Tag Archives: เรียนรู้

ความต่างของความผิดพลาดกับความบาป

ความผิดพลาดต้องเรียนรู้ พระเจ้าอนุญาตให้เราผิดพลาด และหลายครั้งพระเจ้าเป็นผู้นำเราสู่ความผิดพลาดด้วย เพื่อ 1. เรียนรู้ เพื่อจะโตขึ้นอีก พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอีก 2. พึ่งพาพระเจ้า บางครั้งการลืมตัว ความเคยชิน ความสามารถ ทำให้การพึ่งพาพระเจ้าลดน้อยลง 3. ขนาบความหยิ่ง ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด ไม่ใช่เพราะความเก่งทำให้เราไม่พลาด ความบาปต้องกลับใจ บาปนำเราออกห่างจากพระเจ้า เป็นสี่งที่ไม่สามารถเข้าได้กับความบริสุทธิ์และพระลักษณะอื่นๆ ของพระเจ้า สิ่งเดียวคือ ต้องกลับใจใหม่เท่านั้น เพื่อนำเรากลับมาหาพระเจ้า ชีวิตคริสเตียนต่างต้องเผชิญและผ่านทั้ง 2 สิ่งนี้ หากแต่เราเรียรู้มากขึ้น เดินในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น เราจะยิ่งเข้าใจและสำรวจตัวเองอยู่เสอว่า “ขณะนี้ ตนเองยืนอยู่จุดไหน” เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกจุด 27/04/2014 11:38

ทางผ่านหรือภาชนะ

พระเจ้าไม่ทรงจำกัด และด้วยพระลักษณะนี้เอง การทำงานของพระองค์ก็ไม่จำกัดด้วยเช่นกัน 1.    ทางผ่าน ◊ คือ เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อผ่านไปยังเป้าหมาย ซึ่งทางผ่านเป็นเพียงวิธีการหรือกระบวนการหนึ่งเท่านั้น อาจเป็นคน สภาพแวดล้อม หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่พระองค์ทรงทำและทรงสามารถอย่างแน่นอน ◊ นั่นหมายความว่าทางผ่านไม่ใช่เป้าหมาย อย่าให้ตาหรือใจจดจ่อและด่วนสรุปผิดที่ผิดทาง หมายว่าทางผ่านคือเป้าหมาย เพราะมันอาจเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้หยุดชะงักได้ ◊ ทางผ่านเป็นได้ทั้ง พระพรและอุปสรรค แต่ปลายทางคือพระพรอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงสร้างเราได้ทั้งจากความสะดวกสบายและใช้อุปสรรคเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและหนักแน่นให้เราได้ด้วย ◊ ทั้งนี้เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ทางผ่านเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งที่พระเจ้าทรงทำขึ้นเพื่อให้เราก้าวต่อไป แต่บางคนอาจล้มลงและหยุดอยู่ที่ทางผ่านด้วยความยากเย็นแสนลำเค็ญ เพราะขาดการพึ่งพาพระคุณพระเจ้า จึงทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ แท้ที่จริงทางผ่านจะไม่มีผลใดๆ ต่อชีวิตเราเลย มันไม่สามารถทำลายหรือทำร้ายเราได้ เพียงแค่เราต้องเดินผ่านมันออกไปจนถึงปลายทางให้ได้เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามบางเวลาพระเจ้าก็ใช้ทางผ่านนี้เองในการให้เราก้าวไปสู่สิ่งซึ่งสมบูรณ์ แต่บางคนกลับพึงพอใจกับทางผ่านเสียมากกว่าและหยุดเดิน รับเพียงพระพรหยุมหยิมที่ทางผ่าน นั่นเพราะสายตาที่สั้น ขาดวิสัยทัศน์ที่มั่นคงต่อจุดหมายปลายทาง ◊ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดก็ตาม….ทางผ่านมีไว้เพียงแค่ให้เราผ่านมันไปให้ได้ จนถึงจุดหมายปลายทาง นั่นจึงเรียกว่า “สำเร็จ” และไม่ควรใช้เวลากับทางผ่านเนิ่นนานเกินไป เกินกว่าที่พระเจ้าให้เรา เพราะมันอาจทำให้เราทั้งบั่นทอนและพึงพอใจจนลืมตัว ละทิ้งจุดหมายได้อย่างง่ายดาย 1.1 ทางผ่านแง่บวก พระเจ้าอาจส่งใครบางคน หรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเพื่อสนับสนุนเราให้ก้าวไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ผู้นำ ระบบการสร้างของ คจ.… Read More »

วิถีแห่งการเรียนรู้‏

กว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องแต่ละเรื่อง กว่าที่เราจะได้บทเรียนมาแต่ละบท … บ้างก็ง่ายดาย… แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่ง่าย และใช้เวลาเนิ่นนานกว่าเราจะเข้าใจ ใน 1 เรื่องก็มีหลายมุมที่เราต้องมอง ต้องคำนึงถึง และเรียนรู้จากมัน พระเจ้ามักจะสอนเรา บางครั้งก็เรื่องเดิมๆแต่ลึกขึ้น กว้างขึ้น มุมมองใหม่มากขึ้น เพราะการที่เรามองอะไรเห็นเพียงด้านเดียว อาจทำให้เราพลาดในอีกด้านหนึ่ง และมันสะท้อนออกมาว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติมากน้อยเพียงใด และมันเป็นตัวชี้วัดความเติบโตกับพระเจ้าด้วย ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราทุกคน แม้แต่เด็กทารกที่เพิ่งเกิดไปจนถึงวัยชรา หรือวันสุดท้ายของชีวิต แม้แต่คนรวยไปถึงคนที่จนที่สุด…ไม่เว้นแม้แต่คริสเตียนอย่างเรา ใครก็ตามที่เรียนรู้มากเขาจะมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของเขามาก ในเวลาเดียวกันเขาจะเป็นคนที่มีโอกาสผิดพลาดได้มากด้วยเช่นกัน เพราะบทเรียนที่ดีหลายๆบทมักมาจากความผิดพลาดเหล่านั้น คนที่พร้อมจะลุกขึ้นเมื่อความผิดพลาดเข้ามาถึงก็มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ มากกว่า 1. บทเรียนแห่งชีวิตมักจะไม่อยู่ในหนังสือที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราเรียน แต่บทเรียนที่ดีมักมาจากประสบการณ์ตรงของเรา และหากเราเรียนรู้สิ่งนั้นจากพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีเกราะป้องกันฝ่ายวิญญาณด้วย 2. บทเรียนบางบทใช้เวลายาวนานกว่าเราจะเข้าใจมัน บางบทใช้เวลาทั้งชีวิตกันเลย แต่บทเรียนทุกบทต้องเทียบโดยพระคำของพระองค์  เพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้กรอบและแนวในการเดิน และไม่เตลิดไปไกลจนไม่รู้ตัว 3. บางครั้งเราต้องอาศัยความอดทนอย่างมากที่จะเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องจากพระเจ้า เพราะมนุษย์มักวิ่งแซงพระองค์เสมอและนั่นคือปัญหาใหญ่ของการเรียนรู้ หรือเรียกว่าอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ 4. มีท่าทีและอุปนิสัยหลายอย่างที่ไม่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้ หรือมักทำให้เราก้าวไม่พ้นจุดเดิม เราจึงเรียนรู้บทต่อไปไม่ได้ เช่น ความหยิ่ง ความอิ่มตัว ความกลัว(ที่จะก้าวไปข้างหน้า)…. 5. อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะมันเท่ากับเราสต๊าฟชีวิตหรือแช่งแข็งตัวของเราไว้แค่จุดนั้น 6. สิ่งที่ดีที่สุดและไวที่สุดสำหรับการเรียนรู้คือ… Read More »