วงผลประโยชน์ สิ่งที่มี สิ่งที่ทำไว้ แต่ก้าวออกไป 2.พระเจ้าจะทรงรับรองเราอย่างแน่นอนเมื่อเรากล้าก้าวตามพระองค์ด้วยใจเชื่อฟัง การที่อียิปต์โปรดปรานชาวอิสราเอลให้ข้าวของเครื่องใช้แก่เขา เล็งให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถประทานให้เราได้ แม้สิ่งที่ไม่ได้ลงแรงเอง หากพระองค์จะให้ก็จะทำ  เราจะไม่ขาดสิ่งดีอันใด 150313