Tag Archives: เตรียมพร้อม

ความต่างของสนามฝึกกับสนามรบ

สนามฝึก ♥    สามารถผิดพลาดได้ ล้มลุกคลุกคลานได้ โดยไม่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ♥    ประจัญหน้ากับตัวเอง ต่อสู้กับเนื้อหนัง ความเป็นตัวเอง เพื่อฝึกฝน ♥    ในยามเหนื่อยอ่อนต่อการฝึกฝน สามารถหยุดพักระหว่างทาง เมื่อมีกำลังจึงลุกขึ้นฝึกฝนต่อไป ♥    อาศัยการบากบั่นมุมานะจนกระทั่งเกิดความชำนาญ สนามรบ ♠     เมื่อพลาดทำให้เกิดการสูญเสียจนกระทั่งสูญสิ้นได้ ♠     ประจัญหน้าต่อศัตรู มันไม่ปรานีในยามที่เราเหนื่อยอ่อน หมดแรง ♠     แม้จะเหนื่อยอ่อนเพียงใด ก็ไม่สามารถหยุดพักกลางสนามรบได้ เพราะศัตรูเร่งเร้า รุกเร้า และไม่รามือง่ายๆ จะได้พักก็ต่อเมื่อการรบนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสพ่ายแพ้สูง ♠     อาศัยความชำนาญจากการฝึกฝนที่ติดตัวมา ยิ่งชำนาญมาก ยิ่งสามารถมาก ยิ่งมีโอกาสชนะสูง *** พึงระวังให้ดีว่า จุดและตำแหน่งที่ยืนอยู่ในสนามฝึก หรือ สนามรบ 21/04/2014 14:56

คำอธิษฐาน : เตรียมชีวิตให้พรักพร้อม

  “ข้าแต่พระเจ้า…ผู้ทรงตั้งต้นการดี ไว้แต่แรกเริ่ม ♥ ขอโปรดสำแดงทางทั้งสิ้นอันชอบธรรมแก่ข้าพระองค์ ♥ ขอโปรดทรงสอนให้เท้าก้าวในมรรคาของพระองค์ โอ้…จิตใจเอ๋ย ♥ จงเฝ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าดั่งหญิงมีปัญญาเถิด ♥ จะมีประโยชน์อะไรเล่า??? ♥ หากในมือถือตะเกียงแต่ปราศจากน้ำมัน โอ้…จิตใจเอ๋ย ♥ จงตื่นขึ้น เฝ้าระวังและรอคอยอย่างใจจดจ่อ ♥ จงลุกขึ้น ตรวจตราน้ำมันให้เต็มเสมอ ♥ ขอพระเจ้าโปรดทรงสอนส่วนที่ยังพร่องอยู่ เพื่อรับการเติมเต็ม โอ้…จิตใจเอ๋ย ♥ อย่าม้วนิ่งนอนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัว จนหย่อนยาน ♥ ด้วยว่าวันเวลาและโมงนั้นใกล้เข้ามาแล้ว โอ้…เนื้อหนังของข้าพเจ้าเอ๋ย ♥ จงตื่นตัว เฝ้าระวัง เพื่อต้อนรับการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระองค์ ♥ จงรู้เถิด ว่าพระองค์ทรงเคาะที่ประตู ♥ ด้วยว่าเวลาเหล่านั้นรวดเร็ว เกินไปสำหรับผู้ที่หลับไหล ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอโปรดปกป้องข้าพระองค์จากที่ซึ่งล่อลวงให้หลงผิด ♥ ขอทรงนำให้คอยท่าพระองค์อย่างตื่นตัว ♥ ขอเมตตาปกคลุมน้ำมันในตะเกียงชีวิต ไม่เหือดแห้ง ♥ ขอทรงสำแดงว่า… ทรงอยู่ด้วย เพื่อมั่นใจ ♥… Read More »