Tag Archives: เสรีภาพ

เสรีภาพในการตัดสินใจ

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คริสเตียนไม่ควรทำ ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ และเลือกที่จะไม่ทำ ดูเหมือนว่า จะมีขอบเขต หรือข้อกำหนดมากมาย แต่แท้ที่จริง กลับเป็นความปลอดภัย ภายใต้ความชอบธรรม ที่พระคัมภีร์ระบุไว้ เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต ในการเลือกใช้ชีวิต แต่ผู้ที่ดำเนินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์ ซึ่งเป็นทางแคบ ย่อมยินดีมอบถวาย เนื้อหนัง ตัณหา หรือสิ่งที่ แค่ชั่วคราว มัทธิว 7:13-14 13 คนแสวงหาความรอดมีน้อย คนจำนวนมากจึงหลงไปจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก 14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย 1 โครินทร์ 6:12   ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย 1 โครินทร์ 10:23   จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้น หลักคิดง่ายๆ เบื้องต้น ในการดำเนินชีวิต เพื่อเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ บางสิ่งบางอย่าง เลือกร่วมหรือไม่ร่วมบางอย่าง เสรีภาพในการตัดสินใจ 1.    สิ่งนั้น พระเจ้าว่าอย่างไร? 2.    สิ่งนั้น… Read More »

เลิกกักขังตนเอง ด้วยเหตุผลจอมปลอม

ในโลกนี้ไม่มีชีวิตใครที่โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไป เหมือนในนิยาย ที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน ต่างก็ย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก , ช่วงเวลาที่ไม่ชอบ , ช่วงเวลาที่เจ็บปวด , ช่วงเวลาที่ทนทุกข์ กันทั้งนั้น แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีโอกาสและพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันก็ตาม เพียงแต่แง่มุม และลักษณะของเหตุการณ์ , สถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน ♥   เรื่องบางเรื่องอาจมีผลกระทบกับคนบางคนอย่างมาก… แต่กับบางคนกลับไม่รู้สึกอะไรเลย ♥     เรื่องบางเรื่องบางคนใช้เวลานานมาก กว่าจะผ่านไปได้ … แต่บางคนใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ♥     เรื่องบางเรื่องสำหรับบางคนแค่ตัดใจก็ผ่านได้ … แต่บางคนต้องปล้ำสู้ ล้มลุกคลุกคลาน ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ละคนอาจจะมีเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดอ่อนไหวของแต่ละคน ♣    บางคนอ่อนไหวง่ายกับการเงิน ♣    บางคนอ่อนไหวง่ายเรื่องเพศตรงข้าม ♣      บางคนอ่อนไหวง่ายเรื่องคำพูด ♣      บางคนอ่อนไหวง่ายเรื่องการให้เกียรติ , การถูกยอมรับ ♣      บางคนอ่อนไหวง่ายกับเรื่องครอบครัว , คนใกล้ตัว ♣    … Read More »

กรงในอากาศ

สิ่งที่จำกัดเสรีภาพในชีวิต หาใช่ กรงที่กักขังไม่ แต่เป็นความกลัวต่างหาก!!! ความกลัว เป็นตัวผูกมัด ไม่ให้มีเสรีภาพ แม้ปราศจากสิ่งกักขัง ก็จำกัดขอบเขตของตนเอง ด้วยความหวาดกลัวภายในจิตใจ ภาพ : นกที่ปราศจากกรงกักขัง แต่ไม่กล้าโบยบิน มีปีก มีอิสระ แต่ขาดเสรีภาพ แท้จริงพระเจ้าสร้างขอบเขตให้เราแค่ไหน? 1. ในเอเดน ขอบเขตเดียว คือ ห้ามกินผลจากต้นไม้นั้น นอกนั้นเรามีอิสระและเสรีภาพได้อย่างเต็มที่ 2. เมื่อมนุษย์ผิดพลาดล้มลงในบาป ขอบเขตเดียว คือ บัญญัติ 10 ประการ จวบจนวันนี้ ก็ยังคงมีเท่านั้นจริงๆ ที่พระเจ้ากำหนดขอบเขตให้แก่เรา แล้วทุกวันนี้ อะไรบ้าง??? เป็นขอบเขตในการดำเนินชีวิตของเรา … มันถูกจำกัดขอบเขตและพื้นที่มากกว่าที่พระเจ้าบอกสักแค่ไหน??? เหลือพื้นที่สักแค่ไหน ??? ที่สามารถมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ กรงในอากาศ ความกลัวที่สร้างขึ้นเองภายในใจ ทำให้เกิดกรงในอากาศขึ้น … เสรีภาพถูกจำกัด อิสระที่มี แต่ไร้ซึ่งเสรีภาพในการก้าวเดิน หรือใช้ชีวิต กรงในอากาศ คือ … สิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์วาดไว้กักขังตนเองหรือผู้อื่น โดยปราศจากกรงนั้นจริงๆ… Read More »