Tag Archives: เต็มอิ่มในพระเจ้า

เต็มอิ่มในพระเจ้า

2017-11-13 Diary Life เต็มอิ่มในพระเจ้า เคยบ้างไหม ที่กินอิ่มสุดๆ แล้ว อยากจะนั่งพัก นอนพัก ดูหนังฟังเพลง ให้ผ่อนคลายอารมณ์ ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เช่นกัน เมื่อเราอิ่มหนำในพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้ว • ไม่ว่าจะเป็นพระสุรเสียงตรัสที่มาถึงอย่างเจาะจงและชัดเจน • ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ • ไม่ว่าจะเป็นการแช่ตัวอยู่ในนิเวศน์ของพระเจ้า • ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนในทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป • ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในความสดใหม่ที่ได้รับ • ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอารมณ์ จนมั่นใจในพระสัญญาที่พระเจ้าทรงทำต่อตนเองอย่างเจาะจง   ทั้งหมดทั้งมวล นำมาซึ่งความผ่อนคลายฝ่ายวิญญาณจิต และ การได้รับกำลัง การปลดปล่อยจากพันธการแห่งความวุ่นวาย ด้านการวิตกกังวล ทำให้วันชิลๆ และ การแช่ตัวอย่างต่อเนื่องก็เกิดขึ้น เต็มอิ่มในพระเจ้า  อาจไม่ต้องอาศัยรูปแบบเดิมๆ ที่เคร่งครัด หรือ เคร่งเครียด แค่ปล่อยตัวไปตามแม่น้ำของพระเจ้าที่กำลังไหลท่วมใจ  อาจมีบางวันที่นั่งชิลๆ จิบชา กาแฟ และ เพลิดเพลินอยู่ในเวลาเหล่านั่นต่อพระพักตร์องค์พระบิดา  อาจไม่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วย การอธิษฐานแบบเดิมๆ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลาย แต่อัดแน่นไปด้วยความรักของพระเจ้าที่กำลังครุกรุ่นอยู่ภายใน … Read More »