Tag Archives: เฝ้ารอคอยพระเจ้า

คำอธิษฐาน : รอคอยพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงดำรงอยู่เหนือกาลเวลา ทรงควบคุมทั้งสิ้น ; ด้วยพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ ทรงมีแผนการณ์ ; อันสมบูรณ์อย่างล้ำลึก ทรงกำหนด ; ให้วันคืนเคลื่อนผ่านไป ทรงเฝ้ามอง ; บุตรพระองค์ทุกวิถี แม้ยามสงบ : ทรงอยู่ด้วยไม่ห่างไกล แม้ยามคลื่นซัด : ทรงเป็นโล่ห์กำบังให้ แม้ยามอึกทึก : ทรงเป็นที่พักให้หลบภัย แม้ยามสงคราม : ทรงเป็นผู้นำทัพ เพื่อมีชัย แม้ยามพัก : ทรงให้หลับอย่างสบาย แม้ยามเงียบงัน : ไม่ว่างเปล่า เพราะทรงอยู่ในชีวิต ข้าแต่พระเจ้า… ทุกวาระ ~ จำเป็นต้องเคลื่อนผ่าน ทุกสิ่ง ~ จำเป็นต้องบรรจบ ทุกอย่าง ~ จำเป็นต้องเกิดขึ้น จะรอคอย… พระเจ้าทรงลุกขึ้น จะเฝ้าคอย… วันเวลาใหม่เคลื่อนเข้ามา จะนับวัน… เพื่อสงบต่อพระพักตร์ จะเฝ้ารอ… องค์พระเจ้าเสด็จมา จะรอคอย… พระองค์ผู้ทรงเคลื่อน จะเฝ้าคอย…… Read More »